Kariéra bez hranícHR riešenia

Vaše HR výsledky našimi HR nástrojmi...

HR Marketing alebo Inzerujte na portáli...

Alias aby sa o vás ako zamestnávateľovi na trhu vedelo...V tradičnom ponímaní inzercia, v modernom ponímaní kde všade o vás a kariére u vás môžu ľudia počuť, vidieť, stretnúť, pýtať sa a komunikovať. 

Employer Value Proposition

alias tvorba zamestnávateľskej značky vašej organizácie. EVP (Employer Value Proposition) zahŕňa definovanie, prečo ste práve vy vhodným zamestnávateľom, čo prinášate do vzťahu zamestnávateľ-zamestnanec, a aké to skutočne je pracovať pre vás. 

Hodnotiaci a odmeňovací systém

Nastavíme hodnotenie výkonu a odmeňovanie zamestnancov tak, aby ste dosiahli najvyššiu motiváciu vo vašich tímoch a u jednotlivcov a aby sa hodnotiaci proces stal čo najobjektívnejším. Jasné očakávania na oboch stranách sú prvým krokom k lojalite.

Kariérne plánovanie

Navrhneme a spolu s vami implementujeme kariérne plánovanie vo vašej organizácii: od modelu kariérnych príležitostí, cez vzdelanie zodpovedných až po online kariérne centrum a nástroje, ktoré vaši zamestnanci uvítajú.


Kariéra Bez Hraníc, spol. Yeminee s. r.o.
E-mail: stanka.svecova@gmail.com, Skype: karierazahranicami
2007 © Yeminee, s.r.o.

webdesign © bart.sk

EPICORFinalne_logo_accenture.jpgLogo.gifLogo_Proactive_HR.jpgNEWlogo.jpglogo2.jpglogo_big.jpgeducation_text_-_zmena_loga.jpgtarget.jpgAIESEC_logo_modrenabielom.jpg