Kariéra bez hranícAko je to v zahraničí?

V západnom svete sa tejto téme venuje mnoho odborníkov. Do istej miery je to zapríčinené aj demografickými faktormi keďže Amerika ako aj západná Európa začína posielať do dôchodku silné populačné ročníky ("baby boomers") a na pracovných miestach ich vymieňa generáciami, ktoré po nej nasledujú: generácia X, Y a miléniové deti a tieto krajiny sú na to všetko, len nie pripravené. Bude to znamenať nie len paniku pri odchode starších do dôchodku a nápor na i tak slabý sociálny a dôchodkový systém, ale aj snaha o ich udržanie na pozíciách, ktoré sú ťažko obsaditeľné nepripravenými mladšími pracovníkmi, a taktiež kultúrne zmeny na pracoviskách, prinesené čerstvým vetrom novej generácie. Čaká ich veľké obdobie zmien. A toto uvedomenie prináša diskusiu a snahu o prípravu už teraz - a tým druhotne núti odchádzajúcu generáciu zamýšľať sa nad tým, čo so sebou počas dôchodku. 

Takáto dynamika spôsobuje, že sa tejto téme venuje viac a viac pozornosti. Kníhkupectvá sú plné návodov ako prežiť odchod do (aktívneho) dôchodku. Školiace strediská ponúkajú plejádu kurzov od riadenia financií cez rozvoj záujmových aktivít až po psychologickú prípravu na penziu. Fungujú tu tzv. "retirement coaches", teda kouči, ktorí pomáhajú ľuďom prechod do dôchodku plánovať a aj efektívne zvládnuť. A v neposlednom rade agentúry sprostredkujúce presídlenie sa do teplejších krajín a komunít, ktoré podporujú taký životný štýl, aký si uvedomelý dôchodca vybral. 

Slovenská populácia vo vekovej skupine 50 -64 rokov (18.4% ) sa nijak nevymyká z priemeru EÚ (18.3%), čo nasvedčuje, že slovenskí takmer-dôchodcovia ale aj ostatné ročníky by mali zaujať minimálne taký aktívny postoj ako ich západné náprotivky. Tento imperatív platí o to viac, že u nás táto téma (a ani peňaženky) nedozrela ešte do takej miery ako napríklad v Amerike a preto tu trh ešte nestihol vytvoriť podobnú podpornú infraštruktúru uľahčujúcu aktívne riadenie dôchodku.

Príležitosti pre mňa


Kariéra Bez Hraníc, spol. Yeminee s. r.o.
E-mail: stanka.svecova@gmail.com, Skype: karierazahranicami
2007 © Yeminee, s.r.o.

webdesign © bart.sk

EPICORFinalne_logo_accenture.jpgLogo.gifLogo_Proactive_HR.jpgNEWlogo.jpglogo2.jpglogo_big.jpgeducation_text_-_zmena_loga.jpgtarget.jpgAIESEC_logo_modrenabielom.jpg