Kariéra bez hranícDruhy životopisov

  1. Absolventský formát

Je pre absolventov vysokých škôl, ktorí začínajú hľadať svoju prvú serióznu prácu. Znakom je, že dosiahnuté vzdelanie sa dáva na začiatok dokumentu (hneď za profilom) a v profile alebo v sekcii úspechy/achievements, sa uvádzajú aj úspechy v štúdiu, koníčku a neziskových organizáciách. Do sekcie pracovné skúsenosti sa dávajú aj letné brigády a práce (hoci aj mimo odvetvia, ktoré človek študoval) popri štúdiu. Cieľom je poukázať na potenciál a talent kandidáta, nie na predchádzajúce skúsenosti.

  1. Tradičný formát

Sa používal roky a teraz je vytláčaný inými, modernejšími formátmi. Avšak v niektorých sektoroch je to stále uprednosťňovaná forma - najmä v tých, ktoré dominovali v minulom storočí: výroba, veľkoobchodníctvo. Tradičná forma má ustálené poradie: Profil aj s osobnými informáciami, Dosiahnuté vzdelanie, Pracovná skúsenosť, Zručnosti. Neodporúčame ho používať, keďže sa z praxe stále viac vytráca.

  1. Oblastný formát (Functional)

Je určený pre situácie, kde potrebujete dokázať svoju mnohostrannosť. Príklad: pozícia, ktorá vás zaujala, je kombináciou viacerých oblastí; alebo ste otvorený kariérnej zmene a potenciálnemu zamestnávateľovi ukazujete, že máte rôznorodé skúsenosti a záujmy o viaceré profesionálne oblasti.

Toto poradie je typické pre oblastný formát: 1. Profil, 2. Jednotlivé funkčné oblasti pomenované a skúsenosti z nich rozpísané do detailov (napr.: Reklama, PR, Branding) 3, Stručný zoznam pracovnej histórie (dátumy, mená firiem a pozície). 4, Vzdelanie, Kvalifikácie, Tréning. 5, Osobné Informácie a Záujmy.

  1. Výsledkový formát (Performance)

Je najčastejšou používanou formou posledných piatich rokov, najmä v novovznikajúcich moderných odvetviach. Jeho cieľom je predstaviť kandidáta ako niekoho, kto má silnú orientáciu na výsledky. Potvrdzuje, že ide o kandidáta, ktorý vie riadiť vlastnú kariéru a napĺňa ciele, ktoré si stanoví (dôraz je teda na komunikovaní výsledkov/úspechov a zručností).

Poradie je takéto: Profile, Achievements, Skills (alebo naopak: Skills, Achievements), Work Experience, Education, Personal Information, Interests.

  1. Špecializovaný formát (Targeted)

Ide o životopis, ktorý vás odprezentuje v oblasti, v ktorej nemáte dostatočné pracovné skúsenosti a/alebo vzdelanie. Ide o spôsob, ako naštartovať svoju kariérnu zmenu. Popri svojej štandardnej prezentácii (toho, čo ste vyštudovali a doteraz robili) zdôraznite svoj dlhodobý záujem v oblasť, do ktorej smerujete. Ak ste absolvovali kurz, ktorý s danou oblasťou súvisí, treba ho detailne popísať – všetky aktivity - čo konkrétne ste sa tam naučili. Snažíte sa poukázať na to, že napriek tomu, že toto nie je vaše doterajšie zameranie, máte o novú oblasť dlhodobý záujem a energiu získať potrebnú skúsenosť/vzdelanie.

  1. Alternatívny formát (Alternative)

Používa sa pri kreatívnych pozíciách, kde treba ukázať špecifické schopnosti: dizajn, jazykové zručnosti, umelecký talent.

Príležitosti pre mňa


Kariéra Bez Hraníc, spol. Yeminee s. r.o.
E-mail: stanka.svecova@gmail.com, Skype: karierazahranicami
2007 © Yeminee, s.r.o.

webdesign © bart.sk

EPICORFinalne_logo_accenture.jpgLogo.gifLogo_Proactive_HR.jpgNEWlogo.jpglogo2.jpglogo_big.jpgeducation_text_-_zmena_loga.jpgtarget.jpgAIESEC_logo_modrenabielom.jpg