Kariéra bez hranícKlamať na životopise - (ne)oplatí sa?

Falošné životopisy - a určite nie len v Indii...

Pri našej práci sa často stretávame s otázkami ľudí, či môžu niečo prikresliť alebo pozmeniť na svojom životopise. "Ževraj to robí každý". Nastáva otázka, načo a prečo potom tieto životopisy máme?

V roku 2006 jedna z najväčších indických IT firiem Wipro prepustila 25 zamestnancov, pretože dodatočne zistili, že na svojich životopisoch klamali o svojich kvalifikáciách. To však nie je všetko - legálne "namočené" sú do toho aj agentúry, ktoré daných ľudí do firiem odporučili, ale neoverili si ich vzdelanie, certifikáty a jazykové zručnosti. Nastoľuje sa tu otázka, kto je za čo v procese náboru zodpovedný...

KANDIDÁT

  1. V prvom rade, vy ako kandidát nesiete zodpovednosť za to, že údaje, ktoré na svojom životopise uvediete, sú správne. Je pravda, že tá istá pravda sa dá povedať tisícmi rôznymi spôsobmi, a tak prikrášľovaniu na životopisoch sa jednoducho svet nevyhne - dôležité je, aby ste neklamali vo faktoch, ako sú kvalifikácie, tituly, dátumy predchádzajúcich pracovných pomerov, a úroveň zručnosti, ktoré ovládate (ak nemčinu nepoužili od základnej školy, ťažko vysvetlíte, prečo ju prezentujete ako "plynulú"). 

TIP: Pri každej verzii životopisu, ktorú niekam posielate, si ho ešte pred odoslaním prejdite, a zodpovedzte si na otázku, či viete vysvetliť každú informáciu, ktorá je na ňom uvedená.


AGENTÚRY 

  1. Ako druhé na rad prichádzajú agentúry. "Dobrú" od "amatérskej" rozoznáte aj podľa toho, ako narába s referenciami. Či si overuje vaše diplomy (a či vôbec od vás žiada ich kópie), či požaduje profesionálne alebo osobné referencie, alebo obe, a či ich aj reálne kontroluje (t.j. nakontaktuje človeka, ktorého ste v referencii uviedli, a prípadne mu pošle dotazník).

    V minulom roku sa zistili šokujúce fakty vo Veľkej Británii - až 20 percent kandidátov, ktorí tvrdili, že mali vysokoškolské vzdelanie na niektorej z anglických univerzít, tento diplom reálne nemali - kúpili si ich za približne 200 GBP na internete. Falzifikáty vyzerali tak vierohodne, že keď boli ukázané daným univerzitám, ani tie ich nevedeli odlíšiť od pravých. Potvrdiť alebo vyvrátiť držanie diplomu a titulu musí preto robiť organizácia oficiálne - požiadaním administrátora na univerzite o potvrdení držby nahliadnutím do interných záznamov, databáz ich skončených študentov. 

Toto všetko sa štandardne považuje za úlohu agentúry, a tieto úlohy by sa mali ozrejmiť medzi zamestnávateľom a agentúrou pred tým, než začnú spolupracovať. Inak, v extrémnych prípadoch, by mohli skončiť na súde, ak by sa zistilo závažné zanedbanie týchto povinností. 

TIP: Aj vy ako kandidát, pri každom stretnutí s novou agentúrou, ktorou chcete spolupracovať, si dajte vysvetliť, či a ako overujú údaje na životopisoch, a aké údaje o vás posielajú potenciálnym zamestnávateľom.


ZAMESTNÁVATELIA 

  1. Konečnú zodpovednosť však nesie zamestnávateľ. Nech máte na svojom životopise napísané čokoľvek - je to ich zodpovednosť (a ochranou) nespoliehať sa na obyčajný marketingový nástroj akým je životopis. Preto sú súčasťou náborového procesu testy, psychometrické dotazníky, pohovory v niekoľkých fázach, prípadne riešenie ukážkových úloh, assessment centrá atď. Všetky tieto kroky majú za úlohu skutočne objaviť, čo vo vás je, bez ohľadu na to, čo sa snažíte prezentovať na životopise. Správne trénovaný náborový pracovník vie, aké otázky sa pýtať, aby zistil, čo vedieť potrebuje, a ako si dané informácie overiť inými otázkami, na oko nesúvisiacimi. Za najefektívnejšiu metódu sa v súčasnosti považuje tzv. behaviorálny štruktúrovaný pohovor, ktorý však nie všetci personalisti / HR manažéri a náboroví pracovníci majú natrénovaný a zvládnutý.

    V každej krajine sa s referenciami narába inak, a iné sú aj ich zákony týkajúce sa referencií. Tak napríklad v krajinách anglo-saského práva (t.j. USA a Anglicko) sú referencie veľmi chúlostivou témou - v podstate stratili na funkčnosti, pretože zamestnávateľ vám nemá právo dať zlú referenciu (aj keď je kontaktovaný novým zamestnávateľom so žiadosťou o objektívne vyplnenie dotazníka), aby vám neznemožnil možnosť budúceho zamestnania. V praxi sa to často rieši tak, že zamestnávateľ síce vyplní dotazník tak, ako sa od neho očakáva (pozitívne), aby sa vyhol potenciálnej žalobe z vašej strany, ale ak má na vás ťažké srdce a záleží mu na zničení vašej povesti (ak ste urobili skutočne niečo neakceptovateľné), zabezpečí, aby sa o tom nový zamestnávateľ dozvedel inou cestou (telefonát alebo iná neoficiálna cesta - hlavne nie písomne).

 TIP: Je dôležité, aby ste v procese spoznávania sa s firmou (či už ide o pohovor, assessment centre alebo video-konferencie a testy) ukázali svoje skutočné "farby". To, že s vami daným procesom prechádzajú, znamená, že potenciálny záujem majú - zaujali ste. Teraz je však dôležité niečo iné ako bezhlavé "očarovanie". Je aj vo vašom záujme, aby ste sa ukázali v pravom svetle - čo vo vás naozaj je, aj čo vo vás zatiaľ ešte nie je - aby boli očakávania oboch strán hneď od začiatku správne a rovnocenné. Nechcete predsa skončiť na oveľa vyššej pozícii, na ktorú zatiaľ nemáte, lebo vám to z dlhodobého hľadiska môže naštrbiť kariéru. Taktiež nechcete skončiť na pozícii, kde sa budete nudiť, len preto, že ste ich presvedčili, že tú pozíciu chcete (ale presviedčali ste len z princípu, aby ste danú prácu dostali). Poznáme mnoho situácií, ktoré potvrdzujú, že otvorenosť a úprimnosť sa v procese zoznamovania s firmou oplatí. A vtedy už na pôvodnom životopise, a čo ste na ňom prezentovali, až tak nezáleží. Dajte však firme reálnu šancu vás spoznať.


 Záver:

Ide o právo a zároveň povinnosť firiem a agentúr vykonávať kontroly životopisov kandidátov, s ktorými pokračujú v náborovom procese. Ak by bol podobný prieskum robený aj u nás, je dosť pravdepodobné, že by sa údaje od situácie v Indii priveľmi nelíšili. Kandidáti tak však na seba berú priveľké riziko - kopírovať cudzie životopisy sa jednoducho neoplatí, ak vám ide o dlhodobú a zmysluplnnú kariéru.

Podľa KPMG prieskumu sú najviac ohrozené sektory: IT, finančný sector a telecom, v ktorom by kontrolóri našli približne 13 percent zmanipulovaných životopisov, na základe ktorých boli zamestnanci prijatí do zamestnania. Takže: Pozor! Pre firmy, a vaše náborové procesy, ktoré by mali obsahovať aj kontrolné opatrenia. Pozor! Pre agentúry, ktoré by mali kontrolovať správnosť údajov. A pozor! Pre všetkých kandidátov - je tisíc iných spôsobov, ako zaujať - nie klamstvom! Ak potrebujete vedieť viac, opýtajte sa nášho kouča!

Príležitosti pre mňa


Kariéra Bez Hraníc, spol. Yeminee s. r.o.
E-mail: stanka.svecova@gmail.com, Skype: karierazahranicami
2007 © Yeminee, s.r.o.

webdesign © bart.sk

EPICORFinalne_logo_accenture.jpgLogo.gifLogo_Proactive_HR.jpgNEWlogo.jpglogo2.jpglogo_big.jpgeducation_text_-_zmena_loga.jpgtarget.jpgAIESEC_logo_modrenabielom.jpg