Kariéra bez hranícNajpopulárnejšie Mýty o životopisoch

  1. Životopis je opis mňa - toho, čo som v minulosti robil a vyštudoval a toho, čo ma baví.

Áno, z časti - ale životopis má najmä poukazovať na vaše doterajšie ÚSPECHY, alebo to, čo ste dokázali. Vymenovanie aktivít v rôznych rolách nepomôže. Je to len zoznam úloh, ktoré ste mali na starosti a nehovorí to NIČ o vás ako produktívnej osobnosti - ako ste sa s výzvami popasovali, či ste dané úlohy urobili načas a či s vami boli vaši zákazníci (interní alebo externí) spokojní.

Životopis má byť dynamický - je to ako rozhovor. Otázka je definovaná v inzeráte, ponuke pozície, na ktorú odpovedáte. Pýta sa: máte to, čo potrebujeme? Formou odpovede je váš životopis, ktorý má byť "dôkazom" z minulosti a prítomnosti, ktorý vraví: "je tu dostatočná pravdepodobnosť, že ja som váš človek". Motivačný list sprevádza životopis a podporuje tento argument, vysvetľuje záležitosti, ktoré môžu byť na prvý pohľad zo životopisu nejasné a podčiarkuje vašu motiváciu.

  1. Existuje predpísaná forma, ktorej keď sa budem držať, vytvorím si dobré CV.

Neexistuje žiadna "predpísaná" forma, ktorá by automaticky fungovala. (Logika vraví - kto by ju aj mohol predpísať? Ak niekto, tak možno svetová organizácia náborových špecialistov, ale taká neexistuje, lebo keby existovala, tak som v nej :).

Životopisy písané pre podnikovú sféru nemajú byť prečo predpísané. Ide o vlastné rozhodnutie ľudí, ako sa chcú prezentovať, a taktiež možnosť prispôsobovať túto prezentáciu iným odvetviam, sektorom. Preto dobrá rada nad zlato - zabudnite na "predpísaný" EU formát - v biznise ho nikto nepoužíva, a nikto ani neočakáva od Európskej Únie, aby riešila formát životopisu, čo je každého osobná záležitosť.

Ani ostatné "formáty" nie sú dobré automaticky. Každý odbor a každá biznis kultúra preferuje inú štruktúru životopisov a tak váš životopis by mal byť prispôsobený presne tomu! Pre ilustráciu - poradenské firmy zvyčajne nemajú rady tzv. "skills-based CVs" (to je formát, v ktorom svoje IT, manažérske a iné zručnosti máte priamo na vrchu dokumentu). V západnom svete sa preferujú osobné informácie (ak vôbec) na konci dokumentu, a v Indii by to bolo presne naopak.

  1. CV má mať približne 2 strany, a je potrebné do nich zmestiť čo najviac.

Je pravda, že životopis by v žiadnom prípade nemal presiahnuť 2 strany. Ak máte pocit, že do dvoch strán sa nezmestí popis všetkých vašich úspechov a zaujímavých relevantných projektov, vytvorte prílohu k životopisu, na ktorú sa v ňom odvoláte. Ak bude mať rekruiter záujem dozvedieť sa viac o spomenutých projektoch, otvorí si druhý dokument. Avšak životopis potrebuje byť prvý a celistvý pohľad na vás ako osobnosť, a teda ak to priestor nedovoľuje, nemal by zaťažovať prílišnými detailami.

K druhej časti výroku - nie, tieto dve strany nemajú byť natrieskané fontom veľkosti 9, ale pekne prezentovateľné. Je dôležité, ako sa pohráte s bielymi miestami v dokumente - nechcete mať na dokumente žiadne nerovnomerné "biele diery", ale ani čiernu záplavu písmeniek.

Môžete použiť veľa tipov a trikov, ako zhustiť váš životopis tak, aby "pre oko" stále vyzeral príjemne. Skrátiť vety, odstrániť nie úplne relevantné informácie (kurz ktorý ste absolvovali pred pár rokmi), zmenšiť medzery medzi odstavcami a preformulovať vetné konštrukcie.

  1. Odlíšim sa zaujímavým formátom, prípadne fotkou.

V žiadnom prípade! Fotka ani náhodou, iba ak ide o hereckú alebo modelingovú pozíciu. Súvisí to s vývojom zákonov a verejnej mienky v západnej kultúre: nič, čo nie je relevantné pre danú pozíciu, na ktorú kandidát aplikuje, nemá v životopise čo hľadať. Fotka nemá akýkoľvek súvis s danou pozíciou a na dôvažok vystavuje firmu potenciálnemu riziku v prípade, ak by sa niekto rozhodol ich neskôr žalovať kvôli diskriminácii.

Odlíšiť sa je potrebné obsahom životopisu, radšej než formátom. Najlepší je najjednoduchší ale atraktívny formát, na ktorom vynikne obsah. Tabuľky, množstvo farieb a špeciálne formátovanie neodporúčame, lebo to priam upozorňuje na to, že daný kandidát nemá veľmi čo povedať a tak sa sústredil na "farbičky" a dodatočné formátovanie.

  1. Pozriem si na internete, aké slovné výrazy použili iní ľudia a nechám sa inšpirovať.

Internet je plný "zdrojov", avšak mnohé z nich sú zastaralé a nesprávne. Dôležité je vedieť odlíšiť, ktorú informáciu môžem považovať za solídnu, a ktorú nie. Neodporúčame kopírovať anglické slová a vety pre svoj vlastný životopis, pretože rekruiteri tieto frázy z duše neznášajú. Každý životopis tvrdí, že ide o najlepšieho tímového hráča, a že má kandidát "excellent communication skills". Týmito omieľanými módnymi výrazmi sa neodlíšite, ale pošlete rovno do kôpky Zamietnutí!

Radšej si premyslite, čo chcete povedať, skúste to preložiť a dajte si to skontrolovať človeku s rodným alebo výborným anglickým jazykom, prípadne niekým, kto má v nábore skúsenosti.

Na internete nájdete taktiež CV writing služby. Tie kvalitné z nich sú účinné, ale taktiež dosť drahé (nie je nezvyčajné, ak sa ceny vyšplhajú do niekoľko stovák eur). Tie extrémne lacné neodporúčame - sami sme ich vyskúšali - nepíšu ich skutoční odborníci, ale administratívni pracovníci, a ide skôr len o preformátovanie dokumentu podľa ich niekoľkých zaužívaných foriem.

Ak si chcete dať napísať alebo vylepšiť svoj životopis skúseným rekruiterom a chcete kombináciu kvality, dobrej ceny a pohodlnného servisu (po slovensky, žiadne dlhé dotazníky a komunikácia po telefóne), kliknite sem.

  1. Pri životopise v angličtine je najdôležitejšie, aby bol životopis napísaný gramaticky správne.

Áno, gramatika je dôležitá, no štylistika ešte viac. Dokonalá gramatika sa berie ako samozrejmosť, to vás neodlíši. Nikto nechce číťať CVs s hrúbkamy.

Čo vás však môže odlíšiť, je správna štylistika, ktorá poukáže na to, že nie len komunikujete angličtinou na úrovni, ale aj rozumiete žargónu daného odvetvia - rozprávate "ich" jazykom. Treba však hľadať rovnováhu, keďže sú to ľudia z HR (oddelenia ľudských zdrojov) a nie ľudia od fachu, ktorými treba prejsť najprv.

Angličtina má tisíce odtieňov, ktorým treba rozumieť. Klasickým príkladom je slovné spojenie "I was responsible for" (Bol som zodpovedný za...). Mali by ste sa mu na kilometre vyhýbať. Je to spojenie, ktoré zbytočne kradne priestor a čas, a nehovorí o výsledkoch alebo o kvalite toho, čo ste vykonávali. Vo vašom životopise potrebujete používať tzv. "power verbs", čo sú slovesá, ktoré vyjadrujú konkrétnu aktivitu a znejú dynamicky, keď sa dajú do jednoduchého minulého času (simple past) a tak opisujú výsledok, úspech.

Príležitosti pre mňa


Kariéra Bez Hraníc, spol. Yeminee s. r.o.
E-mail: stanka.svecova@gmail.com, Skype: karierazahranicami
2007 © Yeminee, s.r.o.

webdesign © bart.sk

EPICORFinalne_logo_accenture.jpgLogo.gifLogo_Proactive_HR.jpgNEWlogo.jpglogo2.jpglogo_big.jpgeducation_text_-_zmena_loga.jpgtarget.jpgAIESEC_logo_modrenabielom.jpg