Kariéra bez hranícObsah životopisu

Začnite zozbieraním informácií, ktoré budete potrebovať bez ohľadu na to, pre ktorý typ životopisu sa rozhodnete.

PROFIL / PROFILE

Súhrn vašich odborností, špecializácie a profesionálnych záujmov do max. 6 riadkov. Váš profesionálny cieľ a/alebo pozícia, práca, ktorú hľadáte. Tu patria len a len informácie relevantné pre zamestnávateľa a relevantné pre danú pozíciu - je to prvá vec, ktorú si o vás zamestnávateľ prečíta a dozvie sa!

ÚSPECHY / ACHIEVEMENTS

Do niekoľkých odrážok zhrňte konkrétne výsledky a úspechy, ktoré ste dosiahli v tej-ktorej pozícii. Väčšina ľudí má problém s vyjadrením svojich úspechov takto konkrétne – vedzte, že je to v poriadku, ak tu popíšete výsledky, ktoré ste nedosiahli len sami, ale aj vrámci väčšieho tímu. Nemusí ísť o veľké veci ako „saved the company 10m of dollars by implementing a new automated controlling system“, stačí, ak spomeniete aj také, ako: „implemented a measurement system that increased the performance of the planning team“.

Na popis vašich úspechov existuje konkrétny spôsob - tzv. PAR, ktorého sa treba držať. Znamená:
P - Problém, výzva, okolnosti, ktoré ste museli zvládnuť
A - Action - konkrétne aktivity, ktoré ste vykonali pre vyriešenie daného problému
R - Result - výsledky vyjadrené v konkrétnych hodnotách ($,%, počet dní, úspor atď)

ZRUČNOSTI / SKILLS

Začnite tvrdými zručnosťami, ako sú PC/Internet; a pokračujte jazykovými schopnosťami. Za tým nasledujú mäkké schopnosti typu vodcovstvo (leaderships skills), predajné zručnosti (selling) a iné. Uveďte tréningy, ktoré ste absolvovali v neďalekej minulosti.

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI / RELEVANT WORK EXPERIENCE

Choďte na to chronologicky – od zadu. Posledné zamestnanie nech je uvedené ako prvé, a za ním nasledujú ostatné. Ak máte za sebou mnoho pozícií v rôznych firmách, neuvádzajte ich všetky – zamestnávateľ potrebuje vidieť len tie najrelevantnejšie.

Čo sa týka vášho pracovného titulu - názvu pozície, dbajte na to, aby bol jasný a pochopiteľný. Ak ste robili prácu Obchodného Manažéra, ale pozícia sa volala úplne inak, pokojne to vo svojom životopise premenujte.

Základné pravidlo je – to, čo chcete zdôrazniť, má vždy prednosť. Preto dôležité veci dávajte na vrch dokumentu, ako prvé v odstavci alebo vo vete, pretože tam majú najväčšiu šancu byť zachytené okom čítajúceho.

Pracovné skúsenosti a aktivity, ktoré ste vykonávali, píšte vždy v jednoduchom minulom čase. Vyjadrujete tým skončenosť deja a evokujete tým, že ste plány naplnili a výsledky dosiahli.

VZDELANIE a TRÉNINGY / EDUCATION AND FURTHER TRAINING

Vždy uveďte len tie najaktuálnejšie. Ak máte ukončené magisterské štúdium, strednú školu vôbec netreba uvádzať. Zo všetkých certifikátov vyberte len tie, ktoré sú ešte stále relevantné a ktoré súvisia s odborom, v ktorom pracujete.

Všade kde sa dá, uveďte aj špecializáciu a dosiahnuté výsledky. Taktiež uveďte členstvá v profesionálnych organizáciách a akékoľvek významné akademické výkony (ako prednášanie na odbornej konferencii alebo publikácia knihy).

ZÁUJMY / INTERESTS

Buďte stručný, toto nie je podstatná časť životopisu. Uveďte detaily iba v prípade, ak ste v športe alebo inej oblasti vyhrali národné (a medzinárodné) alebo iné významné súťaže.

OSOBNÉ INFORMÁCIE / PERSONAL INFORMATION

Túto časť môžete úplne vynechať, ak si to želáte. Podľa najnovších antidiskriminačných zákonov nesmie nikoho zaujímať, akej národnosti ste, alebo koľko máte rokov. A už vôbec nie, aký je váš rodinný stav. Ak však chcete o sebe niečo povedať, môžete uviesť svoj vek, a či máte alebo nemáte vodičský preukaz. Národnosť a manželský stav neodporúčame uvádzať.

Príležitosti pre mňa


Kariéra Bez Hraníc, spol. Yeminee s. r.o.
E-mail: stanka.svecova@gmail.com, Skype: karierazahranicami
2007 © Yeminee, s.r.o.

webdesign © bart.sk

EPICORFinalne_logo_accenture.jpgLogo.gifLogo_Proactive_HR.jpgNEWlogo.jpglogo2.jpglogo_big.jpgeducation_text_-_zmena_loga.jpgtarget.jpgAIESEC_logo_modrenabielom.jpg