Kariéra bez hranícAk sme povedali A, povedzme aj B...

V predchádzajúcej časti sme popísali základné kritéria výberu zamestnania a ich rozdielnosti v závislosti od veľkosti zamestnávateľa. Radi by sme však podotkli zopár aspektov, ktoré je potrebné zobrať do úvahy pri vyvodzovaní určitých záverov pre vaše osobné rozhodnutia.

Pojem veľkosti nie je vždy jednoznačný koncept. Čo je z hľadiska počtu zamestnancov na Slovensku malá firma poskytujúca plusy typické pre jej veľkosť, môže byť súčasťou nadnárodnej korporácie a primerane z toho ťažiť v podobe používania know-how, systémov odmeňovania, možností medzinárodnej kariéry, finančnej sily, spravodlivého a bezpečného pracovného prostredia atď. Podobne sme svedkami situácií, kedy holdingová firma, ktorá by tradične spadala pod definíciu veľkej, je súborom niekoľko stredných a malých podnikov, ktorých fungovanie sa navzájom často diametrálne líši.

Kritéria popísané v predchádzajúcej časti a ich odlišnosti v rôznych firmách sú všeobecné a ako vždy je potrebné zohľadniť konkrétnu firmu, so všetkými jej špecifikami. Veľkosť totiž nedáva žiadne záruky, a tak ak máte nepríjemné skúsenosti so žiadaním platového zvýšenia alebo je pre vašu kariéru dôležitý prístup a možnosť komunikovať s vyšším vedením bez bariér, nepredpokladajte automaticky že určitá veľkosť firmy isté veci zaručuje...ale si vaše domnienky jednoducho overte. Ľahšie to bude zrejme v prípade veľkých firiem, o ktorých sa viac vie, a ktoré aj samy do istej miery svoj prístup k zamestnancom propagujú. Navyše je aj pravdepodobnosť, že v takej firme niekoho poznáte, vyššia. Využite ju a snažte sa dozvedieť z prvej ruky, či závratné platy alebo nekalé praktiky sú skutočnosťou, alebo len klebetami. No ani v malej firme sa nemusíte hrať na slepú babu. Ak sú vyváženosť pracovného a osobného života alebo potenciál platového rastu pre vás dôležité, jednoducho sa na vzťah firmy k týmto záležitostiam spýtajte počas pohovoru alebo inej časti výberového procesu. Ak je to pre vás dôležitá oblasť - nebojte sa, že by ste sa takouto otázkou diskriminovali - ide o vašu kariéru došľaka! Ak by vám aj mala uškodiť, taký zamestnávateľ potom - bez ohľadu na veľkosť či iné pozlátka - jednoducho nie je pre vás.

Príležitosti pre mňa


Kariéra Bez Hraníc, spol. Yeminee s. r.o.
E-mail: stanka.svecova@gmail.com, Skype: karierazahranicami
2007 © Yeminee, s.r.o.

webdesign © bart.sk

EPICORFinalne_logo_accenture.jpgLogo.gifLogo_Proactive_HR.jpgNEWlogo.jpglogo2.jpglogo_big.jpgeducation_text_-_zmena_loga.jpgtarget.jpgAIESEC_logo_modrenabielom.jpg