Kariéra bez hranícDefinovanie SEBA v kariére

KROK 1: Osobná vízia.

Myšlienka, kvôli ktorej sa to všetko oplatí. Čo chcete docieliť z dlhodobého hľadiska. Ako chcete, aby ste na ľudí vplývali, a ako si vás na konci vášho života pamätali? Dá sa táto vízia ľahšie dosiahnuť prácou v menšom kolektíve, alebo v sieti veľkej firmy? V akom type firmy? Alebo vôbec nie vo firemnom sektore?

KROK 2: Hodnoty vaše a firemné. 

Aké hodnoty v práci hľadáte? Je to profesionalita, alebo skôr osobný prístup? Je to prístup k príležitostiam a flexibilita, alebo dodržiavanie poriadku? A ako na základe nich rozhodnete, kam sa viac hodíte? Vo všeobecnosti, ak hľadáte možnosť fungovať na základe jasne stanovených pravidiel a princípov; ak máte radi štandardizované postupy, a jasné očakávania na vás a na druhých; ak veríte, že profesionalita sa skrýva práve za poriadkom, metodikou a dodržiavaním sľubov, budete viac človek pre obra. Ak na druhej strane túžite po väčšej voľnosti, kreativite a flexibilite, osobnom prístupe, avšak viete znášať nejasnosti v práci a v očakávaniach, a možno aj časté zmeny smerovania a rozhodnutí, ste viac kamarát trpaslíkov.

KROK 3: Vaše zručnosti a schopnosti.

Teoreticky, vaše schopnosti sú využiteľné všade. Prakticky, v malej firme budete častejšie využívať schopnosť adaptovať sa, bude od vás očakávané všeobecné zameranie, keďže bude treba zastúpiť kolegu, ktorý vypadol z projektu, a bude sa viac ceniť vaša schopnosť prebrať iniciatívu a prinášať riešenia. Vo veľkej firme viac využijete vašu schopnosť prezentovať, strategicky myslieť, plánovať, organizovať, distribuovať, koordinovať a reportovať, a taktiež si vycibríte svoju schopnosť diplomatickej komunikácie a kľučkovania v hierarchii. Teoreticky, toto všetko nájdete na oboch miestach. Prakticky ide o to, čo z toho chcete rozvíjať a používať častejšie než iné. 

Vaše zručnosti ovplyvňujú obsah práce a pracovnú náplň vašej pozície. Vo všeobecnosti platí toto: Väčšie firmy ponúkajú spravidla jasne definovaný obsah práce, očakávané výsledky so striktne vyhradenými zodpovednosťami a právomocami. Mnohým vyhovuje takýto zoznam cieľov a úloh, štruktúra a jasné procesy. Naopak pre menšie firmy sú typické široko-spektrálne pozície, ktoré sa môžu meniť doslova z týždňa na týždeň. Takéto prostredie bude sedieť ľuďom vítajúcim zmenu a rozmanitosť a tým, ktorý vidia široký záber ako príležitosť prispôsobiť si pozíciu podľa vlastných preferencií.

KROK 4: Vaše dlhodobé plány.

Takže, ak je vašou víziou do 35ťky našporiť dostatočne veľa kapitálu a potom si otvoriť vlastnú firmu - čo vás k tomu privedie efektívnejšie a rýchlejšie? Malá firma tým, že sa naučíte, ako manažovanie takého biznisu funguje, alebo veľká firma tým, že získate sieť kontaktov? Ak je vašou víziou žiť harmonický život, v ktorom práca, oddych a rodina hrajú rovnako podstatné roly - je to lepšie dosiahnuteľné vo veľkej stabilnej firme, kde sa dá na jednej pozícii ostať aj niekoľko rokov, alebo radšej v malej firme? 

KROK 5: Pracovné prostredie. 

Menšie organizácie stratili náskok neformálneho a priateľského pracovného prostredia, keďže v rôznych formách si ho osvojili už aj tie veľké. Napriek tomu ostáva prevažne doménou malých firiem možnosť "pokecať" na chodbe z generálnym riaditeľom, či vyjadrovať sa k strategickým otázkam ak aj nie ste manažérom firmy. Veľké spoločnosti na druhej strane poskytujú štandardnosť prostredia v podobe jasných pravidiel, kódexov, intolerancie k určitým formám správania (šikanovanie, diskriminácia) a podobne. Mnoho zamestnancov týchto firiem však zriedka vidí zákazníka, alebo sa stretne s obchodným partnerom. Sú to ich menšie náprotivky, ktoré sú typické dynamickým, kreatívnym a podnikavým prostredím, v ktorom každý žije a dýcha biznisom alebo ich hlavnou činnosťou. Vnútropodnikové politikárčenie, machinácie a pretvárky sú často pripisované väčším firmám, ako aj fakt, že ich procesy a systémy sú často okliešťujúce a limitujúce individuálny priestor. Záleží na vás, na čom vám viac záleží - ako vaše ideálne pracovné prostredie naozaj vyzerá.

KROK 6: Biznis realita.

Dobre, svoje požiadavky ste si ujasnili, už máte preferenciu. Teraz nasleduje dôležitý krok - všetkých 5 bodov prejde sitom tzv. biznis reality, kedy zistíte, či vás táto vaša preferencia vie uspokojiť aj v bežnom živote, kde musíte premýšľať o tom, aký máte plat, a či vám zamestnávateľ dáva toľko istoty, koľko vaša rodina potrebuje.

ĎALEJ

Príležitosti pre mňa


Kariéra Bez Hraníc, spol. Yeminee s. r.o.
E-mail: stanka.svecova@gmail.com, Skype: karierazahranicami
2007 © Yeminee, s.r.o.

webdesign © bart.sk

EPICORFinalne_logo_accenture.jpgLogo.gifLogo_Proactive_HR.jpgNEWlogo.jpglogo2.jpglogo_big.jpgeducation_text_-_zmena_loga.jpgtarget.jpgAIESEC_logo_modrenabielom.jpg