Kariéra bez hranícBiznis realita - Malá verzus Veľká firma?

 

Dobre, svoje požiadavky ste si ujasnili,  už máte preferenciu. Teraz nasleduje dôležitý krok - všetkých 5 bodov prejde sitom tzv. biznis reality, kedy zistíte, či vás táto vaša preferencia vie uspokojiť aj v bežnom živote, kde musíte premýšľať o tom, aký máte plat, a či vám zamestnávateľ dáva toľko istoty, koľko vaša rodina potrebuje.

  • Finančné ohodnotenie. Je samozrejme odlišné od odvetvia k odvetviu, no náskok veľkých firiem je hlavne v oblasti odmeňovania vyššieho a vrcholového manažmentu. Na druhej strane, stredné a malé podniky majú v talóne zbrane ako podiely na zisku, či možnosť pracovníka stať sa podielnikom vo firme, čo sú predsa len motivujúcejšie nástroje ako mizivé tisíciny promile, ktoré môžete vlastniť cez zamestnanecké akcie alebo opcie veľkých firiem a globálnych spoločností. Transparentný systém odmeňovania a pravidelné zvyšovanie a prehodnocovanie mzdy vo veľkých spoločnostiach, je menej časté v malých firmách, čo je často na ich vlastnú škodu. Do odmeňovania ešte stále zasahujú osobné vzťahy s vlastníkmi alebo manažérmi, a tak mnohí nachádzajú proces odmeňovania v menších firmách frustrujúci.
  • Zamestnanecké výhody. Sú kapitolou samou o sebe, keďže repertoár ako aj spektrum osobných preferencií je široké. Niekomu vyhovuje zamestnanecká kantína iný uprednostní každý obed inde, ďalší miesto toho dni voľna. Finančná sila veľkých spoločností im pripisuje v tejto oblasti body, no nie vždy je to K.O. súboj, keďže individuálny prístup a schopnosť flexibilne reagovať na potreby zamestnancov malých firiem môže do istej miery kompenzovať pestrosť a bohatosť ponuky ich veľkých náprotivkov. Mnoho malých firiem však začína bojovať na tomto poli tak, že ponúka svojim zamestnancom čo najväčšiu flexibilitu - prácu z domu alebo vo flexibilnom čase...
  • Kariérny postup. Veľké firmy ho majú jasný a štruktúrovaný, budovaný na meritokratických princípoch. Známosť mena firmy pomôže aj pri hľadaní zamestnania mimo nej, keďže jej značka sa dobre "vyníma" na životopise. Rapídne povýšenie, či preskakovanie úrovní je však zriedkavé. Prechod z nižšej pozície na vyššiu v inej firme je častejšie z veľkej spoločnosti do menšej, nie naopak. Mnoho ľudí hlavne v strede svojej kariéry využíva tento fakt na jej ďalšie naštartovanie. S výnimkou mikro firiem (do 10 zamestnancov) je postup v malých a najmä stredných firmách rýchlejší. V strednej firme sa z vás finančný riaditeľ môže stať za 6-8 rokov, ak začnete ako absolvent, vo veľkých firmách to môže trvať aj viac ako 15 rokov alebo k tomu nemusí vôbec dôjsť. Na druhej strane je pyramída malých spoločností nižšia, čo znižuje možnosti rastu hlavne na vrchole kariéry. Proces povýšenia nemusí byť vždy transparentný a na istej úrovni môžete natrafiť na neviditeľný, no citeľný strop, nad ktorý môžu už len rodinní príslušníci či vlastníci firmy. Nikto však nevie, či sa z vašej začínajúcej malej firmy nestane časom druhý Google, kde vaša kariéra bude môcť kopírovať raketový rast firmy.
  • Profesionálne vzdelávanie, osobnostný rast. Práca v menšej firme má spravidla väčší záber, a tak privoniate viacerým oblastiam a naučíte sa mnoho. Zodpovednosť je síce tiež z hľadiska firmy väčšia, čo však, ak merané peniazmi, nemusí platiť - manažér pre tlačenú reklamu vo veľkej firme môže mať k dispozícii väčší rozpočet než riaditeľ marketingu (vyššia pozícia) v strednej firme. Veľké firmy sú obzvlášť vhodné na budovanie kariéry špecialistov (hlavne v začiatkoch zamestnaneckej dráhy) čo tým, ktorý by radi zmenili oddelenie či špecializáciu, nemusí vždy sedieť. Títo zamestnávatelia si môžu dovoliť investovať viac do podnikového vzdelávania a aj do sofistikovanosti ich procesov a know-how umožňuje zamestnancov naučiť sa mnohému. Ich menšie náprotivky to vynahrádzajú bezprostrednou skúsenosťou, kde na miesto nespočetných tréningov na plávanie je človek do vody hodený. V poslednej dobe je často vyhľadávanou perspektíva medzinárodnej kariéry, ktorú môžu sľúbiť takmer výhradne veľké nadnárodné firmy.
  • Ponuka práce. Na Slovensku a v EU sa malé a stredné podniky podieľajú na celkovej zamestnanosti z 60-70% percent. Objektívne teda tento sektor vytvára ďaleko viac pracovných príležitostí. No problémom, ktorí vidia aj samotní manažéri týchto firiem je, že sa o nich menej vie. Veľké firmy majú viac prostriedkov, premyslenejšie stratégie náboru zamestnancov a ponúkajú aj viacero podobných pozícií aj vo viacerých regiónoch. Internet však veľmi pomáha menším podnikom vyrovnať túto prirodzenú nevýhodu, a napomôcť im môžete aj vy, že budete networkovať na tých správnych portáloch.
  • Značka a prestíž. Pre tých z vás, pre ktorých je imidž firmy dôležitým prvkom v rozhodovaní, budete preferovať veľké, medzinárodne známe firmy. Ak ste však typ, ktorému na večierku nevadí, že v spoločenských (niekedy prázdnych) konverzáciách neočaríte prítomných ligotavým menom zamestnávateľa, a vlastne vám vyhovuje, že váš zamestnávateľ nie je vystavený riziku zlej reputácie veľkých firiem (hlavne v určitých odvetviach), bude malá firma dobrou voľbou. Rozhodnutie je na vás.

Istota zamestnania.

Veľké firmy boli tradične vnímané ako tie poskytujúce stabilnú a istú prácu, no cyklické zmeny v odvetví, reštrukturalizácie a vplyvy globalizácie vedú mnoho veľkých podnikov k reorganizáciám, hromadnému prepúšťaniu a podobne. Neistota u menších firiem pramení z príliš flexibilnej podnikovej stratégie a slabšieho kapitálového vybavenia pre prípad krízy. Ak je vašim primárnym cieľom nájsť stabilné zamestnanie, vaše šance sú pravdepodobne vyššie v štátnom sektore a veľkých firmách, no rozdiel nie je značný.

ĎALEJ

Príležitosti pre mňa


Kariéra Bez Hraníc, spol. Yeminee s. r.o.
E-mail: stanka.svecova@gmail.com, Skype: karierazahranicami
2007 © Yeminee, s.r.o.

webdesign © bart.sk

EPICORFinalne_logo_accenture.jpgLogo.gifLogo_Proactive_HR.jpgNEWlogo.jpglogo2.jpglogo_big.jpgeducation_text_-_zmena_loga.jpgtarget.jpgAIESEC_logo_modrenabielom.jpg