Kariéra bez hranícZoznam otázok na prípravu


Otázky o trhu a firme:

 1. How do you view the market we operate in?
 2. Why would you like to work for this particular company?
 3. What main trends do you see influencing our industry in the next 3 years?
 4. What do you think of our marketing strategy?
 5. What do you think of the most recent developments on the market?
 6. Who do you think is our strongest competition on the market?
 7. If you were a new-appointed CEO of our company, what would you do in your first 100 days?

Klasické otázky (sú zatracované zástancami "najobjektívneho prístupu" vo vedení pohovorov: metódy Kompetencií. Avšak stále sú dosť rozšírené v praxi, a najmä v menších firmách. Na istých pozíciách majú význam - napríklad pri nábore predajcov):

 1. Talk us through your CV - Tell us about yourself
 2. What are your main strengths and weaknesses?
 3. How/Where do you see yourself in 10 years time?
 4. What part of your previous job did you enjoy the most?
 5. What part you didnt enjoy at all?
 6. What do you consider to be your biggest achievements?
 7. If you were to get this job - what would be your main contribution to the team you think?
 8. What sort of person are you socially?
 9. Use three words to characterise yourself
 10. What makes you think you can be successful with us?

Teoretické otázky: (nemali by sa používať vôbec, pretože: 1, nemajú vypovedaciu hodnotu (kandidát sa môže podvedome štylizovať do niečoho, čím vôbec nie je, alebo aj vedome klamať) a 2, tieto otázky sú lepšie zodpovedané osobnostnými testami (psychometrickými testami):

 1. How do you work in a team?
 2. What part of the job would you delegate and what part of the job you would keep for yourself?
 3. How do you manage your day?
 4. What motivates you?
 5. What managerial style do you prefer to be managed with and what style do you use when managing people?
 6. How would you approach this specific task?

Pri týchto otázkach sa vie človek ľahko predať, ale zároveň vám napovedajú o tom, že rozhodnutie o pozícii bude urobené veľmi subjektívne. (A že firma neinvestuje do vzdelávania manažérov v oblasti zručností viesť pohovory.) Vaše odpovede sú vrcholovo teoretické (pretože otázka je teoretická), a tak všetko záleží len od dojmu, ktorý ste zanechali. Či je to dobré alebo nie, necháme posúdiť na vás.

Kompetenčné otázky: (ide o momentálne najviac uznávanú metódu pohovorov. Musí sa uznať, je zatiať najobjektívnejšia z metód kladenia otázok, hoci my veríme, že v budúcnosti sa táto metóda ďalej rozvinie. Je založená na konkretizovaných a definovaných kompetenciách, ktoré musí kandidát dokázať, že má. Na konkrétnu pozíciu personalista spolu s manažérom "našijú" kompetencie, ktoré budú pri pohovore analyzovať. Príkladom kompetencií sú: adaptabilita, orientácia na výsledky, osobná efektivita, delegovanie, prezentačné schopnosti, manažovanie veľkého tímu, organizačné schopnosti, schopnosť pracovať pod stresom, schopnosť multikulturálnej komunikácie atď).

Adaptabilita:

 1. Tell me about an important project you were working on for an internal client in which the specification changed. How did it affect you?
 2. Relationships with clients can vary. Tell me about the client with whom you've had the least effective relationship.
 3. Tell me about the most difficult manager that you have had to work for. How did you handle the relationship?

Orientácia na výsledky:

 1. What has been a goal for you to achieve?
 2. What example of a goal or a task can you give me that has presented the most obstacles for you to overcome?
 3. What have you done in your present position which has made you particularly proud? (vyberie si jednu z tých, ktorú ste uviedli a pokračuje): Whis sounds interesting. Tell me about it.

Attention to detail:

 1. We have all experienced times when we were just too busy to check all the details of a project. Tell me about a time when this happened to you and some errors slipped through.
 2. Describe a time when you identified a problem or error that has not been noticed by others.
 3. Tell me about a time when you thought you had completed an assignment or project, but your manager returned it for you to do additional work.

Creativity/Innovation:

 1. Tell me about a time when you came up with a new idea that was implemented. What was the result?
 2. Sometimes it is necessary to abandon tried and true methods of solving a problem. Tell me about a problem that you tried to solve but could not.
 3. In your current position, what have you done differently from your predecessors?

Príležitosti pre mňa


Kariéra Bez Hraníc, spol. Yeminee s. r.o.
E-mail: stanka.svecova@gmail.com, Skype: karierazahranicami
2007 © Yeminee, s.r.o.

webdesign © bart.sk

EPICORFinalne_logo_accenture.jpgLogo.gifLogo_Proactive_HR.jpgNEWlogo.jpglogo2.jpglogo_big.jpgeducation_text_-_zmena_loga.jpgtarget.jpgAIESEC_logo_modrenabielom.jpg