Kariéra bez hranícZáludné otázky - ako na ne?

You were dismissed from your last job - Boli ste prepustený z vašej predchádzajúcej práce

Potrebujete mať pripravenú emocionálne neutrálnu odpoveď. Uveďte (v krátkosti) dôvody, prečo to nastalo, a vyjadrite, že to bolo v tej situácii asi najlepšie pre všetky strany (majte pripravený dôvod, prečo sa to dalo brať pozitívne aj z vašej strany). Taktiež majte pripravené vysvetlenie, čo by ste v danej situácii robili inak, a čo vás táto skúsenosť naučila.

You were made redundant - Boli ste prepustení (z dôvodku nadbytočnosti a reorganizácie)

Na to je ľahká odpoveď - nemá to súvis s vami ako osobou (a to zdôraznite), jednoducho firma robila reorganizáciu a pochopila, že daná pozícia buď nebola životne nevyhnutná, alebo v problémovej situácii si ju nemohla ďalej dovoliť udržiavať. Je to situácia, ktorá je na agende personalistov v zahraničí na dennodennom poriadku a tak väčšina z nich bude chápať, o čo išlo.

You don't have enough experience - Nemáte dostatok požadovaných skúseností

O tomto argumente pravdepodobne viete už pred pohovorom. Pripravte si jasný zoznam vašich zručností, ktoré sú dobre uplatniteľné v oblasti, o ktorú sa uchádzate - prenositeľné zručnosti (tzv. "transferable skills") - a tak potenciálne vyrovnávajú to, že nemáte konkrétny druh požadovaného vzdelania. Poukážte na všetky ostatné vzdelávacie aktivity, ktoré ste v danej oblasti podstúpili, hoci aj vo voľnom čase - členstvo v organizáciách alebo v komunite profesionálov danej oblasti, alebo samo-financovaný tréning. Taktiež množstvo literatúry, prostredníctvom ktorej ste sa samo-učili - a to poukazuje na silnú chuť a energiu v danom sektore preraziť.

You are over-qualified - Máte príliš dobrú kvalifikáciu na túto prácu

Túto otázku jednoducho obráťte na vlastnú zbraň. Zdôraznite svoje kvalifikácie - že máte všetko, čo daná práca vyžaduje. To, že máte aj niečo naviac, je váš problém - nie ich. Ak ste ochotní akceptovať podmienky danej pozície, nemalo by to zamestnávateľovi robiť veľký problém. Ak budete argumentovať tým, že vzdelanie síce máte vyššie, než pozícia vyžaduje, ale čo sa týka praxe, tak sa cítite na presne túto úroveň pozície, malo by ich to presvedčiť.

Nepresvedčí ich to jedine v prípade, že daná pozícia je veľmi úzko špecifikovaná a nie sú tam ďalšie možnosti rastu (ani v rámci iných oddelení). V takomto prípade by sa každý skúsený personalista obával, že ak vás prijme na danú pozíciu, tak vás práca začne po dvoch mesiacoch nudiť a začnete si vyžadovať viac právomocí, viac projektov a zaujímavejšiu prácu. A ak vám to neposkytnú (čo neposkytnú, ak už pri pohovore vedia, že táto rola sa nebude rozširovať), tak odídete a tým im narobíte viac problémov ako úžitku (nikto nechce strácať čas ďalším kolom náboru, keď dva mesiace pred tým už verili, že danú pozíciu obsadili).

Why do you want to leave your current role? - Prečo chcete odísť zo svojej terajšej role?

Potrebujete ostať pozitívny!!! Vieme, že mnohí tomu neveria a popália sa na vlastnej koži, ale naozaj to funguje takto zvláštne - nezáleží na tom, čo vám váš manažér urobil, personalistu nikdy neočaríte, ak začnete svoj manažment/firmu očierňovať na pohovore. Majte skôr pripravené dôvody, ktoré pozitívne odprezentujú hoci i negatívnu skúsenosť:

  • I could not utilise all my skills in my previous role (čím pomedzi riadky hovoríte to, že vám váš manažér nedal dostatok voľnosti a kreatívnej práce, a podceňoval vašu potrebu profesionálneho rozvoja).
  • I am keen for a new challenge - nešpecifikuje to detaily a môže to znamenať všeličo - každopádne ste pripravený čeliť niečomu novému a zaujímavému.
  • I feel that I have reached a glass ceiling in that particular company - vaše očakávania sú vyššie než to, čo vám vie vaša terajšia firma ponúknuť. V tejto situácii sa však najpr presvedčte, že hovoríte s firmou, ktorá si môže dovoliť zaplatiť vaše platobné očakávania.
  • The activities of my team has rapidly decreased and thus many poeople have left. I stayed because I believed the company would manage to get out of this difficult situation, however the time passed by and now I know this is the right time to start looking for new opportunities outthere.

Pripravujeme:

You have worked for that company for the longest time ever!
 

You seem to change jobs quite a lot

Príležitosti pre mňa


Kariéra Bez Hraníc, spol. Yeminee s. r.o.
E-mail: stanka.svecova@gmail.com, Skype: karierazahranicami
2007 © Yeminee, s.r.o.

webdesign © bart.sk

EPICORFinalne_logo_accenture.jpgLogo.gifLogo_Proactive_HR.jpgNEWlogo.jpglogo2.jpglogo_big.jpgeducation_text_-_zmena_loga.jpgtarget.jpgAIESEC_logo_modrenabielom.jpg