Kariéra bez hranícAdministratíva

Je pre ľudí pokojných a nezávislých, ktorí ľahko vidia súvislosti medzi aktivitami a ich dôsledky. Ide zväčša o samostatných ľudí s vnútornou silou a energiou pre vytváranie štruktúry a interného poriadku. Takíto ľudia potom môžu v tejto sfére vidieť aj svoju dlhodobú kariéru.

Do tejto oblasti prichádzajú však aj ľudia, ktorí sa danému sektoru chcú priučiť a spoznať "biznis" zvnútra (pretože administratíva je vlastne taká krv organizácie, všetko ňou prejde a všetko sa v nej odzrkadľuje), ale neostávajú v nej, pretože v organizovaní nevidia budúcnosť vlastnej kariéry.

Na Slovensku je v ponuke množstvo administratívnych pozícií, ale treba si dať pozor na to, či "niekam vedú". Teda aký postup sa ponúka ďalej z tejto pozície, aké tréningy budete môcť absolvovať, akému veľkému oddeleniu budete danú administratívu vykonávať. Je dôležité, aby ste videli možnosť rastu v danej pozícii, inak budete prinútený zmeniť miesto už po rokoch alebo dvoch, čo nebude príjemné pre žiadnu stranu.

V zahraničí sú administratívne pozície často vstupnými, v ktorých keď sa raz uplatníte a preveríte ako zodpovedná a šikovná osoba, postupujete ďalej. Výhoda je, že v hlavne vo všeobecnej administratíve prichádzate do styku s inými zamestnancami z iných oddelení a tým si podvedome a vedome vytvárate predstavu, čo ďalej...a tak v čase, keď príde možnosť zmeny oddelenia a práce, už viete kam sa chcete zadeliť.

Kontaktujte nás pre dodatočné informácie o tejto oblasti.

Príležitosti pre mňa


Kariéra Bez Hraníc, spol. Yeminee s. r.o.
E-mail: stanka.svecova@gmail.com, Skype: karierazahranicami
2007 © Yeminee, s.r.o.

webdesign © bart.sk

EPICORFinalne_logo_accenture.jpgLogo.gifLogo_Proactive_HR.jpgNEWlogo.jpglogo2.jpglogo_big.jpgeducation_text_-_zmena_loga.jpgtarget.jpgAIESEC_logo_modrenabielom.jpg