Kariéra bez hranícBankový sektor na Slovensku

Pohľad do slovenského bankového sektoru

Pozreli sme sa na zopár z najstabilnejších bankových subjektov na Slovensku a hľadali niekoľko spoločných, a taktiež odlišných čŕt nielen medzi nimi, ale taktiež Slovenským a zahraničným bankovým svetom. V nasledujúcich riadkoch vám prinášame ľahko stráviteľnú analýzu zameranú na vašu potenciálnu kariéru v bankovom sektore.

Na Slovensku sa najčastejšie stretávame s bankami, ktoré sú zmiešaninou tzv. retail (spotrebiteľského) a korporátneho bankovníctva. Hoci v zahraničí je rozdelenie omnoho jasnejšie, Slovenské banky robia "zo všetkého trošku" - z niečoho viac, z niečoho menej. Ponúkajú retail služby (tak, ako ich bežná verejnosť pozná - služby obyvateľstvu) a potom služby podnikovej sfére (korporátne bankovníctvo) a štátnej sfére. Niektoré sa ďalej špecializujú aj na mimovládnu sféru, alebo voľné činnosti atď. V rámci korporátneho bankovníctva poskytujú služby investičného bankovníctva, pri ktorom ide o dlhodobé investovanie do akcií, (štátnych) cenných papierov, eurobondov, záložných práv a dlhopisov, ale taktiež o realizáciu akvizícií a fúzií. Ostatné činnosti obchodného financovania zahŕňajú medzinárodný obchod prostredníctvom dokumentárnych akreditívov a inkás, prípadne menových swapov, forwardov atď. Niektoré subjekty na Slovensku taktiež ponúkajú tzv. privátne bankovníctvo, v ktorom ide o spravovanie osobných majetkov (miliónov a miliárd) súkromných osôb.

Pre človeka, ktorý zvažuje banku ako svojho potenciálneho zamestnávateľa
, je dôležité:

 1. Rozhodnúť sa, či vám firemná kultúra bankového sektora bude vyhovovať.
 2. Aké pozície banky ponúkajú - a akú prácu by som teda chcel/a robiť v banke ja?
 3. Aké sú pracovné podmienky v bankách?
 4. Čo mi to skutočne dá z pohľadu dlhodobej kariéry?

 

1. Firemná kultúra

Firemná kultúra, hoci sa bude samozrejme v slovenských podmienkach odlišovať, sa vyznačuje spoločnými hlavnými znakmi prevládajúcimi v bankových subjektoch všade na svete. Prinášame vám rozhovory s ľuďmi pracujúcimi pre zaujímavé banky v troch rôznych krajinách, a nasledujúci rozhovor o pár týždňov prinesie profil zamestnanca banky na Slovensku!

Vedzte, že tieto rozhovory sú tu nie len na pasívne prečítanie, ale aj pre kladenie otázok na témy, ktoré sme nepokryli a ktoré vás zaujímajú. Spýtajte sa skutočných ľudí na to, čo potrebujete vedieť o živote zamestnancov bánk:

Holandská globálna banka - jej centrála v Amsterdame
Globálna investičná banka - centrála v New Yorku
Americká investičná banka - hlavná pobočka v Londýne

Firemná kultúra je pravdepodobne "no.1" otázka, ktorú si potrebujete zodpovedať. Pomôžeme vám konkrétnymi otázkami a príkladmi.


 

2. Pozície v bankách na Slovensku

Pobočky bánk po celom Slovensku ponúkajú mnoho pozícií, a mnohé vyžadujú ukončené stredoškolské vzdelanie. Týmto sa veľmi venovať nebudeme, keďže analýza je orientovaná na pozície požadujúce vysokoškolské vzdelanie. Na druhej strane, existujú taktiež vysokoškolsky vzdelaní kandidáti, ktorí by sa radi priučili "skutočnému biznisu"priamo zo spodu. Aj tento prístup je správny, ak vám ide najmä o pochopenie produktov a služieb a prelúsknutie sa spoločnosťou od piky. Ak ste šikovný, veľmi pravdepodobne vás neskôr povýšia tak či tak.

Takými pozíciami sú: Vzťahový manažér (niekedy vyžaduje VŠ), Hypotékarny poradca, Poradca klienta / Klientský pracovník. Pracovník v Call centrum, Administrátori projektov, produktov

Mnoho bánk má už zaužívané "Trainee programy", v ktorých sa čerství absolventi zaúčajú do remesla bankovníctva, často striedaním sa v rôznych oddeleniach. Ide o dobrý spôsob, ako sa môže neskúsený človek neskôr rozhodnúť, ktorá oblasť je tá "asi pravá" pre neho/pre ňu.

Trainee programy sa často realizujú v spotrebiteľskom/retail bankovníctve. Napríklad v takom oddelení Riadenia Obchodu sa Trainee priučí koordinácii pobočiek a riadeniu obchodnej retailovej siete. V tomto oddelení zároveň zodpovedajú za odmeňovanie, školenia a certifikáciu zamestnancov, a tiež riadia kontrolu zamestnancov napríklad prostredníctvom mystery shoppingu. Spracúvávajú správy o plnení finančných a obchodných plánov, monitorujú výkonnosť a riešia ad-hoc výzvy a problémy s komunikáciou medzi pobočkami a ústredňou. Trainee tu nájde mnoho príležitostí na pochopenie fungovania retail banky a odtiaľ môže pokračovať na oddelenie marketingovej komunikácie, HR, alebo korporátnej stratégie, prípadne ekonomických analýz atď.

Ďalšie odbory/oddelenia:

Odbor Korporátna stratégia a ekonomické analýzy - sa pravdepodobne zameriava na ekonomické analýzy slovenskej ekonomiky. Sústreďuje sa na vypracúvanie prognóz výmenných kurzov a úrokových sadzieb, a zverejňuje aj vlastné názory bankových analytickov na vývoj ostatných ekonomických indikátorov. Pravdepodobne analyzuje aj vývoj na susedných a svetových trhoch. Na tomto oddelení sa stretnete s pozíciami ako Analytik, Analytik - Špecialista (napríklad Analytik úverového portfólia, Analytik úverových rizík), Ekonomický analytik atď.

Ďalšie možnosti v bankách sú na produktovom oddelení, kde môžete ďalej pracovať na existujúcich produktoch, alebo vyvíjať nové. Príklady takých pozícií sú Analytik elektronického bankovníctva, alebo Produktový špecialista pre predaj DDS (Dôchodkové doplnkové sporenie)…

Oblasť Investičného bankovníctva je pre mnohých veľmi atraktívna, keďže ponúka menej tradičnú prácu s mnohými možnosťami rastu. Na tento úsek je oveľa ťažšie dostať sa na základe externých inzerátov (napríklad na Slovenských portáloch sme našli zverejnenú jednu jedinú pozíciu v investičnom bankovníctve. Oveľa viac ich však bolo v Prahe). Tieto pozície nie sú bežne komunikované externe, pretože vyžadujú skúsenosti z finančného a bankárskeho prostredia a veľmi špecifické zručnosti a znalosti.

Vo všeobecnosti existujú tri cesty, ako sa na tieto pozície dostať: 1, buď vojdete "zadnými vrátkami" vo firme cez iné oddelenia a interne sa dozviete o novej pozícii skôr ako verejnosť, ale musíte byť na ňu dostatočne pripravený vedomostne a zručnostne. 2, vďaka konkrétnej bankérskej/finančnej skúsenosti z predchádzajúcich zamestnaní v iných finančných inštitúciach, kde ste sa naučili remeslu (menšie finančné firmy, brokeri atď). 3, budete akceptovaný do trainee programu, ale to iba v prípade, že máte za sebou jednu z dobrých zahraničných škôl, a skončené niektoré zo známych MBA štúdií. Vlastne, existuje aj štvrtá možnosť: hrávate golf?

Dostatočné množstvo pozícií sa otvára aj na podporných oddeleniach ako sú ľudské zdroje (Náborový špecialista, Manažér ľudských zdrojov, Špecialista odmeňovania), IT (Programátor analytik JAVA, Analytik pre funkčné analýzy, Systémový inžinier prevádzky atď), financie (Účtovník - metodik, vnútorný audítor) a administratíva (Špecialista pre koordináciu pobočiek, Administrátor retailových rizikových pohľadávok - junior).


 

3. Pracovné podmienky v bankách

Odpovede a diskusie na túto tému prinesieme už čoskoro v tejto sekcii.

4. Čo mi to dá z pohľadu budúcej kariéry

Zodpovedajte si na nasledujúce otázky:

 • Hľadám dlhodobú kariéru vo finančnej sfére? Ak áno, banka je dobrý krok.
 • Ako "ďaleko" sa chcem dostať? Ľudia v predstavenstve majú za sebou zvyčajne aj medzinárodnú kariéru alebo aspoň štúdium. Pôjdem týmto smerom?
 • Aká je budúcnosť bankového sektoru na Slovensku a v zahraničí? (Ak sa chcete neskôr presunúť do zahraničia, banka je správnou odpoveďou. Mnoho centrál sídli v cudzích krajinách. Na Slovensku - mám priestor rásť tam, kam chcem?)
 • Banky sú zvyčajne stabilnými zamestnávateľmi. Vyhovuje mi to teraz, a bude mi to pravdepodobne vyhovovať o desať rokov?
 • Aké sú oportunitné náklady tejto príležitosti? (Teda ak nie do banky, kam inam by som mal namierené? Porovnajte to s výhodami iných príležitostí)
 • Aké kvalifikácie, alebo dodatočné vzdelávanie získam prácou pre banku? (Niektoré z bánk investujú "poriadne" do svojho manažérskeho potenciálu, čo je ďalší červený bodík).
 • Aké sú najnovšie trendy, ktoré zachvátia svet bankového sektoru na Slovensku? (Napríklad mnoho bánk sa obracia na trhy ako Ukraina a Kazachstan. Ste ochotný nasledovať tieto trendy a využiť ich vo svoj prospech? Alebo vám naopak, budú brániť vo vašich dlhodobých cieľoch?)
 • Aké sú globálne trendy a ako vás môžu ovplyvniť? (City Bank v aprílli 2007 ohlásila globálne prepustenie 26 tisíc zamestnancov. Je to prvá lastovička značiaca úpadok, alebo sa nemám čoho obávať?)
 • Posledný a najdôležitejší bod - aká je odpoveď na prvú otázku firemnej kultúry? Pasujete k nim alebo nie? Ak nie, vieme sa vám zaručiť, že u nich dlhodobo neostanete, takže pozor na to! Ak áno, je to to správne prostredie pre vás!

Dúfame, že sme vám bankový sektor priblížili cez bezfarebné okuliare a na základe týchto faktov a názorov sa budete vedieť lepšie rozhodnúť pre svoju vlastnú budúcnosť.

Príležitosti pre mňa


Kariéra Bez Hraníc, spol. Yeminee s. r.o.
E-mail: stanka.svecova@gmail.com, Skype: karierazahranicami
2007 © Yeminee, s.r.o.

webdesign © bart.sk

EPICORFinalne_logo_accenture.jpgLogo.gifLogo_Proactive_HR.jpgNEWlogo.jpglogo2.jpglogo_big.jpgeducation_text_-_zmena_loga.jpgtarget.jpgAIESEC_logo_modrenabielom.jpg