Kariéra bez hranícČo robia dobre - a aké nové trendy v HR nasledujú?

1. Vytvorili si SVOJU individuálnu značku.

Pod slovom značka nerozumieme (len) značku firmy, jej produktov a služieb, a čo sa o nich na trhu vie, ale najmä internú kultúru organizácie. Značka Google znamená pre každého inžiniera alebo technika istú slobodu robiť na veciach, ktoré ho budú baviť, a v tíme podobných nadšencov, ako sú oni sami. Taktiež tam neexistuje byrokratická organizačná štruktúra, ktorú majú ostatné firmy, a prostredie je priam extrémne neformálne. Tým sa pre týchto ľudí, pre ktorých je ich zamestnanie oveľa viac, než len prácou, spája hra a zábava s povolaním. Google dokázal to, o čom sa často vraví v knihách alebo na prednáškach guru z oblasti organizácie práce - spojiť ciele firmy s osobnými cieľmi zamestnancov, a úprimne sa snažiť o dosiahnutie oboch. Takáto interná kultúra teraz hrá v prospech tejto firmy, keďže jej pomáha získavať najlepší talent na trhu, a taktiež si ho udržať.

2. Dávajú zamestnancom FLEXIBILITU.

Flexibilita je ten pojem, ktorý sa momentálne omieľa na všetkých frontoch. Flexibilita v mieste pre prácu (čo sa dá robiť doma, sa môže a má robiť doma), flexibilita v čase (pokiaľ dosahujete výsledky, je na vás, či ste to urobili v noci alebo cez deň), flexibilita v benefitoch (v rámci svojho "zamestnaneckého balíka" si môžete vybrať, akú sumu dostanete v províziách, bonusoch, dovolenkách, šetrení na penziu, vzdelávaní a iných vymoženostiach). Tento trend odzrkadľuje novo-akceptované potreby terajšej pracujúcej generácie, ktorá kladie dôraz na rovnováhu medzi životom a prácou, a na slobodnej voľbe toho ako, kde a kedy vykonáva prácu. Dôležité je podotknúť, že firmy tento trend vítajú - zamestnanci sú spokojnejší, produktivita vyššia, náklady klesajú, a firma má dosah na širší záber pracovného trhu. Taktiež ide o symbol, pri ktorom firma ukazuje ako verejnosti, tak svojim zamestnancom, že ich voľbu a potreby plne rešpektuje. Obe strany sa tak stávajú partnermi.

3. Očakávajú od zamestnancov INOVÁCIU a skutočné ZAPOJENIE SA.

Google o inováciách nerozpráva na prezentáciách a v marketingových materiáloch - ich produkty sú ich dôkazom. Avšak takéto inovácie môžu prichádzať len z prostredia, v ktorom sa chyby netrestajú, ale berú sa ako forma učenia. Z prostredia, v ktorom firma so záujmom počúva nápady svojich ľudí, pretože vie, že inovácie najčastejšie prichádzajú od nich. Takýto prístup sa potom stretáva s ochotou zamestnancov premýšľať mimo zabehnutých koľají.

Na začiatku, keď o Google ešte nikto ani len "nezakopol", stavili na správnu kartu, čo sa týka získania tých správnych ľudí: zamestnancom, ktorí boli s firmou od úplných začiatkov, ponúkli akcie - podiel na firme, čím z každého urobili vlastníkom firmy (a o 5 rokov na to milionármi). Takto si získali ich skutočnú túžbu prinášať každý deň niečo inovatívne, pozitívne a praktické pre "našu spoločnú" firmu. Kľúč je teda jednoduchý - každá organizácia, ktorá tvrdí, že od zamestnancov chce inovatívny a proaktívny prístup, potrebuje do svojich benefitov zapojiť aj podiely na hospodárskych výsledkoch. Tak za ňu a výsledky bude bojovať nie len najvyšší manažment, ale všetci "pešiaci".

Príležitosti pre mňa


Kariéra Bez Hraníc, spol. Yeminee s. r.o.
E-mail: stanka.svecova@gmail.com, Skype: karierazahranicami
2007 © Yeminee, s.r.o.

webdesign © bart.sk

EPICORFinalne_logo_accenture.jpgLogo.gifLogo_Proactive_HR.jpgNEWlogo.jpglogo2.jpglogo_big.jpgeducation_text_-_zmena_loga.jpgtarget.jpgAIESEC_logo_modrenabielom.jpg