Kariéra bez hranícĽudské zdroje

Táto oblasť má v sebe veľa nepoznaného. Doma sa vníma ako bývalý "personalista", avšak na globálnej úrovni prináša omnoho viac. Hovorí sa o nej ako o pozícii, ktorá zaručuje rozvoj ľudského talentu a výhru vojny o talent. Taktiež dosahuje to, že firemné aktivity v rámci politiky zamestnanosti sú legálne. Zastáva záujmy zamestnancov a firmy naraz, čo je zložitá a stresujúca úloha.

Každopádne, ide o úlohu, v ktorej treba vedieť jednať s ľuďmi na profesionálnej a osobnej úrovni, vedieť sa rozhodovať objektívne, mať nadštandardné verbálne a analytické schopnosti a spoločenskú motiváciu.

Oblasť ľudských zdrojov sa zvykne združievať do národných alebo medzinárodných organizácií personalistov. Sú to komunity HR pracovníkov, ktorí majú záujem o zdieľanie "best practicies", a spoločné vzdelávanie sa v oblastiach ako Diverzita, Recruitment, Employment Law atď. V UK je takouto inštitúciou CIPD (www.cipd.co.uk), ktorá má množstvo rôznych stupňov členstva (ročné stojí cca GBP 150) podľa toho, či jednotlivec taktiež študuje jeden z CIPD certifikátov alebo nie. Táto organizácie je až prekvapivo rešpektovaná v Anglicku, kde cca 90% firiem požaduje na HR pozície CIPD kvalifikáciu.

Obdobnou asociáciou v Amerike je komunita HR profesionálov, nazývaná SHRM (Society for Human Resource Management - www.shrm.org). Rovnako ako CIPD, aj oni ponúkajú vlastné HR certifikáty, národné odborné konferencie, vydávajú časopis, ale nevie sa o nich medzi zamestnávateľmi až tak dobre ako v Európe o CIPD. Taktiež ich online portál nie je až tak dobre riešený ako ten CIPD, a nájdete na ňom menej odborného obsahu. Majú však o polovicu lacnejšie ročné predplatné...

Oblasť ľudských zdrojov je priveľmi široká, aby sme ju stesnali do tohoto priestoru, v prípade záujmu nás prosím kontaktujte s konkrétnymi otázkami. Ide o zložitú oblasť, ktorá okrem interných HR pracovníkov zahŕňa externých HR konzultantov, agentúry a ich pracovníkov (ktorí sú skôr predajcovia, čo sa týka ich náplne práce).

HR sa skladá z mnohých oblastí, ktoré potrebujú mať HR pracovníci zvládnuté na jednotku: zamestnanecké právo tej ktorej krajiny, rôzne techniky náboru, výberu a rozvoja zamestnancov, vytváranie a manažovanie vnútorných politík a procedúr vo firme, peňažné a nepeňažné oceňovanie zamestnancov, informačné systémy v oblastiach administratívy, internej komunikácie a knowledge manažmentu.

Nedávny prieskum medzi HR pracovníkmi v Anglicku (organizovaný CIPD v 2006) poukázal na fakt, že HR pracovníci trpia najväčšou nespokojnosťou na pracovisku. Je to odôvodnené tým, že mnoho firiem zakladá HR oddelenia najmä preto, aby riešili potenciálne problémy a konflikty medzi firmou a zamestnancami, a boli k dispozíciii vždy vtedy, keď ich zamestnanci potrebujú. Dôležitou úlohou HR oddelenia sa taktiež stalo zastupovanie práv zamestnancov, kde HR vchádza do konfliktov ako mediátor a objektívna strana. HR-isti však potom majú pocit, že hoci oni poskytujú podporu celému podniku, nikto už viac nemá čas poskytnúť podporu im. Prieskum poukázal na to, že HR pracovníci sa najčastejšie cítia z dlhodobého hľadiska prepracovaní, diskriminovaní, nedocenení, stresovaní a nedoplatení.

Ale okrem týchto potenciálnych problémov ide o zaujímavú a naplňujúcu oblasť, ktorá sa hodí ľuďom s výbornými komunikačnými zručnosťami, empatiou a zmyslom pre objektivitu.

Príležitosti pre mňa


Kariéra Bez Hraníc, spol. Yeminee s. r.o.
E-mail: stanka.svecova@gmail.com, Skype: karierazahranicami
2007 © Yeminee, s.r.o.

webdesign © bart.sk

EPICORFinalne_logo_accenture.jpgLogo.gifLogo_Proactive_HR.jpgNEWlogo.jpglogo2.jpglogo_big.jpgeducation_text_-_zmena_loga.jpgtarget.jpgAIESEC_logo_modrenabielom.jpg