Kariéra bez hranícMarketing and Event Manažment

V zásade platí: v typicky marketingových pozíciách je potrebná akčnosť a praktickosť, kreativita, verbálne schopnosti a spoločenská motivácia.

Na marketing sa môžme dívať dvoma pohľadmi:

  • ako odvetvie (PR agentúry, market research firmy, business inteligence atď)
  • ako interná funkcia firiem

Ako odvetvie sa je v marketingu veľa čo naučiť. Metódy a procesy organizácie PR alebo prieskumu trhu, práca s klientmi na obvykle stredných až veľkých zákazkách, dizajnovanie produktov/služieb a iné. Firmy v tomto sektore sú zvyčajne známe tým, že majú veľmi "pohodovú" internú kultúru - komunikuje sa neformálne, neexistuje tam veľká byrokracia a hierarchia a nechodí sa v oblekoch. Jednoducho, žije uvoľnenosťou a kreativitou. Tento sektor je relatívne stabilný, pretože potrebu vytvárať a implementovať marketingovú stratégiu majú firmy vždy. Táto potreba sa práveže neustále zväčšuje s príchodom nových webových komunikačných nástrojov a spôsobov na oslovovanie cieľových skupín.

Väčšie z týchto firiem prijímajú (okrem biznis konzultantov, projektových manažérov a prieskumníkov) aj odborníkov na oddelenia ako sú financie, ľudské zdroje a IT. Menšie firmy sa zameriavajú na nábor čisto "core-group" zamestnancov, keďže dlhodobým trendom nie len v tomto sektore je zoštíhľovanie.

Do kontaktu s týmito firmami sa dostanete buď cez agentúry špecializované na marketing, alebo cez portály, na ktorých inzerujú dané firmy priamo (snažia sa šetriť náklady, zvyčajne menšie firmy).

Ako interná funkcia závisí marketing od sektoru. Vo veľkých firmách budú marketing a predaj oddelené; prípadne aj produktoré oddelenie bude odseparované. Pod marketing bude spadať marketingové plánovanie, PR projekty, reklama, dizajn a distribúcia. Čím väčšia firma, tým viac koordinátorských pozícií v každej sekcii nájdete. Pod produktové oddelenie budú spadať jednotlivé produkty a rady produktov, a za každý bude zodpovedný jeden človek, prípadne tím. V predajnom oddelení nájdete okrem predajcov aj tzv "business developer"ov a BD Manažérov. Títo ľudia vyhľadávajú a tvoria tzv. "leads" (príležitosti na predaj), ktoré posúvajú ďalej reťazcom predajcom, ktorí "leads" premenia na "sales".

 

V týchto marketingových pozíciách (okrem dizajnérov a reklamných pracovníkov) sú ľudia omnoho oficiálnejší - pretože pracujú s klientmi a v každom momente musia byť pripravení reprezentovať svoju firmu. Je to aj oveľa dravejšie prostredie, kde ste odmeňovaní najmä na základe Vášho individuálneho výkonu.

Treba taktiež poznamenať, že mnohé z pôvodných interných marketingových funkcií sa v tejto dobe "outsorceujú" na externých dodávateľov a interne sa ponechávajú ľudia, ktorí marketingové úlohy len koordinujú. 

Čo sa týka EVENT Manažmentu (usporadúvanie konferencií), je to ten z ľahších spôsobov, ako sa dostať do marketingu a predaja. Momentálny trend event-management-u, resp. conference-management-u je, že človek na pozícii konzultanta prechádza celým procesom: vymyslí si tému, urobí si o nej detailný prehľad. Sám, v tíme, alebo s manažérom vymyslí program konferencie, ktorý sa pokryje tými najlepšími hosťami a prednášajúcimi, akí sú v danom momente a na danom trhu k dispozícii. Keď už je produkt hotový, tá istá osoba "s ním ide na trh". Nasledujú týždne oslovovania cieľovej skupiny a predávania účasti na konferencii určeným firmám. Konkrétne táto časť procesu dá jednotlivcovi veľa - nadviaže správne kontakty, vytrénuje si svoje telefonické predajné zručnosti a získa prehľad o cieľovej skupine. Keď je produkt predaný, nasleduje jeho realizácia - konferenciu treba skutočne zorganizovať. Tento istý človek bude koordinovať prezentátorov a účastníkov a celú logistiku. A takto to ide dookola s mnohými ďalšími konferenciami.

Dôležitá poznámka na margo tohto sektora je, že tento sektor - conference/event management často neponúka dlhodobú kariéru. Ponúka dobrý vstup do sveta biznisu, predaja a organizovania podujatí, ale treba tam ísť za istým cieľom: buď získať kontakty (ktoré sú často na najvyšších úrovniach a preto firmy trénujú svojich konzultantov k tomu, ako týchto vysokopostavených kontaktovať správne), alebo sa naučiť ako riadiť takúto firmu, ak je Vašim cieľom neskoršie založenie vlastnej, alebo získať špeciálne predajné schopnosti. Väčšina ľudí z event management-u, s ktorými sme uskutočnili pohovor, vyhlásili, že do maximálne 3 rokov (ale často už aj po roku) v tejto oblasti začali pociťovať nenaplnenie a prázdnotu, pochádzajúcu z toho, že organizovanie stále tých istých vecí je nuda. I keď ide o vždy iné témy, proces je stále rovnaký a človek sa v ňom vycibrí natoľko, že potom môže danú prácu robiť so zatvorenými očami. Taktiež, event-management firmy majú zväčša plochú organizačnú štruktúru a tak tam nie je veľmi kam rásť. Môžete byť ten najlepší konzultant - tak vás povýšia na senior konzultanta - a čo potom? Majiteľa firmy už prerásť nemôžete...

Na druhej strane, práca v takejto firme vám dá možnosť naučiť sa také zručnosti a schopnosti, ktoré iný sektor ponúknuť nemôže. Každá minca má minimálne dve stránky a tak je na vás rozhodnúť sa pre tú správnu.

Príležitosti pre mňa


Kariéra Bez Hraníc, spol. Yeminee s. r.o.
E-mail: stanka.svecova@gmail.com, Skype: karierazahranicami
2007 © Yeminee, s.r.o.

webdesign © bart.sk

EPICORFinalne_logo_accenture.jpgLogo.gifLogo_Proactive_HR.jpgNEWlogo.jpglogo2.jpglogo_big.jpgeducation_text_-_zmena_loga.jpgtarget.jpgAIESEC_logo_modrenabielom.jpg