Kariéra bez hranícHráči v poradenstve

Vybrané svetové poradenské spoločnosti:

PricewaterhouseCoopers

Najväčšia svetová poradenská firma, ktorá pôsobí v 148 krajinách a celkovo zamestnáva viac ako 130 000 ľudí. Jednotlivé členské spoločnosti Pricewaterhouse Coopers sú samostatnou a nezávislou právnickou osobou. Na Slovensku táto spoločnosť poskytuje služby v oblastiach auditu, finančného poradenstva, daňového poradenstva a poradenstva pre ľudské zdroje.


Vaše skúsenosti s nimi? Podeľte sa s nami o názor!

Accenture

Finalne_logo_accenture.jpg
Ďalšia z vedúcich svetových spoločností v oblasti manažérskeho poradenstva, IT a outsourcingu je Accenture (meno znamená "dôraz na budúcnosť" - z anglických slov "accent on future").


Deloitte Touche

Patrí medzi najväčšie poradenské firmy na celom svete. Má vyše 150 000 pracovníkov a spolupracuje s viac ako s 80 % najvýznamnejších svetových spoločností, ale aj s veľkými národnými podnikmi, verejnými inštitúciami, významnými miestnymi spoločnosťami a úspešne sa rozvíjajúcimi globálnymi firmami. Spoločnosť Deloitte Central Europe poskytuje služby v oblasti auditu, daní, financií a manažérstva a pôsobí v 17 krajinách strednej Európy. Pridruženou spoločnosťou je Deloitte Slovensko so sídlami v Bratislave a Košiciach.

Aké sú vaše skúsenosti s touto firmou? Podeľte sa o názor!

Unisys

V oblasti poradenstva v IT je významný celosvetový hráč - firma Unisys. Svojim klientom vo viac ako 100 krajinách ponúka expertízu v oblastiach integrácie systémov, outsourcingu, infraštruktúry, expertízu pri najlepších riešeniach na trhu a technológie serverov. Unisys sama vyvíja riešenia, ktoré zlepšujú obchodné procesy jej klientov a okrem toho vďaka aliancii a kooperácii s rôznymi medzinárodne dominantnými technologickými podnikmi, taktiež vyberá najlepšie zodpovedajúce komponenty a metódy riešení v rámci IT trhu.

Aké sú vaše skúsenosti s touto firmou? Podeľte sa o názor!

Ernst and Young

107 000 ľudí v 140 krajinách sveta zamestnáva ďalšia z popredných celosvetových poradenských spoločností v oblasti auditu, účtovníctva, daní a transakčného poradenstva firma Ernst & Young. Bola jedna z prvých poradenských spoločností, ktorá otvorila svoje kancelárie v strednej a východnej Európe. Na Slovensku poskytuje služby od roku 1991, momentálne má kancelárie v Bratislave a v Košiciach a zamestnáva viac ako 170 audítorov, daňových poradcov a iných odborníkov z oblasti finančného výkazníctva. Poskytuje služby viac ako 150 významným slovenským a medzinárodným spoločnostiam.

Aké sú vaše skúsenosti s touto firmou? Podeľte sa o názor!

 

KPMG

Jedna z najväčších poradenských spoločností na Slovensku a zároveň najväčšia audítorská spoločnosť je KPMG. Je pobočkou spoločnosti KPMG, ktorá pôsobí v 148 krajinách sveta a celkovo zamestnáva 113 000 ľudí. Ponúka špecializované poradenské služby v oblasti cestovného ruchu, pričom čerpá z dôvernej znalosti domáceho trhu a schopnosti vypracovať kvalitné analýzy, ktoré sú vhodným podkladom pri rokovaniach s investormi, finančnými subjektmi a inými inštitúciami. Stratégie a plánovanie v cestovnom ruchu, know-how marketingových prieskumov a analýz trhu, obchodné a finančné štúdie realizovateľnosti a mnohé ďalšie aktivity spoločnosti sa stretávajú s uznaním v profesionálnych kruhoch a zabezpečujú jej širokú klientelu.

Máte skúsenosť s touto firmou? Povedzte svoj názor!

Príležitosti pre mňa


Kariéra Bez Hraníc, spol. Yeminee s. r.o.
E-mail: stanka.svecova@gmail.com, Skype: karierazahranicami
2007 © Yeminee, s.r.o.

webdesign © bart.sk

EPICORFinalne_logo_accenture.jpgLogo.gifLogo_Proactive_HR.jpgNEWlogo.jpglogo2.jpglogo_big.jpgeducation_text_-_zmena_loga.jpgtarget.jpgAIESEC_logo_modrenabielom.jpg