Kariéra bez hranícKariéra v poradenstve

Kariéra v odvetví poradenstva

Ako kariéra je konzulting vhodný pre ľudí disponujúcich analytickými zručnosťami, obratnosťou v prezentovaní a komunikovaní, schopnosťou pracovať v tíme, odolnosťou voči stresu a ochotou pracovať s obrovským nasadením a dosahovať výsledky. Perspektívny zamestnanec by zároveň mal byť uzrozumený a vyrovnaný s kladmi a zápormi, ktoré so sebou práca v poradenstve prináša - viď nižšie.

Zamestnanecká štruktúra poradenských spoločností je postavená tak, že nosným zdrojom nových zamestnancov sú absolventi, a preto je na nich orientovaná takmer všetka energia náborových pracovníkov. Konzulting ponúka príležitosti aj pre ľudí s niekoľkoročnými pracovnými skúsenosťami, zväčša však ide o špecialistov na istý odbor alebo funkciu a nábor je skôr sporadický - pokrývajúci okamžitú potrebu dobudovania niektorej z kompetencií danej firmy.

Charakteristickou črtou konzultačných spoločností je jasný kariérny rebríček, a v prípade podávania dobrých výkonov pomerne rýchly postup nahor. No práca v poradenstve napomáha aj rozhľadeniu sa po iných odvetviach, čo umožňuje konzultantom robiť informované rozhodnutia o svojom budúcom zameraní v prípade, že sa rozhodnú sféru konzultingu opustiť.

Nábor v konzultačných firmách pozostáva zvyčajne zo série (prípadových) pohovorov, ktoré majú za úlohu preosiať množstvo kandidátov, no hlavne overiť kľúčové zručnosti spomenuté vyššie. Ešte pred tým však kandidát musí prejsť sitom on-line žiadosti a výberu na základe životopisu.

Plusy a mínusy práce v oblasti konzultingu

Ľudia sú rôzni a tak čo jednému vyhovuje, môže druhému vadiť. S touto poznámočkou na mysli uvedieme najčastejšie chvály aj sťažnosti na prácu v oblasti konzutlingu.

Výhody

  • Nadpriemerné platové ohodnotenie a zamestnanecké výhody
  • Skvelý kariérny štart a predpoklad ďalšieho rastu, ako aj dobrý spôsob ako sa rozhľadieť po rôznych odvetviach a firmách (klientoch).
  • Variabilita a rôznorodosť práce či už v zmysle projektov, klientov prípadne aj odvetví, na ktorých konzultanti pracujú.
  • Mentálne stimulujúce prostredie, kolegovia a práca, v ktorej sa človek naučí mnoho. Zároveň poradenské firmy investujú nemalé prostriedky do svojich zamestnancov v podobe školení a tréningov.
  • Po relatívne stagnujúcich začiatkoch milénia súvisiacich s makroekonomickými ukazovateľmi vo svete sa toto odvetvie opäť rozbehlo, na Slovensku zažíva doslova boom.

Nevýhody

  • Vysoké pracovné tempo (40 hodinový pracovný čas je raritou a skôr sú bežné jeden a pol násobky) a stres z termínov. K tomu sa pridáva aj časté a únavné, prípadne niekoľko týždňov trvajúce pracovné cesty. Nie vždy musí ísť o Paríž, no aj ten po 35-krát stráca šarm.
  • Tvrdá zásada nahor alebo von. Nároky na výkonnosť sú značné a ak človek nepodáva vysoký výkon a nenapreduje smerom nahor, zvyčajne opúšťa firmu.
  • Nehmatateľnosť výsledkov a pocitu úspechu. Nevýhoda často spomenutá bývalými konzultantmi. Poradcovia pracujú pomerne dlho na nejakom projekte, no výsledok samotný často nevidia, keďže sú už na druhom alebo treťom projekte u iného klienta. Tak isto odvetvie alebo firmu poznajú cez čísla a prezentácie, čo nie vždy dokáže nahradiť bezprostrednú skúsenosť.
  • Nestálosť práce: 1) krátkodobá - silné a a slabé obdobia podľa dopytu klientov 2) dlhodobá - citlivosť na cykliku ekonomiky tej-ktorej krajiny (veľké prepúšťania v prípade kríz z dôvodov škrtov na strane klientov)

Doma a v zahraničí

Poradenský priemysel poháňajú klienti. Tými sú silné súkromné firmy, prípadne vládne organizácie. Keďže prevaha veľkých a medzinárodných korporácii je v USA a západnej Európe, práve tam nájdeme najväčšiu rôznorodosť ako aj počet konzultačných firiem. Pre záujemcov o kariéru v poradenstve to však neznamená nutnosť vysťahovať sa zo Slovenska. So štandardizáciou podnikateľského prostredia a prílevom zahraničných investícií sa už niekoľko rokov darí tomuto odvetviu aj u nás, čo viedlo k nárastu pracovných pozícií a kariérnych možností.

Konzutling ponúka skvelé možnosti pre tých, ktorých zaujíma mnohotvárnosť tohto odvetvia, nevedia sa ešte presne rozhodnúť čo by chceli dlhodobo robiť, chcú si vytvoriť mnoho kontaktov a hľadajú náročný druh práce. Ak však máte bohatý spoločenský život a rodinu, chcete byť za niečo konkrétne zodpovedný a rozhodovať o tom, chcete sa špecializovať, nemáte radi neustálu zmenu, potom je pravdepodobné, že pre vás existujú lepšie - iné profesijné možnosti. Voľba je na vás.

Príležitosti pre mňa


Kariéra Bez Hraníc, spol. Yeminee s. r.o.
E-mail: stanka.svecova@gmail.com, Skype: karierazahranicami
2007 © Yeminee, s.r.o.

webdesign © bart.sk

EPICORFinalne_logo_accenture.jpgLogo.gifLogo_Proactive_HR.jpgNEWlogo.jpglogo2.jpglogo_big.jpgeducation_text_-_zmena_loga.jpgtarget.jpgAIESEC_logo_modrenabielom.jpg