Kariéra bez hranícAbsolvent UMB o práci tréningového koordinátora v komerčnej sfére

Janka Šišková pochádza z Banskej Bystrice, kde aj vyštudovala Univerzitu Mateja Bela, Ekonomickú fakultu. Počas štúdia absolvovala prax v Kanade (vo Victorii, hlavnom meste provincie Britská Kolumbia), kde pracovala pre Centrum kariéry na "Univerzite vo Victorii". Nakoniec sa rozhodla predsa len sa usadiť na Slovensku, a príležitosti ju priniesli do Bratislavy. Rozpráva o svojej práci Koordinátora tréningov pre malú spoločnosť dodávajúcu tréningy a semináre.

Janka, aká je náplň práce takého Koordinátora tréningov?

Hlavnou úlohou koordinátora pre tréningy je kvalitný prvý kontakt s klientom a zákaznícky servis pred, počas i po tréningoch, ktoré my nazývame workshopy. Taktiež celá príprava workshopov - logistika a materiálne zabezpečenie, neskôr asistencia trénerovi a klientom počas workshopov, fakturácia, vedenie pokladne a príprava podkladov pre účtovníctvo a príprava ponúk pre potenciálnych klientov.

Proces ako ste sa na túto pozíciu dostali:

Bolo to prostredníctvom networkingu. Môj šéf a ja máme spoločného známeho, ktorý nás navzájom nezáväzne odporučil. Pred prvým stretnutím som nemala vôbec predstavu, o akú prácu sa jedná. Bola som pozvaná na pracovný pohovor do Bratislavy, ten sa niesol v neformálnej atmosfére: stretli sme sa v kaviarni v centre mesta a mal klasickú štruktúru: predstavenie sa navzájom, predstavenie štruktúry pohovoru, firmy, mňa, predstavenie pozície, mojich očakávaní, pracovných podmienok: miesto, čas, plat.

Najťažšie určite bolo vyjednanie platu, nakoľko som nemala veľké skúsenosti s pohovormi. Ponuka ma zaujala, a tak sme sa dohodli na ešte jednom stretnutí neskôr, dokedy sme sa mali rozhodnúť, či sa navzájom akceptujeme. A dohodli sme sa.

Čo vo vašej náplni práce vás najviac baví, a čo na druhej strane najmenej?

Najväčšia výhoda tejto práce je, že prichádzate do styku s rôznymi skupinami ľudí, s ktorými sa stretávam počas workshopov, ktoré organizujeme a aj počas ich logistického zabezpečenia. Ďalším plusom je rôznorodosť mojej práce, nakoľko mám širokú pracovnú náplň, tak som sa naučila množstvo činností nutných na zabezpečenie chodu malej firmy. Nemalým prínosom pre mňa bola aj možnosť osobného rozvoja, nakoľko sa naša spoločnosť zaoberá vzdelávaním v oblasti komunikácie a osobného rozvoja. Na práci je taktiež úžasné neformálne pracovné prostredie, žiadny "dress code", pokiaľ nejdem na stretnutie s klientom a priateľské profesionálne vzťahy so šéfom.

Nevýhodou tejto práce je však výskyt tzv. hluchých období, kedy máme málo workshopov, nakoľko tie sú mojím hlavným motivačným faktorom. A ďalšia "nepríjemná" činnosť je reportovanie výsledkov a čísiel, čo je síce potrebné, ale to tiež nepatrí k mojim najobľúbenejším činnostiam...

S ktorými skupinami ľudí najviac komunikujete? 

Najviac komunikujem s personalistami spoločností, ktorí nám posielajú svojich zamestnancov na workshopy a potom samozrejme s klientmi (účastníkmi) osobne. Najčastejšie sú našimi klientmi predajcovia, pracovníci marketingu, key account manažéri, riadiaci zamestnanci, zamestnanci na call centrách a pracoviskách prvého kontaktu.

Okrem toho komunikujem s našimi dodávateľmi ako sú prevádzkovatelia hotelov a konferenčných priestorov, grafici, zvukoví a video technici, dodávatelia jedla, kancelárskych potrieb a pod.

Ako vyzerá váš typický deň?

Moja práca sa delí na prácu v kancelárii a prácu v teréne, počas workshopov.

V kancelárii pracujem za počítačom: príprava workshopov, fakturácia, servis klientom najmä formou emailového poradenstva, zabezpečovanie rôznych komodít od dodávateľov...

Práca na workshopoch zahŕňa nájdenie a prípravu vhodného miesta, asistenciu trénerovi a klientom, feedback na workshop a aplikácia zlepšení do nasledujúceho workshopu. 

Ako táto práca platí, a aké máte benefity?

Plat je v rozmedzí Skk 20 až 25 tisíc Skk mesačne, ale výhody to vyrovnávajú: máme možnosť zahraničných pracovných ciest, flexibilný pracovný čas, pracovný laptop, možnosť ďalšieho vzdelávania - workshopy a kurzy, neformálna pracovná atmosféra a pozitívny prístup k riešeniu problémov. Hlavné plusy tejto práce sú osobnostný rozvoj, taktiež široká sieť kontaktov a rôznorodosť v práci.

Ako by ste opísali internú kultúru vo vašej organizácii?

V našej firme je neformálna pracovná atmosféra. Keďže sme malá firma, nepotrebujeme písomný dokument, ktorý by definoval pracovnú kultúru. Firma je dynamická, flexibilná a rýchlo sa prispôsobuje požiadavkám trhu. Pracujeme na základe dlhodobého plánu, ktorý ale nelimituje rýchle rozhodnutia o zmenách, pokiaľ je to výhodné alebo nevyhnutné. So šéfom si tykáme od začiatku, čo uľahčuje našu komunikáciu bez toho, aby sme stratili voči sebe patričný rešpekt. Vo firme uplatňujeme pozitívny prístup k problémom, to znamená, že sa ich snažíme rýchlo odstrániť a nestrácame čas lamentovaním nad tým, že vznikli. Naša spoločnosť je vzdelávacia, a to sa prejavuje aj v každodennom fungovaní, kde aplikujeme princípy, na ktorých je vzdelávací program postavený, čo je pre mňa obohacujúce.

Taktiež pracujeme na našej značke, a to je tiež významným faktorom ovplyvňujúcim internú kultúru v zmysle prezentácie pred externým okolím.

Aké najväčšie výzvy a problémy ste museli zo začiatku prekonať?

Pred tým, ako som začala pracovať v tejto firme, bola som na stáži v Kanade a výzvou pre mňa bolo zvyknúť si na prácu v slovenských podmienkach. Zo začiatku to bol nezvyk pracovať v slovenskom jazyku a ešte stále ma prekvapuje neprofesionalita a nízka flexibilita mnohých firiem, s ktorými som prišla do styku, často za prehnaných cenových podmienok.

Interne bolo pre nás výzvou - ktorú sme však úspešne prekonali - pochopenie a nastavenie všetkých činností a procesov "riadenia" malej firmy.

Pre mňa osobne bolo výzvou pochopiť podstatu a celý obsah všetkých školení, ktoré robíme. Workshopy vychádzajú z vedeckej disciplíny NLP - neuro lingvistické programovanie. Musela som sa všetko naučiť, aby som mohla pracovať s našimi klientami ako asistentka na workshopoch a počas emailového poradenstva po ich absolvovaní - a tieto vedomosti teraz považujem za najväčší prínos, čo mi táto práca dala.

Ako by ste porovnali prácu v malej firme, ako je táto, a prácu vo veľkej, s čím máte tiež skúsenosť?

Ten rozdiel je obrovský. Obe strany majú svoje výhody a nevýhody. Na práci v malej firme sa mi páči jej flexibilita, rýchle reagovanie na situáciu na trhu, menej byrokracie a osobnejšie vzťahy. Na druhej strane, veľká firma pokrýva oveľa širšie spektrum činností, má ináč nastavené procesy, ktoré sú často systematizované, dáva možnosť kariérneho postupu a práce v rôznych teamoch na projektoch. Prínosom pre zamestnancov veľkých firiem je tiež paleta rôznych zaujímavých benefitov.

Ešte naspäť ku Kanade. Aké vidíte reálne rozdiely v riadení biznisu tam, a tu, u nás doma?

Hlavný rozdiel som videla v prístupe k práci a ku kariére. Mladí ľudia sa od puberty zapájajú do rôznych neziskových organizácií a dobrovoľne pracujú na rôznych projektoch, aby získali široké spektrum skúseností. Bez nich by totiž mali oveľa menšiu šancu nájsť si zaujímavú prácu, nakoľko potenciálni zamestnávatelia tieto skúsenosti od uchádzačov očakávajú, a sú dôležitým faktorom ich rozhodovania. Možnosť nájsť si vhodnú prácu ako dobrovoľník poskytujú rôzne bezplatné portály na internete s možnosťou vyhľadávania, prístupné pre každého, bez ohľadu na vek alebo národnosť. Rovnako serióznejšie pristupujú k pracovným referenciám. Manažéri automaticky zamestnancom poskytujú písomné referencie, a tieto sú skutočne overované pri pohovoroch do novej práce. Keď som sa hlásila na stáž ja, musela som poskytnúť kontakty na ľudí, ktorí poskytli referencie mne a stalo sa mi tiež, že mi z Kanady volali, aby si overili referenciu pre dobrovoľníčku, ktorá spolupracovala na mojom projekte. Študenti na školách majú k dispozícii poradenské centrá pre kariéru i osobný život. V takom centre kariéry som pracovala aj ja. V mojej práci sa kládol dôraz na výsledky, pravidelné hodnotenie práce, na prístup k zdrojom (napr. zabezpečenie dostatočného množstva informácií, poradenstvo od manažéra i kolegov). Iný bol tiež prístup ku komunikácii. Každý problém sme otvorene prediskutovali, na rozdiel od ohovárania za chrbtom, s ktorým sa často stretávam na Slovensku. To je dôsledok faktu, že Kanada je multi-kultúrna krajina, kde sa ľudia museli naučiť žiť vo vzájomnej tolerancii.

Aké boli hlavné dôvody, prečo ste sa rozhodli zo zahraničia vrátiť na Slovensko / prípadne ostať doma na Slovensku?

Na Slovensko som sa vrátila, lebo moja stáž bola časovo obmedzená. Projekt, na ktorom som pracovala, sme úspešne uzavreli, a tak nebol dôvod ostávať dlhšie. Rovnako som si nemohla predĺžiť pracovné víza na to, aby som mohla ostať pracovať v Kanade. Po návrate som si dožičila niekoľkomesačný oddych, počas ktorého som si hľadala prácu, doma i v zahraničí, a potom som využila príležitosť pracovať ako spomínaný Koordinátor tréningov. Na Slovensku ostávam preto, lebo mám zaujímavú prácu, kvôli blízkym ľuďom v mojom okolí, a preto, že mám túto krajinu rada. Stále mám záujem cestovať do zahraničia, čo mi práca umožňuje, takže zatiaľ necítim potrebu odsťahovať sa natrvalo.

A na koniec, čo si myslíte, aké zmeny nastanú v oblasti vzdelávania a tréningov v budúcnosti?

Z môjho pozorovania mi zatiaľ vyplývajú dva aspekty, ktoré by tento sektor mohli ovplyvniť. Po prvé je to nárast záujmu spoločností hľadať netradičné, nadštandardné školenia pre verných zamestnancov, ktorí sú vo firme dlhšie a už absolvovali všetky základné školenia, ktorých je na trhu dostatok. Pre porovnanie, v Českej republike tento trend nastal, čo sa prejavilo hlavne v navŕšení finančných prostriedkov v rozpočtoch na vzdelávanie.

Ďalším faktorom je opatrnosť firiem pri výbere školiteľa, nakoľko v poslednej dobe zaznamenávame nárast ponuky "sektových" školení, kde je okrem iného podmienkou účasti budovanie komunity a siete kontaktov, čo pre firmu nie je žiaducim javom, ktorý by mal ovplyvňovať jej meno.

Vďaka za zaujímavé info a rozhovor!


Príležitosti pre mňa


Kariéra Bez Hraníc, spol. Yeminee s. r.o.
E-mail: stanka.svecova@gmail.com, Skype: karierazahranicami
2007 © Yeminee, s.r.o.

webdesign © bart.sk

EPICORFinalne_logo_accenture.jpgLogo.gifLogo_Proactive_HR.jpgNEWlogo.jpglogo2.jpglogo_big.jpgeducation_text_-_zmena_loga.jpgtarget.jpgAIESEC_logo_modrenabielom.jpg