Kariéra bez hranícStrategické - dlhodobé

Na spodku tejto stránky nájdete: Pracovný dokument pre kariérne plánovanie (Príloha č.1-Strategické plánovanie profesionálnych cieľov).
 

Krok 1: Ako vyzerá vrchol vašej kariéry

Cvičenie: Predstavte si samého seba približne o 20 rokov. Ako sa volá pozícia, na ktorej pracujete? Čo presne robíte? (ste na vrchole svojej kariéry). Ak sa vám v hlave neukazuje žiaden obraz, skúste sa vrátiť k osobnostným testom. Čo sú vaše silné a slabé stránky? Aký ste typ? (Aktivista, Reflektor, Teoretik, Praktik) (toto poznanie samého seba vám pomôže zúžiť teoretické množstvo kariérných dráh na niekoľko vhodných). Kombinácia týchto informácií by vás mala nasmerovať k tomu, čo by ste chceli, aby bolo vrcholom vašej profesionálnej kariéry.

Teraz si urobte svoj prieskum. Ak existuje pozícia (možno zatiaľ neexistuje a vytvoríte si ju sami vo vlastnej firme), ktorú chcete dosiahnuť, tak ju vyhľadajte na internete alebo v novinách a vytlačte/vystrihnite si jej popis. Čo vyžaduje? Aké skúsenosti a aké zručnosti? Spíšte si to do prvého stĺpca pracovného dokumentu (Príloha č. 1-Strategické plánovanie profesionálnych cieľov).

Porovnajte viacero popisov pozície a ich požiadavky na ideálneho kandidáta (job descriptions a person specification) a tak získate dobrý prehľad o tom, aké znalosti, vedomosti a skúsenosti musíte nabrať, aby ste mali šancu dostať sa na túto pozíciu.

Ak zistíte, že potrebujete 10 rokov skúsenosti v manažovaní stredne veľkého tímu, CIPD certifikáciu, ovládanie zákonníkov práce krajín Európskej Únie a všestranné vedomosti v oblasti trénovania a vzdelávania, administrácie oddelenia ľudských zdrojov, náboru a riadenie vzťahov so zamestnancami, tak ste si práve vybudovali základy pre svoj dlhodobý Plán Rozvoja! (Príloha číslo 2).

Čo to je plán rozvoja (PDP = Personal Development Plan)

Je to presne to, čo jeho názov naznačuje: zoznam kompetencií a schopností, ktoré sa chcete naučiť za istý časový úsek ako aj sled aktivít ako sa k ním dostať. Je to celkom efektívny nástroj pripomínania si, že nemôžem svoje večery presedieť pri telke, keďže toho do konca roka chcem toľko stihnúť! Je to šikovne štrukturovaný nástroj, ktorý človeka prinúti premyslieť si akčný plán: čo budem potrebovať na získanie daných vedomostí, kto mi v tom môže pomôcť, čo budú moje ukazovatele úspešnosti.

Podobné nástroje sa bežne používajú v programoch rozvoja talentovej základne firiem. Pre mnohých zahraničných stredných a vrcholových manažérov je PDP dokonca povinný.


Krok 2: Pre koho pracujete?

Cvičenie: Stále ste myšlienkami na vrchole svojej kariéry. Otázka je: Pre koho pracujete? Pre seba, alebo pre iného zamestnávateľa? Alebo neziskovú organizáciu? Alebo štátnu sféru? A prečo?

Ak vám odpoveď nie je úplne jasná, skúste si vyplniť dotazník: Orientácia v kariére. Pomôže vám to pochopiť, čo je pre vás naozaj dôležité - je to istota, postup, sloboda rozhodovania, alebo...? Ak si chcete výsledky overiť ďalšími podpornými testmi, porozprávajte sa o tom s našim kariérnym koučom: mamotazku@zahranicami.sk

Výsledky si zaznačte do druhého stĺpca pracovného dokumentu (Príloha č. 1-Strategické plánovanie profesionálnych cieľov).


 

Krok 3: Čo je pre vás na danom mieste najdôležitejšie?

Je to zladenie vašich hodnôt so zamestnávateľovými? Alebo sloboda v organizovaní si vlastnej agendy? Dobré meno a značka firmy, s ktorou sa môžete stotožniť?

Aby ste zistili pravdepodobnú odpoveď, skúste sa pozrieť do minulosti (hoci musíte rátať s tým, že vaše potreby a preferencie sa v budúcnosti pravdepodobne zmenia).

Cvičenie: Spomeňte si na svoje posledné zamestnanie a roly, ktoré ste v ňom vykonávali. S čím ste boli vyslovene spokojný? Čo vás priam motivovalo, a čo naopak veľmi znechucovalo? (až do takej miery, že ste ochotní povedať, že je to pre budúcnosť neakceptovateľné?)

Spíšte si vaše myšlienky to do 4. stĺpca pracovného dokumentu (Príloha č. 1-Strategické plánovanie profesionálnych cieľov).


 

Krok 4: Nájdite ľudí, ktorí dosiahli/dosahujú práve to, po čom profesionálne túžite

Vyberte si a spoznajte svoj profesionálny vzor(y). Odporúčame vzor - človeka, ktorý ešte žije. Vedca, člena rodiny, športovca, podnikateľa, umelca, štátnika a podobne. Spoznajte jeho životný príbeh, ako začínal, ako sa jeho kariéra vyvíjala, pozorujte, aké má terajšie ašpirácie. Je možné sa s ním/ňou stretnúť osobne? Kto vie, pri troške šťastia a šikovnosti sa vám môže podariť presvedčiť danú osobu, aby bola vašim mentorom. Ak aj nie imaginatívne mentorstvo, taktiež sila jeho osobného príkladu vám pomôže vo chvíľach závažných rozhodnutí. Spoznaním a pochopením cesty, ktorou sa vydal váš vzor vám môže poodhaliť možnosti vašich potenciálnych ciest.


 

Krok 5: Pôjdete cestou špecializácie alebo všeobecnosti?

Budete sa špecializovať na jednu oblasť (napríklad účtovníctvo pre verejnú správu v EÚ), ktorú spoznáte do hĺbky vo viacerých podobných organizáciách, alebo pôjdete viac všeobecnou cestou? Bude vaša špecializácia odborová (brand manažment) alebo odvetvová (strojársky priemysel)?

Každopádne si určite, ktoré sektory/odvetvia vás nadchýňajú, a naopak, do ktorých nemáte akýkoľvek záujem vstúpiť.
 

Príležitosti pre mňa


Kariéra Bez Hraníc, spol. Yeminee s. r.o.
E-mail: stanka.svecova@gmail.com, Skype: karierazahranicami
2007 © Yeminee, s.r.o.

webdesign © bart.sk

EPICORFinalne_logo_accenture.jpgLogo.gifLogo_Proactive_HR.jpgNEWlogo.jpglogo2.jpglogo_big.jpgeducation_text_-_zmena_loga.jpgtarget.jpgAIESEC_logo_modrenabielom.jpg