Kariéra bez hranícStanovenie SMART cieľov

Ako sme videli v predchádzajúcej časti, čo človek, to iná vízia v živote. A tak to má byť, práve z tohto dôvodu je to na svete tak zaujímavé. Každý verí v niečo iné a vidí zmysel svojho života v niečom inom. Každopádne, aby sme svoju víziu vedeli napĺňať a nie ju mať len pripichnutú nad posteľou (a po rokoch zistiť že sme z nej skĺzli príliš ďaleko), potrebujeme si stanoviť skutočné CIELE.

K tomu nám pomôže metóda SMART. SMART je klasikou v oblasti plánovania. Určite ste o nej už počuli aspoň sto-krát, tak si ju len osviežme v pamäti:

 • S - SPECIFIC - cieľom je, aby sme definovali ciele čo najkonkrétnejšie. Nie je nič horšie ako pretvárka, keď klameme samých seba, že cieľ máme, ale pritom je to len nič-neznamenajúca masa slov, bez konkrétneho významu.
 • M - MEASURABLE - na konci cieľa musíme vedieť zistiť, či sme uspeli alebo naopak - nedosiahli, čo sme chceli. K tomu nám pomáhajú ukazovatele dosiahnutia cieľa. Keď bolo naším cieľom získať povýšenie do istého dátumu a taktiež zvýšenie platu o Skk 5,000, tak vieme, kedy sme náš cieľ splnili a kedy nie (alebo len čiastkovo). Vieme to preto, lebo sme cieľ konkretizovali a určili jeho kvantitatívne ukazovatele.
 • A - ACTIONABLE - Cieľ ma nabádať k istej akcii
 • R - REALISTIC - Určme si cieľ, ktorý sa dá nasledovať. Pri ktorom sa nespoliehame na zasiahnutie osudu alebo niečo, čo ľudstvo ešte nevymyslelo (ťažko by sa pracovalo s cieľom priniesť na zem nové materiály z inej planetárnej sústavy).
 • T - TIME BOUND - Ak si nestanovíte termín, ku ktorému výsledky a svoje aktivity zhodnotíte, tak nejde o cieľ! Skutočné plánovanie má svoj začiatok aj svoj koniec!

A. Cieľ

Už rozumieme, ako má cieľ vyzerať. Teraz sa sústredíme na jeho vytvorenie.

Vychádzajte zo svojej vízie. Predstavte si, že máte 90 rokov a Vaša vízia sa naplnila, ste spokojný s tým, ako ste prežili svoj život. Čo konkrétne ste urobili? Na akú konkrétnu vec, príbeh, skutočnosť, ste najviac hrdý? Čo o vás hovorí vaša rodina, najbližší priatelia, alebo širšia verejnosť? Čím ste sa živili a čo ste robili mimo toho? Akými ťažkosťami ste prešli a aký bol váš najväčší úspech? S kým ste prichádzali do styku a čo bolo vašou úlohou v týchto vzťahoch? Ako rozmýšľate a v hlave sa vám premieta film - zapisujte si svoje myšlienky.

Na základe týchto predstáv a myšlienok sa snažte nájsť okruhy, z ktorých viete zostaviť niekoľko dlhodobých cieľov..

Príklady dlhodobých cieľov:

 • Vo svojej 40tke budem viesť vlastnú firmu, ktorá bude známa kvalitnými produktami a veľkým rešpektom ku svojim zákazníkom a partnerom.
 • Najneskôr do svojej 60tky napíšem úspešnú knihu o svojich cestovateľských zážitkoch po celom svete, prostredníctvom ktorej dám ľuďom možnosť spoznať to, že svet je plný rôznorodých (a krásnych) kultúr a miest.
 • Vyriešim otázku rôznosti/podobnosti východných a západných kultúr. Vo svojej 40tke budem dôležitou časťou tímu pracujúcom na antropologickom výskume východných kultúr.
 • V mojom veľkom dome budem mať okolo seba mnoho detí, vnúčat, pravnúčat a svoju manželku, a budeme tvoriť skutočnú silnú rodinu, ktorá sa vie spoločne tešiť a zabávať.
 • Dokonale sa postarám o svojich starnúcich rodičov a urobím z nich šťastných starých ľudí, hrdých na svoje deti a vnúčatá.
 • Zažijem dobrodružstvá, o ktoré sa v minulosti len málokto v mojom okolí pokúsil - všetko od lezenia v Himalájach, rôzne druhy adrenalínových športov až po backpacking po Južnej Amerike.
 • Adoptujem si dieťa z detského domova.

Máte tie svoje spísané v Prílohe 1? Výborne, tak pokračujeme!


B. Meranie výsledkov

Aby nám boli naše vlastné ciele jasnejšie, potrebujeme si určiť tzv. "measurements" - parametre, podľa ktorých určíme, či sme boli úspešní, alebo nie.

Príklad:

Cieľ: Najneskôr do svojej 60tky napíšem úspešnú knihu o svojich cestovateľských zážitkoch po celom svete, prostredníctvom ktorej dám ľuďom možnosť spoznať to, že svet je plný rôznorodých (a krásnych) kultúr a miest.

Meranie výsledkov:

 1. Z každej cesty spracujem materiál vrátane fotodokumentácie, ktorý môže byť neskôr použitý pre knihu.
 2. V januári 2012 budem mať spísanú predbežnú verziu knihy, ktorú otestujem medzi rodinou a známymi a rozhodnem o ďalších úpravách pred jej publikovaním

Cieľ potrebuje byť veľmi špecifický - kvantifikovaný!


C. Určenie vlastných hodnôt a princípov

Určite ste sa stretli mnohokrát s rozpravami o hodnotách, ich potrebe respektíve nedostatku. Bez zachádzania do filozofickej roviny spomenieme prečo má objavovanie osobných hodnôt a preferencií človeka význam. Hodnoty sú jednoducho kľúčovým prvkom vašej identity - toho, čo definuje vaše ja. Okrem toho sú aj skvelým sprievodcom v prípade zásadných rozhodnutí - napríklad tých o vašom profesionálnom živote.

Príklady hodnôt:

 1. Hovorím pravdu a to, čo si naozaj myslím.
 2. Hrám aktívnu rolu v mojom živote. Pasivitu odmietam a nenechávam sa zastrašiť svetom naokolo.
 3. Sloboda je pre mňa číslo jeden v rebríčku hodnôt. Ja neobmedzujem nikoho slobodu, nepodporujem iných, ktorí obmedzujú slobodu ostatných, a nedovoľujem iným obmedzovať moju vlastnú.
 4. Mám rovnako rád všetkých ľudí, bez ohľadu na ich národnosť, vyznanie, farbu pleti, a politický názor.

Cvičenie:

 1. Prezrite si zoznam týchto hodnôt a vlastností a zakrúžkujte 10 z nich, ktoré sú pre vás najdôležitejšie. Ak v zozname nejaké chýbajú, doplňte ich.
 2. Prejdite si zúžený zoznam ešte raz a z 10 vyberte 5.

1. cieľové hodnoty:

 • pohodlný život (život v dostatku)
 • vzrušujúci život (podnecujúci, aktívny život)
 • prospešný život (pocit trvalého prínosu)
 • mierový svet (bez vojny, sporov a politického napätia)
 • svet krásy (krása prírody a umenia)
 • rovnosť (bratstvo, rovnaká príležitosť pre všetkých)
 • zabezpečenie rodiny (starosť o milované osoby)
 • sloboda (osobná nezávislosť, slobodná voľba)
 • šťastie (ako bezvýhradná životná spokojnosť)
 • vnútorná harmónia, súlad (bez bolestných vnútorných rozporov)
 • zrelá láska (sexuálne a duchovné zblíženia)
 • blaho národa (všestranné uspokojenie hospodárskych, sociálnych a kultúrnych potrieb vlastného národa)
 • potešenie (život plný radosti a voľna)
 • pocit osobnej istoty (ničím neohrozovaná životná zakotvenosť)
 • sebaúcta (váženie si seba samého)
 • spoločenské uznanie (úcta, obdiv)
 • skutočné kamarátstvo (dôverné priateľstvo)
 • múdrosť (zrelé chápanie života)

2. inštrumentálne hodnoty:

 • ctižiadostivý (veľmi pilný, usilujúci sa o úspech)
 • veľkorysý (oslobodený od predsudkov)
 • schopný (spôsobilý, výkonný)
 • veselý (bezstarostný, radostný)
 • čistotný (upravený, úhľadný)
 • odvážny (brániaci svoje presvedčenie)
 • zhovievavý (ochotný ospravedlňovať druhých)
 • prospešný (pracujúci pre blaho druhých)
 • čestný (úprimný, pravdovravný)
 • tvorivý (smelý, tvorivý)
 • nezávislý (spoliehajúci sa na seba, sebestačný)
 • intelektuálny (inteligentný, s rýchlym prehľadom)
 • rozumový (dôsledný, logický)
 • milujúci (láskyplný, nežný)
 • poslušný (dodržiavajúci povinnosti, úctivý)
 • zdvorilý (dvorný, dobre vychovaný)
 • zodpovedný (spoľahlivý, dôveryhodný)
 • schopný sebaovládania (zdržanlivý, disciplinovaný)

Boli ste prekvapený výsledkom? Aké to bolo v bode 2, keď ste sa museli rozhodnúť medzi dobrými vecami - ktoré z nich sú lepšie? Horeuvedený zoznam nie je samozrejme úplný, cieľom tohto cvičenia bolo upútať vašu pozornosť na dôležitosť osobných hodnôt v (podvedomej) identite človeka a kariérnom rozhodovaní.


D. Samohodnotenie

Pri samohodnotení cieľov sa pýtame dve dôležité otázky:

 1. Je toto naozaj cieľ, ktorý chcem dosiahnuť? Je toto to pravé, čo chcem robiť?
 2. Ak áno, čo k tomu potrebujem?

Výsledok prvej otázky bude potvrdenie svojich cieľov, alebo ich zmena. Prečo ľudia menia plány v tejto fáze procesu? Pretože až tu naozaj pochopili, čo ich plán zahŕňa a obsahuje, a k čomu všetkému sa treba prinútiť a zaviazať, ak ho chce naozaj dosiahnuť. Pri všeobecnom "pokece" o cieľoch zvykneme preháňať a naplánovať si "veľké veci". Až keď ich rozdrobíme na malé - zistíme, že k naplneniu týchto cieľov sa vieme dostať len cez roky a niekedy desaťročia driny... až keď si toto uvedomíme, vieme naozaj posúdiť, či smes týmito cieľmi stotožnení alebo nie.

Je lepšie úprimne prehodnotiť svoje ciele, než klamať samého seba a nebyť s cieľmi vnútorne stotožnený. To nikam nevedie, verte nám. Veľa ľudí túto cestu vyskúšalo - a nie, nevedie nikam!

Výsledok druhej otázky bude Váš ROZVOJOVÝ PLÁN (viď príloha číslo 2). Ide o jednoduchý dokument, v ktorom si určíte, v čom - v ktorých oblastiach sa potrebujete vzdelávať (čo, kedy, ako, s kým). Je to váš akčný plán, s ktorým by ste mali pracovať pravidelne, povedzme raz za mesiac.

Mimochodom, takýto Rozvojový plán sa často používa v komerčnej sfére, kde tento "development plan" s vami vytvorí váš manažér - nadriadený. Má všestranné využitie.

SAMOHODNOTENIE v akčnom pláne (viď príloha číslo 1) znamená, že ohodnotíte svoju vôľu a schopnosti na realizáciu konkrétnej úlohy na dosiahnutie nejakého cieľa. Hodnotí sa to nasledovne: vaša motivácia: vysoká/nízka; vaše zručnosti: vysoké/nízke.

Príklad:

Cieľ: Zabehnúť Košický Maratón v Novembri 2008 v dobrom čase (pre mňa).

Ukazovatele úspechu:

Výborne - ak skončím v prvej 100vke, a zabehnem o 10 minút lepšie než svoj doterajší osobný rekord

Dobre - ak skončím v prvej 200vke a zabehnem v čase približnom môjmu osobnému rekordu

Priemerne - ak skončím v prvej 300vke a zabehnem max. 20 minút horšie než môj rekord

Nedostatočne - ak skončím horšie než v prvej 300vke a o 20 minút neskôr než môj rekord

Úloha / Časový harmonogram / SAMOHODNOTENIE:

1. Spísať si plán tréningov a skonzultovať ho s lokálnym atletickým klubom / december 07/ nízka zručnosť, vysoká motivácia.

2. Dennodenne uskutočňovať plán tréningov / priebežne od januára 08 / vysoká zručnosť, nízka motivácia.

3. Zaregistrovať sa na maratón / do mája 08 / vysoká zručnosť, vysoká motivácia.

 

Každú úlohu, ktorú ste označili nízkou zručnosťou, treba považovať za zdroj informácií pre váš rozvojový plán. Dané chýbajúce schopnosti a zručnosti zapíšte do svojho Rozvojového plánu!

Na úlohy, ktoré ste označili nízkou motiváciou, treba dávať pozor, pretože sa vám do nich pravdepodobne nebude chcieť! Pracujte s nimi (spojte sa s niekým, kto vás do nich namotivuje - napríklad kouč, alebo si sami sľúbte odmenu za ich realizáciu).


E. Hodnotenie cieľov - Časový harmonogram

Je na vás, kedy si určíte, že dosahovanie cieľov - a ich míľnikov (tzv. "mile-stones") budete hodnotiť. Hodnotenie by malo byť kombináciou spontánneho hodnotenia (na konci dňa, na konci týždňa s vínkom v ruke, keď bilancujete týždeň) a plánovaného hodnotenia ("sme v strede projektu, poďme sa pozrieť, či sme vo forme). Je to dôležitá fáza, ktorá vám pomôže manažovať svoju vlastnú vynakladanú energiu, keďže vás usmerní na priority a nedôležité veci posunie do úzadia.

G. Výsledok

Je váš záznam o tom, ako to nakoniec všetko vypálilo. Čo ste ako dokázali, a čo ste mali urobiť inak. Či je úloha splnená na 100 percent, alebo ešte potrebuje dokončenie. Viď Formát Osobného Plánovania.

A úplne na konci celého procesu - nezabudnite, nech sú výsledky akékoľvek, zaslúžia si nejakú odmenu! Takže oslavujte, lebo: "prečo nie?" Pozitívne myslenie ešte nikdy nikomu neublížilo!!!

Príležitosti pre mňa


Kariéra Bez Hraníc, spol. Yeminee s. r.o.
E-mail: stanka.svecova@gmail.com, Skype: karierazahranicami
2007 © Yeminee, s.r.o.

webdesign © bart.sk

EPICORFinalne_logo_accenture.jpgLogo.gifLogo_Proactive_HR.jpgNEWlogo.jpglogo2.jpglogo_big.jpgeducation_text_-_zmena_loga.jpgtarget.jpgAIESEC_logo_modrenabielom.jpg