Kariéra bez hranícMBA

Nebýva už zriedkavosťou, že váš spolupracovník či obchodný partner má na vizitke za menom titul MBA. Ak vám niekedy vŕtalo v hlave, čo ten titul predstavuje a či to náhodou nie je aj niečo pre vás, tento článok môže byť dobrým začiatkom vášho pátrania.

Hoci prvá univerzita zameraná na obchod a riadenie bola založená v Paríži začiatkom devätnásteho storočia, titul MBA (Master of Business Administration) vznikol v USA ako reakcia na zvyšujúci sa dopyt po kvalitnom manažérskom vzdelaní vyvolaný industriálnou revolúciou. Vychádzal zo štandardného amerického modelu dvojročného postgraduálneho štúdia, ktoré študenti absolvovali po získaní bakalárskeho titulu.

MBA program sa vyvíjal ďalej a ujal natoľko, že sa od roku 1964 udomácnil aj v Európe. Dnes je po celom svete niekoľko stoviek škôl a programov a titul MBA sa tak stal univerzálnym puncom vzdelania v oblasti manažment a obchodu. Do dnešnej doby sa vyformoval do niekoľkých typov.

Denné štúdium MBA (Full-time MBA). Je najbežnejšia forma štúdia trvajúca obvykle dva roky, počas ktorých sa študent plne venuje štúdiu. Zvyčajnou požiadavkou univerzít je určitá relevantná pracovná skúsenosť v dĺžke povedzme troch rokov, no podmienky sa líšia od univerzity k univerzite. Hlavným cieľom štúdia tohto druhu programu je zásadným spôsobom zmeniť kariéru.

MBA popri zamestnaní (part-time MBA). Sú určené ľuďom, ktorí pre rôzne dôvody nechcú ukončiť pracovný pomer a plne sa venovať štúdiu. Študenti majú zvyčajne niekoľkoročnú pracovnú skúsenosť, čo im pomáha efektívne dávať do spojitosti teóriu a prax. Výučba je realizovaná po večeroch a víkendoch, prípadne je doplnená o zopár intenzívnych blokov trvajúcich niekoľko dní. Štúdium zaberie zvyčajne 22 - 36 mesiacov. Cieľom tohto druhu MBA je výrazná akcelerácia súčasnej kariéry.

MBA pre vrcholových manažérov (executive MBA).

Podobné štúdiu popri zamestnaní, avšak zamerané na študentov z radov vyššieho manažmentu a dlhšou praxou, pričom osnovy sú zacielené na problematiku vrcholového riadenia. Cieľom štúdia je doladiť a zoceliť zručnosti a vedomosti vrcholových manažérov a zlepšiť tak ich výkon.

Dištančné štúdium MBA. Výučba prebieha väčšinou mimo priestoru školy formou online kurzov, korešpondenčnej výučby, videa a podobne. Rozhodnutie sa pre tento typ štúdia je zvyčajne predurčené geografickým obmedzením daného študenta.

Pre priblíženie k slovenským reáliám je titul MBA porovnateľný s inžinierskym alebo magisterským štúdiom na niektorej z našich ekonomických fakúlt. Porovnaním osnov vyučovaných predmetov prídeme dokonca na to, že povedzme absolvent Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity zvládne oveľa širšie spektrum predmetov než je bežné zvykom v rámci výučby MBA. Avšak je tu zopár rozdielov. MBA výučba je viac orientované na cvičenia, výskum, diskusie, riešenie problémov a samostatné štúdium, než je to na slovenských fakultách ekonomického zamerania. Taktiež má študent značnú voľnosť vo výbere voliteľných predmetov podľa toho, čo študenta zaujíma alebo čo mu prospeje v budúcej profesionálnej dráhe. Samozrejmosťou sú povinné (zámorské) stáže. MBA je skvelou vizitkou na životopise a spolu s faktom, že MBA školy ponúkajú excelentné poradenstvo v oblasti kariéry, prispieva k veľmi úspešnej miere zamestnanosti absolventov, pričom ide často o pomerne lukratívne pozície. Podstatným prínosom je aj fakt, že absolvent MBA neodchádza len s diplomom a hlavou plnou vedomostí, ale s jedným z najdôležitejších aktív pre jeho budúci úspech - adresárom plným kontaktov na terajších alebo budúcich lídrov sveta biznisu, ktorí promovali vtedy, kedy on alebo pre ním.

Pre koho je MBA?

MBA je primárne určené tým, ktorí po absolvovaní predchádzajúceho štúdia (napr. technického smeru) a praxe majú hlbší záujem o problematiku obchodu a riadenia, prípadne je to vyžiadané ich zamestnávateľom. Nie je však zriedkavosťou, že aj absolvent ekonomického štúdia sa dá neskôr na štúdium MBA pre ďalšie prínosy, ktoré toto štúdium prináša. Každopádne si rozhodnutie študovať MBA treba poriadne premyslieť. Ide totižto o značnú investíciu času a energie a v neposlednom rade peňazí. Školné sa pohybuje od niekoľko desiatok tisíc až po milióny korún na špičkových školách v Európe a USA. Väčšina študentov zahraničných MBA programov si preto štúdium financuje prostredníctvom pôžičiek. Nie je výnimkou pre firmy sponzorovať časť školného svojich zamestnancov výmenou za dohodu, že zamestnanec zotrvá pracovať pre danú firmu aj istý čas (napríklad 2 roky) po získaní titulu.

Kde študovať

Existuje niekoľko inštitúcií, zväčša z radov svetových ekonomických periodík, ktoré ohodnocujú kvalitu MBA škôl. Metodika prideľovania bodov je odlišná a tak v závislosti od vašich cieľov sledujte rebríček, ktorý zohľadňuje vaše kritériá . Pre príklad uvádzame rebríček podľa Financial Times a týždenníka The Economist. Ak sa vami vyhliadnutá škola neobjavuje na jednom z týchto rebríčkov top škôl, overte si, či je akreditovaná príslušnou inštitúciou napríklad AMBA alebo AACSB. Štúdium MBA bolo do nedávnej minulosti výsostne doménou zahraničných, zväčša západných univerzít. Pre záujemcov, ktorí nechcú alebo nemôžu za štúdiom vycestovať do zahraničia, je naporúdzi už aj niekoľko slovenských možností, zväčša výsledok spolupráce niektorej z domácich univerzít s ich zahraničnými partnermi. Príkladom týchto sú CeMBA (Central European MBA) - Program Ekonomickej univerzity v Bratislave, WEMBA - program Univerzity Komenského, MBA Vysokej školy manažmentu - City University a MBA program UMB B. Bystrica v spolupráci s The Nottingham Trent University.

Život ponúka mnoho príkladov, že výborné vzdelanie samotné nemusí byť postačujúce a dokonca ani nutné na dosiahnutie úspechu. MBA však môže byť jedným z dobrých predpokladov pre oslnivú kariéru alebo úspešnú dráhu podnikateľa. O tých ďalších sa dočítate na ostatných stránkach nášho portálu.

Diskusia

23.02.2013 10:58:12 - pxJxZRxVGQiNiM
21.02.2013 08:56:55 - gByalvwmhennWbuI
20.02.2013 08:54:14 - mSKOGdsrBRuXJlJh
19.01.2013 02:07:13 - PZGvLQCogZaFbLiZKC
14.01.2013 17:19:11 - OYWQNCyNZH

Čítať celú diskusiu

Príležitosti pre mňa


Kariéra Bez Hraníc, spol. Yeminee s. r.o.
E-mail: stanka.svecova@gmail.com, Skype: karierazahranicami
2007 © Yeminee, s.r.o.

webdesign © bart.sk

EPICORFinalne_logo_accenture.jpgLogo.gifLogo_Proactive_HR.jpgNEWlogo.jpglogo2.jpglogo_big.jpgeducation_text_-_zmena_loga.jpgtarget.jpgAIESEC_logo_modrenabielom.jpg