Kariéra bez hranícZlaďme si pojmy

Nie je ľahké zladiť pojmy a vysvetliť systém vysokého školstva v zahrančí, keďže systémy sa líšia od krajiny ku krajine. Pokúsime sa vám však poskytnúť isté záchytné body, od ktorých sa môžete odraziť.

V sekcii Štúdium sa budeme prevažne venovať odbornému magisterskému (v angličtine Masters, graduate school) a doktorantskému (post-gradual) štúdiu, pretože:

  • Pravdepodobne máte ukončené minimálne bakalárske štúdium doma a tak ako logický krok by v zahraničí nasledovalo magisterské štúdium, alebo doktorantské.
  • Nebudeme prinášať informácie o štúdiu jazykov. Je to preto, že angličtina je už teraz úplnou samozrejmou požiadavkou a tak sa očakáva, že ak náhodou nehovoríte plynule po anglicky, tak na tom budete musieť popracovať rýchlo a samostatne prostredníctvom intenzívnych kurzov! Registrovaní užívatelia môžu využiť našu mimoriadnu ponuku a získať 10%nú zľavu na kurzy angličtiny - už o chvíľu v tejto sekcii. 

Master's degree, alebo titul Magister, je akademický titul udelený po ukončení graduate school štúdia, ktoré trvá jeden až tri roky. V novo-štandardizovanom európskom systéme vyššieho vzdelávania tento titul korešponduje s jedno alebo dvoj ročným štúdiom, ktoré vedie buď k zamestnaniu sa v praxi alebo pokračovaniu v doktorantskom štúdiu. V zahraničí hlavne mimo kontinentálnej Európy je proporcia bakalárov k magistrom, nech už je to v akeľkojvek študijnej disciplíne, naklonená viac k bakalárom než u nás a magisterský titul je tak o niečo zriedkavejší.  

Magisterský titul sa označuje ako magister, čo v latinčine znamená učiteľ. V iných jazykoch magister znamená osoba, ktorá má vzdelanie.

Magister spoločenských vied (The Master of Arts - právo, jazyky, humanitné typy štúdia a pod.) a taktiež Magister Prírodných vied (Master of Science - matematika, ekonomika, informačné technológie atď) sú základné typy vysokoškolského štúdia vo väčšine oblastí, a môžu byť buď úplne zamerané na vyučovanie predmetov ("taught / fully-taught"), alebo na výskum ("research-based"). Najčastejšie však ide o kombináciu. Podľa podobného kritéria sa ďalej štúdia delia taktiež na tzv. Profesionálne a Akademické programy (prvý zameraný na neskoršie uplatnenie v praxi, druhý na výskum).

Druhom magisterského titulu, na ktorý chceme upzoorniť je titul MBA, voľne preložiteľný ako magister riadenia podniku. Ide o celosvetovo uznávaný titul, ktorý vznikol v USA a vďaka svojej úspešnosti sa rozšíril rýchlo do celého sveta. Ponúka všeobecné vzdelanie v oblasti obchodu / biznisu, s možnosťou čiastočnej špecializácie na oblasti záujmu. Viac sa dočítate v podsekcii MBA.

Akceptácia študenta na magisterské štúdium vo väčšine prípadov vyžaduje predchádzajúce bakalárske vzdelanie, akceptácia študenta na doktorantský program vyžaduje dosiahnutie magisterského vzdelania. Niektoré univerzity poskytujú tieto dva programy spojené do jedného - päťročného.

Diskusia

12.07.2010 15:42:04 - diploma with master degree

Čítať celú diskusiu

Príležitosti pre mňa


Kariéra Bez Hraníc, spol. Yeminee s. r.o.
E-mail: stanka.svecova@gmail.com, Skype: karierazahranicami
2007 © Yeminee, s.r.o.

webdesign © bart.sk

EPICORFinalne_logo_accenture.jpgLogo.gifLogo_Proactive_HR.jpgNEWlogo.jpglogo2.jpglogo_big.jpgeducation_text_-_zmena_loga.jpgtarget.jpgAIESEC_logo_modrenabielom.jpg