Kariéra bez hranícRakúsky systém odmeňovania zmenšuje rozdiely v odmeňovaní mužov a žien

S platnosťou od 1.1. 2012 je v Rakúsku povinné uvádzať platy pri všetkých verejne inzerovaných pozíciách. Tento nový zákon priniesol skutočnú revolúciu na pracovnom trhu, kde ženy v priemere zarábajú o 20-30% menej ako muži, a to v tej istej pozícii. Možno povedať, že takto sa konečne naplnil princíp „rovnaký plat za rovnakú prácu“ zakotvený v EU zmluvách od roku 1957. Tento zákon sa prirodzene dotkne aj Slovákov pracujúcich v Rakúsku a tiež miestnych firiem, ktoré vykonávajú svoje aktivity aj na rakúskom trhu, prípadne sem plánujú rozšíriť svoje pôsobenie.


Výhody nového nariadenia

Táto nová regulácia spôsobila na rakúskom pracovnom trhu veľké zmeny. Jednou z výhod úpravy je, že firmy, ktoré plánujú vstup na rakúsky trh už nemusia investovať do drahých prieskumov platov, keďže všetky platy sú verejne známe. Investori tiež majú prehľad o tom, koľko platí na rovnakú pozícia konkurencia. Ďalšou výhodou je, že personálne náklady môžu byť plánované vopred s veľkou presnosťou. Pre Slovákov, ktorí sa plánujú zamestnať v Rakúsku, je prirodzene veľkou výhodou, keď budú dopredu poznať systém odmeňovania.

 

Vplyv na slovenské firmy

 

Veľkou nevýhodou je, že viaceré slovenské firmy, ktoré podnikajú v  Rakúsku o tejto legislatívnej úprave nevedia. Táto úprava prináša pre firmy viaceré výhody, a preto by bolo veľmi dobre zaviesť ju aj na Slovensku. Treba otvorene priznať, že aj u nás existuje rozdiel medzi platmi mužov a žien, ktorý určite stojí za povšimnutie. Ďalej sú veľké rozdiely v odmeňovaní v závislosti od sektorov, ale vo všeobecnosti sa uvádza, že existuje až 20-percentný rozdiel v neprospech žien.

 

Jedna vec, ktorou sa v podstatnej miere líši slovenský a rakúsky pracovný trh, je množstvo pozícií, ktoré sú inzerované v tlačených médiách, a tých, ktoré idú online. „Kým v Rakúsku je veľmi silný segment tlačených pracovných inzerátov, a to vo forme týždenných príloh najsilnejších denníkov, kde človek nájde úplný prehľad všetkých momentálne otvorených pozícií, na Slovensku kraľuje online inzercia cez pracovné web portály“, hovorí Vedúca slovenskej pobočky headhunterskej spoločnosti TARGET Executive Search Mariana Turanová. Print či online, plat prirodzene možno uviesť pri oboch. “V recruitmente na Slovensku sme už 14 rokov a jedna vec sa nemení: neochota až zákaz uvádzania platov zo strany klientov - zamestnávateľov, pre ktorých pracujeme”, dodáva Turanová. Dôvodom pravdepodobne ostáva určitá vypočítavosť, teda princíp „počkajme, čo si kandidáti vypýtajú  a možno to bude menej, ako chceme dať, a podarí sa nám ušetriť“. „Nechcem hádzať všetkých zamestnávateľov do jedného vreca, ale naše skúsenosti sú také. „Myslím, že slovenský trh by veľmi privítal podobnú legislatívnu zmenu, ako je tá rakúska“.


O spoločnosti TARGET Executive Search

TARGET je medzinárodná Executive Search spoločnosť špecializovaná na "Headhunting" top a senior manažmentu v regióne strednej a východnej Európy. Spoločnosť založil v roku 1994 Rakúšan Klemens Wersonig a v súčasnosti má pobočky v Rakúsku, v Bulharsku, v Čechách, v Maďarsku, v Poľsku v Rumunsku a na Slovensku. TARGET je aktívnym členom medzinárodnej headhunterskej asociácie, INAC.

Mariana Turanová
Managing Partner Slovakia
TARGET Executive Search

Príležitosti pre mňa


Kariéra Bez Hraníc, spol. Yeminee s. r.o.
E-mail: stanka.svecova@gmail.com, Skype: karierazahranicami
2007 © Yeminee, s.r.o.

webdesign © bart.sk

EPICORFinalne_logo_accenture.jpgLogo.gifLogo_Proactive_HR.jpgNEWlogo.jpglogo2.jpglogo_big.jpgeducation_text_-_zmena_loga.jpgtarget.jpgAIESEC_logo_modrenabielom.jpg