Kariéra bez hraníc 

 English version

 

logo.jpg

 

mojbiznis.gif

Rovnováha práce a osobného života

Tzv. Work-life balance. Téma stávajúca sa horúcou na všetkých vyspelých pracovných trhoch. Na pohľad jednoduché - nech každý robí toľko, koľko je ochotný a schopný, nie? Na strane druhej ide o komplikovanejšiu skladačku, v ktorej drží každá strana v ruke aspoň jeden kúsok puzzle: nedostatkový talent na trhu, zrýchlené fungovanie ekonomík a nové technológie zefektívňujúce prácu človeka, a pripútavajúce ho k neustálemu kontaktu s prácou, ďalej samotní zamestnávatelia a ich prístup k hodnote voľného času zamestnanca, a v neposlednom rade demografické trendy ako starnutie obyvateľstva Európy a Ameriky, a s tým súvisiace zmeny v HR prístupoch, benefitoch a pohľadov HR manažérov.

Dobre, zaplietli sme to dostatočne? Poďme si aspoň niektoré súvisiace témy ozrejmiť! Prvou je rovnováha pracovného života a starostlivosti o rodinu - často diskutovaná téma Materských "dovoleniek"!

Príležitosti pre mňa


Kariéra Bez Hraníc, spol. Yeminee s. r.o.
E-mail: stanka.svecova@gmail.com, Skype: karierazahranicami
2007 © Yeminee, s.r.o.

webdesign © bart.sk

EPICORFinalne_logo_accenture.jpgLogo.gifLogo_Proactive_HR.jpgNEWlogo.jpglogo2.jpglogo_big.jpgeducation_text_-_zmena_loga.jpgtarget.jpgAIESEC_logo_modrenabielom.jpg