Kariéra bez hraníc 

 English version

 

logo.jpg

 

mojbiznis.gif

Ako na to na Slovensku

Ako veľmi sa váš život zmení, zistíte hneď po narodení vášho dieťaťa. Okrem toho, že sa potýkate s obrovskou životnou zmenou, fyzickými a emocionálnymi výzvami a taktiež eufóriou z rozkošného nového člena rodiny, tak pred vami stojí množstvo logistických úloh:

  1. Rodný list na matrike. Ten vám vystavia na počkanie, potom získate množstvo jeho kópií a pokračujete plynulo ďalej.
  2. Je potrebné ísť do sociálnej poisťovne, kde vybavíte vyplácanie materskej dávky a prihlásite sa na dôchodkové poistenie - pokiaľ budete s dieťaťom doma, príspevky bude za vás platiť štát.
  3. Ďalšie kópie rodného listu doručíte vášmu i partnerovmu zamestnávateľovi - na ich základe si môžete uplatniť daňový bonus a niektorí zamestnávatelia vyplácajú aj príspevok pri narodení dieťaťa.
  4. Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny budete potrebovať tri kópie rodného listu - jednu priložíte k žiadosti o prídavok na dieťa, druhú k žiadosti na príspevok pri narodení dieťaťa a pri prvorodenom dieťati ešte vypisujete žiadosť o príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa
  5. Dieťatko ďalej treba prihlásiť aj do zdravotnej poisťovne - tam tiež potrebujú kópiu rodného listu.
  6. A ďalšiu odnesiete na ohlasovňu pobytu obecných, či mestských úradov, kde prihlásite dieťa na trvalý pobyt. Keď už tam budete, spýtajte sa, či obec neposkytuje príspevok pri narodení dieťaťa - ak áno, čo myslíte? Treba kópiu rodného listu, správne!
  7. Ak plánujete cestovať s dieťaťom mimo krajín Európskej únie, treba dať dieťa zapísať do vášho pasu - samozrejme, ďalšiu kópiu so sebou…Nech je vám útechou, že väčšinu týchto vecí môže vybaviť otecko...
Vaše práva:

Dĺžka materskej dovolenky je u nás 28 týždňov, počas ktorej máte nárok čerpať materskú dávku. Po jej ukončení môžete čerpať rodičovskú dovolenku a poberať rodičovský príspevok až do veku troch rokov dieťaťa. Rodičovskú dovolenku môže na Slovensku čerpať aj otec dieťaťa. Materskú dávku platí z poistného systému Sociálna poisťovňa a rodičovský príspevok platí štát ako priamu rodinnú dávku. Výška materskej dávky závisí od pracovnej aktivity a výška rodičovského príspevku je fixná suma, ktorá sa mení opatrením ministerstva práce.

Zamestnávateľ vás podľa Zákonníka práce počas celého trvania materskej a rodičovskej dovolenky nesmie prepustiť. Po návrate do práce vám môže dať výpoveď jedine z organizačných dôvodov - to znamená, že vaše pôvodné pracovné miesto bolo počas vašej neprítomnosti zrušené. Vtedy musí zamestnávateľ písomne rozhodnúť o nadbytočnosti zamestnankyne pre zrušenie pracovného miesta a počas nasledujúcich troch mesiacov po vašom odchode z firmy nesmie opätovne toto pracovné miesto zriadiť. V prípade, že je vaše pôvodné pracovné miesto obsadené, alebo je pracovná pozícia síce premenovaná, ale náplň práce je nezmenená, zamestnávateľ vám má ponúknuť náhradné pracovné miesto, ktoré však musí byť primerané pozícii, definovanej vo vašej pracovnej zmluve. V žiadnom prípade nemá zamestnávateľ právo prideliť vám prácu napríklad pri vydávaní náhradných dielov v sklade, ak ste pred narodením dieťaťa pracovali ako asistentka riaditeľa. Ak pre vás skutočne nemá vhodné pracovné miesto, nemá právo snažiť sa vás prinútiť k výpovedi dohodou. V takom prípade máte nárok dostať riadnu výpoveď s dvojmesačnou výpovednou lehotou a trojmesačným odstupným. Ak máte v podniku uzatvorenú kolektívnu zmluvu, môže to byť aj viac. Akýkoľvek iný postup zamestnávateľa je nezákonný a treba si na jednotlivé kroky dávať pozor. Ak máte pochybnosti, či váš zamestnávateľ postupuje správne, môžete sa obrátiť na Inšpektorát práce, ktorý je v každom okresnom meste.

Zákonná pomoc od zamestnávateľa

Dojčiaca matka má právo čerpať prestávky na dojčenie, ktoré sa zarátavajú do odpracovaného pracovného času a patrí za ne náhrada mzdy vo výške vášho priemerného zárobku. Zamestnávateľ je povinný vám poskytnúť dve polhodinové prestávky na dojčenie v pracovnej zmene do veku šiestich mesiacov dieťaťa a jednu polhodinovú do veku 12 mesiacov dieťaťa. Do veku troch rokov vášho dieťaťa vám zamestnávateľ nemôže nariadiť vykonávanie nadčasov, je len na vašej dobrej vôli, či zostanete v prípade potreby v práci dlhšie, ako je váš pracovný čas. Rovnako zamestnávateľ potrebuje váš súhlas na zaradenie do pracovnej pohotovosti. Ďalej ako matka dieťaťa mladšieho ako 15 rokov môžete požiadať o kratší pracovný čas a váš zamestnávateľ je povinný vám vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.

Ak ste sa pred nástupom na materskú dovolenku dohodli zo zamestnávateľom, že sa do práce vrátite napríklad po roku, ide len o orientačnú dohodu - nemôžete predsa dopredu vedieť, akú mieru starostlivosti bude vaše dieťa vyžadovať, ani to, ako sa vyvinú napríklad vaše finančné potreby. Ak si pôvodne dohodnutý čas nástupu do práce neskôr rozmyslíte, máte právo požiadať o návrat do práce skôr, ako bolo dohodnuté, alebo si pobyt doma, naopak, predĺžiť.

Na matky - podnikateľky, a na samostatne zárobkovo činné osoby sa ustanovenia zákonníka práce nevzťahujú. Môžu poberať materské dávky, ak boli nemocensky poistené pred pôrodom prinajmenej 270 dní, pričom nemusí ísť o nepretržité trvanie doby poistenia (môže ísť o nemocenské poistenie zo zákona, alebo dobrovoľné poistenie). Podnikateľskú činnosť nie je potrebné prerušiť. Pre poberanie peňažných dávok nie je prekážkou ani to, ak je žena zamestnaná v pracovnom pomere, a zároveň podniká.

Príležitosti pre mňa


Kariéra Bez Hraníc, spol. Yeminee s. r.o.
E-mail: stanka.svecova@gmail.com, Skype: karierazahranicami
2007 © Yeminee, s.r.o.

webdesign © bart.sk

EPICORFinalne_logo_accenture.jpgLogo.gifLogo_Proactive_HR.jpgNEWlogo.jpglogo2.jpglogo_big.jpgeducation_text_-_zmena_loga.jpgtarget.jpgAIESEC_logo_modrenabielom.jpg