Kariéra bez hraníc 

 English version

 

logo.jpg

 

mojbiznis.gif

Ako na to v zahraničí

Materská a rodičovská dovolenka v zahraničí sa výrazne odlišuje od toho, na čo sme zvyknutí na Slovensku. Nie je to len preto, že sú tieto pracovné voľná kratšie ako u nás. Hlavný rozdiel je v tom, že manažment v zahraničných firmách pochopil, že zamestnanec, ktorý je so svojim súkromným životom spokojný, je v práci omnoho výkonnejší. Tieto firmy voči ženám uplatňujú tzv. politiku "priateľského prostredia pre matky a rodičov", v ktorom sú aj muži podporovaní v dlhodobej starostlivosti o rodinu.

Je logické, že keď napr. matky vedia, že ich firma ráta s ich rodičovskými povinnosťami a je ochotná vytvoriť im k tomu vhodné podmienky, sú voči nej omnoho lojálnejšie, výkonnejšie a nemienia meniť zamestnávateľa. V zahraničí je bežné, že ženy s malými deťmi pracujú na skrátený pracovný úväzok, alebo pracujú aspoň čiastočne z domu. Takisto obľúbenou praktikou je poskytovať ženám možnosť dať svoje dieťa do podnikovej škôlky, alebo finančne prispieť na pestúnku.

Takáto politika sa firmám oplatí z pohľadu ich firemnej kultúry a udržania si dôležitého talentu, ktorý by inak stratili. Výsledok je ten, že daná zamestnankyňa pociťuje menej stresu, zriedkavejšie je chorá a firma nemusí investovať znova do náboru a trénovania novej pracovnej sily na dané pracovné miesto. A k tomu pripíšme tú ťažšie hmatateľnejšiu hodnotu tvorby dobrého mena na pracovnom trhu - z dlhodobého hľadiska sa firme oplatí hrať férovú hru a tak si získavať lojalitu svojich budúcich pracovníkov, ktorí budú mať záujem pre ňu pracovať už len kvôli tomuto modernému ľudskému prístupu.

Na veľkom význame to naberá najmä teraz v globálnom boji o kvalitných ľudí. Napr. v USA vychádza už tretie desaťročie časopis Workingmother, v ktorom sa každý rok vyhlasuje rebríček 100 spoločností, ktoré najviac vychádzajú matkám v ústrety. Pravidelne sa na prvých miestach objavujú IBM, audítorské spoločnosti Ernst & Young, KPMG a farmaceutická firma Bayer.

Krajiny Európskej únie

Podľa európskych smerníc musí členská krajina únie garantovať minimálne 14-dňovú materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku minimálne do troch mesiacov veku dieťaťa. Konkrétna podoba materských a rodičovských dovoleniek je však v jednotlivých krajinách riešená individuálne. Na získanie nároku na dávku v materstve je podmienkou platenie poistného. Dĺžka materskej dovolenky sa pohybuje od 14 týždňov (Nemecko) do 28 týždňov (Dánsko), výška materskej dávky sa pohybuje od 70% do 100% príjmu. Dĺžka rodičovskej dovolenky je v krajinách EÚ tiež rôzna - napríklad vo veľkej Británii trvá 13, v Írsku 14, v Luxembursku 24 týždňov. V Nemecku či vo Francúzku trvá až 36 mesiacov. V krajinách únie je zaužívaná aj otcovská dovolenka. Nie vo všetkých krajinách sa za obdobie rodičovskej dovolenky poskytuje finančná náhrada formou u nás známeho rodičovského príspevku. Touto dávkou nedisponujú v Írsku, Grécku, Holandsku či Španielsku. Rodičovský príspevok sa poskytuje buď ako plošná dávka alebo sa viaže na obdobie predchádzajúceho príjmu ako napríklad vo Fínsku a v Dánsku. Tu predstavuje rodičovský príspevok 60 až 70 % materskej dávky, vo Švédsku je to 80 % predchádzajúceho príjmu.

Ženy v krajinách Európskej únie rodia menej detí ako v minulosti a vek prvorodičiek sa zvyšuje. Výsledkom tohto trendu je, že Európa starne a počet obyvateľov sa znižuje. Hoci sa to napohľad nemusí zdať ako závažný problém, ide v skutočnosti o hrozbu pre celú Európu - pre konkurencieschopnosť ekonomík jednotlivých krajín, ich zdravotné a penzijné systémy a pre mnoho ďalších oblastí od náboru až po imigračné a daňové zákony. Preto sa vlády EÚ krajín snažia podporiť pôrodnosť, ale s najväčšou pravdepodobnosťou chýbajúce pracovné sily v budúcnosti budú musieť doplniť prisťahovalci z iných častí sveta.

Osobné skúsenosti matiek - pracujúcich alebo na MD, v krajinách EU (Slovensko, Nemecko, Írsko)

Spojené štáty Americké

Sú ako vždy - rôznorodé. Iné zvyklosti a trendy nájdete na severe, ktorý je známejší rýchlejším spôsobom života a silnou individualitou, a potom na juhu, kde sa rodinné hodnoty držia silnejšie než kdekoľvek inde v spojených štátoch. Iné demografické údaje nájdeme na východnom pobreží, a západné sa bude rovnako odlišovať od obrovského stredu tohto obrovského územia. Preto je zložité, ak nie nemožné, generalizovať, keď ide o USA. Na jednej strane, vo veľkomestách vládne silná pracovná morálka, ktorá ide ruka v ruke so 6 týždňovou materskou dovolenkou, na ktorú nastúpite v deň svojho pôrodu, alebo tak maximálne týždeň vopred, ak sa skutočne chcete na príchod dieťatka pripraviť. V iných končinách, ktoré sú pomalšie alebo nie sú úplne vystavené americkému workoholizmu a kariérnemu nadšeniu, ženy volia možnosť ostať doma a starať sa o rodinu. Táto cesta sa považuje za kariéru samú o sebe - vzorná starostlivosť o rodinu neznamená, že daná matka má veľa času na samú seba - americké rodiny sú zvyknuté na mnohočlennosť - takže je úplne prirodzené mať 6 a viac-člennú rodinu. Každé z detí navštevuje tucty krúžkov a športov a tak sa matka stáva profesionálnou šoférkou, odborníčkou na stravovanie a udržiavanie domácnosti. K tomu spoločenské aktivity rodiny plus charita - a výsledkom je, že americká žena v domácnosti pracuje asi tak ťažko a dlho, ako jej manžel na manažérskom poste.

Ktorá z týchto možností je preferovaná skutočne záleží od spoločenského postavenia rodiny a ich finančného zázemia (mnoho ľudí si naozaj bytostne nemôže dovoliť odísť na dlhšiu materskú dovolenku než 6 týždňov kvôli finančnej situácii), od toho, či ide o slobodnú matku alebo pár, a od veku a toho, čo človek už vo svojej kariére dosiahol.

Americká ekonomika má momentálne mnoho problémov a jedným z nich je aj to, že generácia populačnej explózie odchádza do dôchodku. Krajina je akoby predávaná do rúk mladším - ktorých nie je dosť. Preto z ekonomického pohľadu táto krajina nechce a nepreferuje potenciálny úbytok žien v biznise a v iných oblastiach, a možno aj to je dôvod, prečo vláda extrémne úbohé podmienky materských dovoleniek nepovažuje za svoju prioritu. Je to však i kultúrne prirodzené a vysvetliteľné - Američania - či ženy alebo muži, si vážia svoju slobodu rozhodovania a pre nich je podstatnejšie to, že platia nižšie dane a majú možnosť obrovskej slobody podnikania, ktorú preferujú pred stabilitou povedzme vo forme príspevkov v rodičovstve. Ak by ste priemernému Američanovi dali voliť medzi získaním stability (t.j. materské a rodičovské príspevky) alebo slobodou voľby a slobodou v biznise (t.j. americký sen), tak si jednoznačne vyberie to druhé.

Každopádne, ide o krajinu tak veľkú, že tu nájdeme niekoľko bijúcich sa rôznorodých trendov. Jedným z nich je aj nová orientácia Američaniek na správnu výchovu, správnu výživu svojich detí a starostlivosť o rodinu. Ak sú im na to dané podmienky (t.j. sú podporované partnerom), tak túto možnosť berú ako plnohodnotne strávené roky svojho produktívneho života. Začínajúcim trendom je momentálne snaha o "zelenú" environmentálnu starostlivosť o svoje domácnosti a výchovu detí.

Osobná skúsenosť pracujúcej matky v USA

Islamské krajiny

Tradícia v islamských krajinách určuje žene hlavne rolu matky a domácej gazdinej. V niektorých krajinách ženy nepracujú vôbec, v iných sa ešte len snažia presadiť na trhu práce a pracujúca žena je skôr výnimkou ako pravidlom. Je veľmi ťažké zovšeobecniť vývoj v týchto krajinách, pretože medzi jednotlivými krajinami sú veľké rozdiely nielen v zákonoch, ale aj v uplatňovaní tradícií a výklade Koránu. Veľmi zložité je postavenie žien napríklad v Iráne, Iraku a i Pakistane, kde stále čelia rôznym formám diskriminácie v legislatívnej praxi i bežnom živote. V Saudskej Arábii a Spojených arabských emirátoch sú však ženy v lepšom, uvoľnenejšom a slobodnejšom postavení…

Skúsenosti Sloveniek v Saudskej Arábii a Spojených arabských emirátoch.

Príležitosti pre mňa


Kariéra Bez Hraníc, spol. Yeminee s. r.o.
E-mail: stanka.svecova@gmail.com, Skype: karierazahranicami
2007 © Yeminee, s.r.o.

webdesign © bart.sk

EPICORFinalne_logo_accenture.jpgLogo.gifLogo_Proactive_HR.jpgNEWlogo.jpglogo2.jpglogo_big.jpgeducation_text_-_zmena_loga.jpgtarget.jpgAIESEC_logo_modrenabielom.jpg