Kariéra bez hraníc 

 English version

 

logo.jpg

 

mojbiznis.gif

Ako na to? (dať výpoveď firme)

          Ešte raz si to premyslite

 • Potrebujete naozaj odísť, alebo ide len o emocionálne unáhlené rozhodnutie?
 • Čo ste urobili pre to, aby ste dôvod, pre ktorý odchádzate, odstránili? (Ak ste nezískali povýšenie, na ktoré ste pracovali posledné dva roky - vysvetlili ste im to? Ak viete, že ste platobne podhodnotený - viete prečo je tomu tak? (štandard v sektore, alebo neschopný manažér, ktorý sa nezasadzuje za zvýšenie platu svojim členom tímu? alebo jednoducho nevedia oceniť vami pridanú hodnotu? Čo je ten skutočný dôvod?) Ak ho viete - čo ste urobili preto, aby ste to zmenili?).
 • Odišli by ste, keby vám teraz sľúbili, že toto všetko do mesiaca zmenia?
 • Akým smerom sa zatiaľ uberá vaša kariéra? Ste s týmto smerom spokojný? (Tip: opýtajte sa na názor vám blízkeho človeka z firmy, najlepšie personalistu, alebo vášho manažéra. Získate tak objektívnejší pohľad z tretej strany).
 • Zvážili ste všetky plusy a mínusy novej práce/miesta, pre ktoré ste sa rozhodli? (Ak odchádzate kvôli ovela lepšiemu platu, ale v novej firme máte v zmluve o 10 hodín dlhšiu pracovnú dobu - získavate tým vôbec niečo? (Tip: porovnajte si plácu na hodinu a získate lepší názor na to, či sa to oplatí).
 • Zvážili ste svoje dalšie vzdelávanie? (získavate týmto presunom, čo sa týka profesionálneho progresu? budete mať možnosť pokračovať v tréningoch alebo štúdiách, ktoré ste začali?).
 • Aké sú vaše osobné plány? (pred veľkými osobnými zmenami typu svadba, tehotenstvo, starostlivosť o chorých alebo nevládnych, začatie vysokoškolského štúdia, naplánovaná dlhšia dovolenka atď) neradíme meniť pôsobenie. Na novom pracovnom mieste sa v prvých mesiacoch potrebujete sústrediť na podanie čo najlepšieho výkonu. Na starom mieste vás už poznajú a tak skôr akceptujú, ak budete jeden mesiac chodiť o pol hodiny skôr z práce).
 • Čo vám hovorí hlava? Čo vám vraví inštinkt?

  Ústna výpoveď
   
 • Ak ste sa naozaj rozhodli a podávate výpoveď, jasne si premyslite, čo idete povedať. A držte sa toho. Váš šéf sa bude pravdepodobne snažiť dostať z vás viac informácií, než ste sa rozhodli zverejniť. Majte v sebe vyriešené, čo chcete a čo nechcete komunikovať (všetky tieto informácie môžu byt neskôr použité voči vám: ako dlho ste už hľadali novú prácu, koľko vám ponúkli atď).
 • Zdôraznite pozitívnu stránku veci. Že ide o váš osobný a profesionálny progres, a kedže viete, že (on/ona) je férový človek, ste si istí, že vás pochopia, prečo potrebujete odíst. Zdôraznite, že pomôžete pri nábore nového človeka a jeho zatrénovaní.
 • Očakávajte reakciu. Ak ste šéfa na vašu výpoved vopred psychicky nepripravili, očakávajte všelijaké možné reakcie. Šéf sa môže rozcitliviet, rozčúlit, chytit ho/ju panika, alebo začne byť agresívny a konfrontovať vaše rozhodnutie. Buďte pripravený zachraňovať situáciu, nech sa vyhnete trieskaniu po stole a plieskaniu dverami. Snažte sa osobu balancovať - ak je agresívna, snažte sa ju upokojit, ak je v šoku a len neveriacky krúti hlavou, dajte jej priestor novinku predýchat.
 • Udržte si svoju pokojnú myseľ. Často sa stáva, že šéf vidí v danom pracovníkovi zradcu tímu a začne ho slovne napádať. V takejto situácii si najmä zachovajte pokojnú myseľ a opakujte to, čo ste mu prišli zdeliť (že to bolo tažké rozhodnutie, a že stále 100 percentne stojíte za tímom atď). Nenechajte sa vtrhnút do búrlivej hádky.
 • Majte preštudovanú vašu zmluvu. Niekedy sa stáva, že šéfovia zacnú vyjednávať priamo na mieste (v extrémnych situáciách sa vyhrážať nevyplatením bonusov atď). Vedzte, čo sú vaše práva. Ak vám niečo navrhne, neodpovedajte hneď, ale povedzte, že si to do nasledujúceho dňa premyslíte.
 • Dohodnite sa na tom, ako a kto bude vaše rozhodnutie komunikovať zvyšnému tímu a ostatným najbližším spolupracovníkom. Často to chcú šéfovia urobiť sami (aby si kvázi zachovali tvár), ale je len na vás, či s tým súhlasíte alebo nie.
 • Odíďte čo najpozitívnejšie. Príznakujte, že počas celej výpovednej lehoty budete podávať taký výkon, aký sa od vás očakáva, a že svedomíte vykonáte transfer všetkých zodpovedností.

  Písomná výpoveď
 • Písomná výpoveď vám dáva možnosť štrukturovať svoje myšlienky jasne, tak to využite.
 • V prípade (dúfame, že to je váš prípad), že odchádzate "pozitívne" a máte na pracovisku vytvorené dobré vzťahy, prispôsobte tomu svoju výpoveď. Zopár teplých slov o tom, ako sa vám v tomto tíme dobre pracovalo a že si naozaj vážite všetku podporu, ktorú vám váš nadriadený ponúkol, naozaj poteší a nepoškvrní pozitívne spomienky na vás.
 • Ak odchádzate nie v najlepšej atmosfére, nič to nemení na veci: správajte sa tak, aby zamestnávateľovi a tímu bolo jasné, že si svoje tajomstvá beriete so sebou a nejdete ich nikde ohovárať. Nech tento prístup vaša písomná výpoveď odráža - udržte ju profesionálnu a nešpiňte ju žiadnymi osobnými krivdami alebo dôvodmi, prečo pre nich už nechcete pracovať. Vytvorili by ste si tak sami na seba bič, ktorý by vás mohol v budúcnosti trafiť v nejakej neočakávanej podobe (čo je napísané, to sa počíta).
 • Ak potrebujete vyčistiť svoje vnútro od nahromadenej krivdy a spätnej väzby, ktorú ste z nejakej príčiny nemohli ponúknuť dovtedy, urobte tak osobne. Pred stretnutím sa však na to dobre pripravte. Čím konkrétnejší a objektívnejší budete (to znamená, že musíte aj vedieť oceniť veci, ktoré nadriadený/firma urobili dobre), o to otvorenejšia bude počúvajúca osoba.
 • Máte právo požiadať o EXIT pohovor - kde máte možnosť vyjadriť príčiny vášho odchodu. Väčšina veľkých firiem s kvalitnými HR procesmi vykonáva EXIT pohovory automaticky, ale ak tomu tak nie je, nie je problém aby ste oň požiadali - ak máte záujem poskytnúť dodatočné informácie. Na druhej strane, ak ich poskytnúť nechcete, nikto vás do toho nútiť nemôže, a na exit pohovore na vami nechcené otázky neodpovedzte.

          Platná verzus neplatná výpoveď

Podľa slovenských zákonov, ak sa skončí pracovný pomer zo strany zamestnávateľa neplatne, zamestnávateľovi vyplývajú z tohto konania určité povinnosti. Keď však neplatne skončí pracovný pomer zamestnanec, vznikajú aj zamestnávateľovi určité právne nároky. Takže buďte si toho vedomí! Tieto nároky sú:
Pokiaľ ste ako zamestnanec dali neplatnú výpoveď, alebo ste skončili neplatne pracovný pomer okamžite a firma vám oznámila, že trvá na tom, aby ste svoju prácu vykonávali aj naďalej, váš pracovný pomer sa v skutočnosti nekončí. Ak tejto výzve nevyhoviete, zamestnávateľ od vás môže žiadať náhradu škody, ktorá mu vznikla odo dňa, kým vám oznámil, že trvá na ďalšom vykonávaní prác. Ste teda naďalej povinný podľa jeho pokynov vykonávať prácu podľa pracovnej zmluvy, v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu. Firma však nemusí trvať na ďalšom výkone prác, keď sa s vami písomne dohodne inak, napríklad že sa pracovný pomer skončí dohodou. Ak váš zamestnávateľ netrvá na vašom pokračovaní v pracovnom pomere, nemôže si voči vám uplatniť náhradu škody.

          Dôvody možnej neplatnosti výpovede z vašej strany:

Vaša výpoveď bude neplatná, ak: nebude podaná písomne, alebo ak nebude doručená zamestnávateľovi. Preto sa nespoliehajte na položenie papiera s načarbanou výpoveďou na stôl manažéra, pokojne si to v záplave jeho neporiadku nemusí všimnúť. Ak odídete mysliac si, že tresnutie dverami je jasný znak výpovede, ste na omyle - výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná.

 

 

Príležitosti pre mňa


Kariéra Bez Hraníc, spol. Yeminee s. r.o.
E-mail: stanka.svecova@gmail.com, Skype: karierazahranicami
2007 © Yeminee, s.r.o.

webdesign © bart.sk

EPICORFinalne_logo_accenture.jpgLogo.gifLogo_Proactive_HR.jpgNEWlogo.jpglogo2.jpglogo_big.jpgeducation_text_-_zmena_loga.jpgtarget.jpgAIESEC_logo_modrenabielom.jpg