Kariéra bez hraníc 

 English version

 

logo.jpg

 

mojbiznis.gif

Hromadné prepúšťanie

Ako to funguje pri hromadnom prepúšťaní... 


Zamestnávateľ musí prejsť procesom mnohých krokov - aby sa zaručila férovosť voči zamestnancom, ktorých sa to týka (a z pohľadu firmy aby jednoducho neporušili zákon).

S cieľom dosiahnuť dohodu je zamestnávateľ povinný najneskôr jeden mesiac pred začatím hromadného prepúšťania prerokovať so zástupcami zamestnancov to, ako hromadnému prepúšťaniu predísť alebo ho obmedziť. Na tento účel je zamestnávateľ povinný poskytnúť zástupcom zamestnancov všetky potrebné informácie a písomne ich informovať najmä 

  • dôvodoch hromadného prepúšťania,
  • počte a štruktúre zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať,
  • celkovom počte a štruktúre zamestnancov, ktorých zamestnáva,
  • dobe, počas ktorej sa hromadné prepúšťanie bude uskutočňovať,
  • kritériách na výber zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať.

Vyššie uvedené je dôležité! K týmto informáciám musíte mať prístup, a na základe nich sa dá aj rozhodnutie o tom, že ste to práve VY, kto odchádzate, napadnúť ako nesprávne.

Písomnú informáciu o výsledku prerokovania je zamestnávateľ povinný predložiť Národnému úradu práce a zástupcom zamestnancov. Výpoveď alebo návrh na rozviazanie pracovného pomeru dohodou nemôže zamestnávateľ doručiť zamestnancovi skôr ako jeden mesiac odo dňa doručenia tejto písomnej informácie zástupcom a danému inštitútu.
 

Zamestnávateľ s Národným úradom práce prerokuje opatrenia umožňujúce predísť hromadnému prepúšťaniu alebo ho obmedziť. Zástupcovia zamestnancov by mali Národnému úradu práce predložiť pripomienky týkajúce sa hromadného prepúšťania.
 

Ak zamestnávateľ tieto povinnosti poruší, má zamestnanec, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer v rámci hromadného prepúšťania, nárok na náhradu mzdy najmenej v sume dvojnásobku jeho priemerného zárobku. Otázne tu je, čo to znamená. Porušila firma povinnosť popremýšľať nad opatreniami, ktoré by mohli predísť prepúšťaniu (a ako im to dokážeme?), alebo ich inštitútu nepredložila? Ide tu skôr o morálnu otázku - či je reálne očakávať od firmy, ktorá sa rozhodla, že prepúšťať bude, aby "popremýšľala" nad tým, ako neprepúšťať. Je to ako keď vám vaša dcéra, ktorá je už dávno rozhodnutá na diskotéku ísť, sľúbi, že popremýšľa, či nechce radšej ostať v piatok večer doma s rodičmi!
 

Vaše právo výpovednej doby:
 

Trvanie výpovednej doby závisí od druhu pracovného pomeru a od toho, koľko rokov ste u daného zamestnávateľa odpracovali. Pracovný pomer na menej ako 15 hodín týždenne možno skončiť výpoveďou z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu a 30 dňová výpovedná doba začína plynúť dňom, v ktorom sa výpoveď doručila. Výpovedná doba pri trvalom pracovnom pomere je najmenej dva mesiace. Ak ste vo firme odpracovali viac než päť rokov a dostali ste výpoveď, výpovedná doba je najmenej tri mesiace. Plynúť začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po doručení výpovede. Ak výpoveď doručili napríklad 17. mája, výpovedná doba sa začne počítať od 1. júna.
 

Názor z praxe...
 

Podľa vyjadrenia zástupcu HR oddelenia jednej zo slovenských firiem, "najpodstatnejšou je práve komunikácia medzi prepúšťanými zamestnancami a firmou, resp. jej personálnym oddelením. V každom prípade ide o neľahkú situáciu pre väčšinu zamestnancov, aj tých prepúšťaných, aj tých, ktorí ostávajú. Preto sa firmy nemôžu čudovať, že zamestnanci reagujú podráždene, keďže takéto rozhodnutie ovplyvňuje neraz chod ich celej rodiny. Dôležité je dať najavo, že aj napriek tomu, že sa spolupráca končí, stále firme na zamestnancoch záleží, napríklad aby sa uplatnili dobre aj naďalej. Z praxe síce poznáme aj prípady, keď si ostatní vydýchli, že istý zamestnanec odchádza, avšak to by v žiadnom prípade nemalo ovplyvniť objektívne kritéria, na základe ktorých sa firma rozhoduje o tom, kto bude prepúšťaný."

Takže, nasiaknutí informáciami o našich právach, pozrime sa na to, ako vzťahy firma zamestnanci vidia ostatní, za hranicami vašej firmy, za hranicami našich kultúrnych zvyklostí a legislatívy.ĎALEJ

Príležitosti pre mňa


Kariéra Bez Hraníc, spol. Yeminee s. r.o.
E-mail: stanka.svecova@gmail.com, Skype: karierazahranicami
2007 © Yeminee, s.r.o.

webdesign © bart.sk

EPICORFinalne_logo_accenture.jpgLogo.gifLogo_Proactive_HR.jpgNEWlogo.jpglogo2.jpglogo_big.jpgeducation_text_-_zmena_loga.jpgtarget.jpgAIESEC_logo_modrenabielom.jpg