Kariéra bez hraníc 

 English version

 

logo.jpg

 

mojbiznis.gif

Ako nás na pracovisku ovplyvní príchod Eura?

Pre ľudí na Slovensku bude znamenať zavedenie eura mnoho zmien - počnúc nutnou výmenou peňazí v prvých dvoch týždňoch roka 2009 a pokračujúc tým, že vaše príjmy aj výdavky - mesačný plat, odvody, dane - všetko stratí starú známu skratku Sk. Zmena nie je nikdy ľahká a preto prinášame niekoľko jednoduchých postrehov:

  1. Skúsenosti z krajín, ktoré procesom prechodu na euro už prešli hovoria, že prijatie novej meny je jednoduchšie pre mladších ľudí, kým starší občania ešte dlho po prechode na euro prepočítavajú ceny na pôvodnú národnú menu. Preto, vedome sa pripravte na to, že staré časy sú preč - čím rýchlejšie začnete vyslovovať slovo Euro miesto "koľko korún to stojí"?, tým ľahšie sa vám bude akceptovať to, že aj ceny sa zmenili, k horšiemu.
  2. Veľký strašiak - zdražovanie. Je pravda, že sa vyskytli prípady, keď po prechode na euro niektorí obchodníci ceny neoprávnene zdvihli. Na takéto prípady treba však upozorňovať orgány dozoru a uprednostňovať tých obchodníkov, ktorí sa chovajú korektne. Nenechajte si bezdôvodné zdražovanie skúšať len tak na sebe.
  3. Výplata mzdy za december 2008 bude počítaná síce podľa mzdových podmienok dohodnutých v slovenských korunách, ale zamestnávateľ ju vyplatí už prepočítanú na euro. Zložky mzdy, ktoré boli dohodnuté v korunách, sa pritom zaokrúhlia na najbližší eurocent, pričom bude zaokrúhlená konečná suma čistého príjmu (alebo sumy určenej na výplatu), nie čiastkové položky.
  4. Pre ľudí, ktorí pracujú v zahraničí a zarábajú v eurách, paradoxne nastanú zmeny tiež - ale pozitívne. Odpadne im totiž nutnosť zamieňať eurá za slovenské koruny a, samozrejme, platiť za to poplatky. Ďalšia pozitívna zmena pre ľudí v zahraničí je v tom, že slovenská koruna voči euru stále posilňuje a po prechode na euro sa vás už tento fakt nebude týkať - teda ak zarábate v euro!
  5. Všetku prebytočnú hotovosť je najlepšie vložiť na účet v banke, nakoľko banka prevedie účty automaticky a bezplatne. Všetky účty klientov bánk, úverové produkty, akreditívy, cenné papiere, záruky a šeky budú podľa konverzného kurzu a pravidiel zaokrúhľovania prepočítané na euro. Úrokové sadzby a iné podmienky budú zachované. Po prepočte budú v eurách vyplácané aj dôchodky a iné sociálne dávky.
  6. Ak máte akékoľvek otázky ohľadne toho, ako celý prechod na euro prebehne práve vo vašej firme, opýtajte sa šéfa, kto je tzv. euro koordinátor na vašom oddelení alebo tíme. Alebo, kto je jednoducho za prípravu na euro vo firme zodpovedný. Ak nikoho určeného zatiaľ nemáte, môžete to byť práve vy, kto na túto skutočnosť poukážete, a ušetríte firme zopár stresov a paniky neskôr. A ak máte práve v práci hluché obdobie, alebo máte pocit, že by ste sa radi priučili niečomu novému, tak sa dobrovoľne podujmite byť tým euro koordinátorom sami...pôjde o skutočne zaujímavý proces, ktorý sa často krát nedeje.

Súvisiace články o Eure z pohľadu podnikateľov, zamestnávateľov alebo tých, ktorí už podobným prechodom prešli.

Príležitosti pre mňa


Kariéra Bez Hraníc, spol. Yeminee s. r.o.
E-mail: stanka.svecova@gmail.com, Skype: karierazahranicami
2007 © Yeminee, s.r.o.

webdesign © bart.sk

EPICORFinalne_logo_accenture.jpgLogo.gifLogo_Proactive_HR.jpgNEWlogo.jpglogo2.jpglogo_big.jpgeducation_text_-_zmena_loga.jpgtarget.jpgAIESEC_logo_modrenabielom.jpg