Kariéra bez hraníc 

 English version

 

logo.jpg

 

mojbiznis.gif

Čo v roku 2009 očakávať od pracovného trhu

Nový rok je okrem iného typický prognózovaním, tipovaním a viac či menej vedeckým predpovedaním toho, čo nás v ňom čaká a čo neminie. Keď po tieto dni zablúdite na akýkoľvek odborný či tematický zameraný portál alebo blog, nájdete v ňom úvahy od expertov na čítanie z krištáľových gúľ. Ak vám niečo podobné na tomto portáli chýbalo, nezúfajte. Vo vianočnom výpredaji sa aj nám podarilo jednu krištáľovú guľu zohnať a tak ponúkame zopár úvah o tom, čo možno od nového roka z kariérneho hľadiska očakávať a čo to pre nás zamestnaných a kariéru-budujúcich znamená - napríklad v podobe ešte stále začiatko-ročných predsavzatí...

otaznik.jpg
 

Dôraz na vzdelávanie.

Celý svet hovorí o ekonomicky neistých časoch a skúsenosti z vyspelého zahraničia naznačujú, že ľudia často práve v takýchto časoch siahajú po možnostiach rozšíriť si vzdelanie a zvýšiť tak svoju konkurencieschopnosť na pracovnom trhu. Je to logický spôsob, ako sa kariérne ozbrojiť a vedieť sa vymaniť z davu. Navyše či je to nový jazyk, postgraduálne štúdium alebo odborná certifikácia, dodáva to sebavedomie, ktoré je v neistých časoch výhodou, či už ste v zamestnaní alebo ho len hľadáte. Taktiež, rozumné firmy ani v ťažších časoch (teda ak očakávajú, že ich prežijú) vzdelávanie a rozvoj svojich zamestnancov nezatracujú. Budú však lepšie prihliadať na návratnosť investícií do vzdelávania zamestnancov a podnecovať viac rozvoj schopností cez vykonávanie pracovných úloh (on the job training).

Čo si z toho zobrať pre seba:  Akýkoľvek dodatok k vášmu repertoáru schopností tento rok bude len výhodou bez ohľadu na to, či pôjde o schopnosť, ktorá zlepší váš životopis (napr. jazyk) alebo tú, ktorá vám pomôže pri hľadaní či udržaní práce (tréning komunikačných zručností, školenie na zvládanie pohovorov) či kompletná rekvalifikácia.


Obmedzená likvidita pracovných síl a miest.

Minimálne v prvej polovici roka budeme pozorovať akúsi váhavosť a to z oboch strán, teda firiem aj potenciálnych uchádzačov. Očakávame, že mnoho z tých, ktorí by už pracovné miesto najradšej zmenili, môžu zaujať vyčkávaciu taktiku a to aj v prípade vysokokvalifikovaných či úzkoprofilových zamestnancov. Tí, ktorí si svojou výnimočnosťou nie sú istí, sa budú obávať, že si pracovné miesto nenájdu a tí, ktorým telefón vyzváňa neustále aj napriek kríze, budú obozretnejší. Nikto sa nerád vzdáva známeho prostredia a istoty len aby zistil, že firma, ktorá ho najala, je tak trochu v problémoch. Vo firmách nemusí ísť priamo o prepúšťanie, ale skôr o pozastavenie najímania. Ako na trhu nehnuteľností, kde ak ľudia váhajú s predajom, či kúpou, trh ako taký trpí – podobne možno očakávať zníženie kvality a pružnosti pracovného trhu i keď jeho mieru je momentálne ťažko predpovedať.

Čo si z toho zobrať pre seba: Trh ako taký sa nezastaví a trocha rizika ako cena za napĺňajúcejšiu kariéru stojí za to. Ak však chcete hrať na istotu a momentálne miesto vám nevyhovuje, porozmýšľajte aspoň, ako ho dokážete zlepšiť bez toho, aby ste zmenili zamestnávateľa. Rozšírením alebo zmenou zodpovednosti, prevelením do iného oddelenia, alebo aspoň zbavenia sa zodpovednosti za projekt, ktorý vás ubíja...
 

Cena práce.

Ekonomické spomalenie bude tlačiť na znižovanie miezd, prepustení na trhu rozšíria rady kandidátov a tak sa dopyt po práci po rokoch znova zvýši...a tak cena práce ak nepôjde dole, minimálne sa zmierni jej tempo rastu. Všetko je to o očakávaniach zúčastnených strán – a organizácie budú radi hrať pesničku „je tu kríza“, ak to znamená, že im to aspoň na čas ušetrí na mzdách. Takže, pesničku si vypočujte, ale nedajte sa: vysvetlite na pohovore, na koľko je ohodnotená táto pozícia v zahraničí (v euro), a čo organizácii prinesiete práve v čase krízy. Chápete, že kandidátov na prácu je zrazu viac, čo však neznamená, že získajú kvalitu, akú im ponúkate vy.

Čo si z toho zobrať pre seba: Nečakajte štedré zvyšovanie miezd či skokové prilepšenie prechodom ku konkurencii na rovnakú pozíciu. Ak však hľadáte novú prácu, nebojte sa naďalej vyjednávať.
 
Špecialisti verzus generalisti. 

Určitý druh firiem či oddelení preferuje určitý typ zamestnanca. V zásade menšie firmy generalistov - ľudí, ktorí dokážu vykonávať rôzne, čo najrôznejšie úlohy a pozície „naraz“. Väčšie firmy, hlavne na pozíciách, ktoré nie sú štartovacie, zase špecialistov – odborníkov v danom obmedzenom odbore. No môže to byť aj naopak: napríklad vo väčšom podniku pri skresaní finančného oddelenia z 27 na 19 ľudí bude firma (zrazu) očakávať, že zostávajúci zamestnanci preberú oblasti, zodpovednosti a zručnosti, ktoré pred tým vykonával niekto iný – a stanú sa tak všeobecne uplatniteľnými v obore financií.

Čo si z toho zobrať pre seba: Odhadnite, ktorou tendenciou sa uberá vaša spoločnosť a reagujte podľa toho. Chcú z vás špecialistu alebo generalistu? A viete sa ním teoreticky stať? (Na to vám môže  odpovedať aj populárny MAPP test, ktorý odhalí vaše silné a slabé stránky).
 
Uťahovanie opaskov.

Predpokladáme, že Slovensko z časti ochráni konjunkturálny vankúš, a tak dôjde len k spomaleniu rastu celkovej ekonomiky. Avšak ani významné spomalenie kvôli otvorenosti a malosti našej ekonomiky nevedela krištáľová guľa vylúčiť. Každopádne, istú formu uťahovania opaskov zo strany firiem môžeme tak či tak očakávať. Môže mať podobu zníženého rozpočtu na podnikové večierky, pozastavenia najímania nových pracovníkov alebo aj prepúšťania. Hlavne u zahraničných firiem (a aj tých pôsobiacich na Slovensku) predpokladáme „nákladovú ostražitosť“ – dôraz na míňanie iba tam, kde je to potrebné a kde to prinesie najlepší a najrýchlejší prínos.             

Čo si z toho zobrať pre seba: Pre vás uťahovanie opaskov znamená, že je výhodou, ak ešte s väčšou vervou budete svojím pracovnými výkonmi dennodenne dokazovať, že ste človekom na správnom mieste a pre firmu cenným prínosom. Bude pre firmu veľmi ťažké na takomto človeku šetriť, či ho dokonca prepustiť. Tip týždňa: navrhnite manažérovi oddelenia nový spôsob, ako ušetriť v rozpočte oddelenia.

Návrat zo zahraničia
.

Euro, kurzové zmeny (napr. pokles britskej libry) a kríza v zahraničných ekonomikách a firmách spôsobí, že budeme vidieť zvýšený počet ľudí, ktorí sa začnú po svojej zahraničnej pracovnej skúsenosti vracať naspäť domov. Každé odvetvie bude ovplyvnené rôzne, no bude sa to týkať ako manuálnych profesií, tak aj zamestnancov v tzv. bielych golieroch. Prílev kvalifikovanej pracovnej sily s vysokou pracovnou morálkou môže byť pre slovenských zamestnávateľov prínosom. Otázne je, či a ako búdu vedieť zamestnávatelia toto aktívum využiť a ako sa so zmenou prostredia, zamestnávateľa a inými zmenami vysporiadajú samotní navrátilci.       

Čo si z toho zobrať pre seba: Ak odchod do zahraničia zvažujete, mali by ste hrať viac na istotu, než to bolo potrebné pred dvoma - troma rokmi. Ak zvažujete návrat domov, odporúčame vám obrátiť sa na niekoho, kto vám pomôže túto prekvapivo po mnohých stránkach náročnú a frustrujúcu fázu zvládnuť. V oboch prípadoch neváhajte kontaktovať našich poradcov, ktorí sú v tejto téme doma: kariera@zahranicami.sk.

 
Samostatné podnikanie.

Predpokladáme, že legislatívne ako aj socio–demografické a iné zmeny budú podporovať ďalší rast počtu ľudí podnikajúcich v rôznych formách od živností až po zakladanie vlastných firiem. Extrémny ekonomický úpadok, ktorý neočakávame, môže tento trend ohroziť – avšak naopak, ekonomické spomalenie, ktoré je očakávané, tento trend iba posilní: zvýši sa počet firiem využívajúcich služby jedno-osobových dodávateľov podnikajúcich na základe živnosti ako alternatívu k zamestnávaniu, ktorá ponúka flexibilitu a okamžitú odbornosť.


Čo si z toho zobrať pre seba:
Vašim ďalším zamestnávateľom môže pokojne byť aj váš sused, no ak máte mnoho nápadov, energiu a motiváciu, hádam je čas zamyslieť sa či nechcete byť konečne sám/sama sebe pánom. Začať môžete napríklad aj tak, že svoje služby napr. v počítačovej grafike, budete vo voľnom čase (ak to nie je v rozpore s pracovnou zmluvou) ponúkať iným na živnosť.

Viac nám naša guľa zatiaľ neprezradila, ale budeme v spojení, ak sa v nej ukážu nové obrazy z pracovného trhu na Slovensku a v zahraničí pre tento rok. Dúfame, že tieto predpovede vás naladili pozitívne a akčne do ďalších dní! 

Príležitosti pre mňa


Kariéra Bez Hraníc, spol. Yeminee s. r.o.
E-mail: stanka.svecova@gmail.com, Skype: karierazahranicami
2007 © Yeminee, s.r.o.

webdesign © bart.sk

EPICORFinalne_logo_accenture.jpgLogo.gifLogo_Proactive_HR.jpgNEWlogo.jpglogo2.jpglogo_big.jpgeducation_text_-_zmena_loga.jpgtarget.jpgAIESEC_logo_modrenabielom.jpg