Kariéra bez hraníc 

 English version

 

logo.jpg

 

mojbiznis.gif

Demografický trend - Nová generácia detí Milénia

Miléniové deti - Kto to sú a čo chcú?
 

Ako demografické zmeny ovplyvnia naše pracoviská...

S prístupom na internet od ranného veku, naučení komunikovať vždy a stále prostredníctvom technológií, títo narodení po 1980 sa volajú Miléniové deti. Pomenovania dostali rôzne - od generácie Ypsilon, až po generáciu C (content, collaboration, communication), alebo generácia Net, avšak stále ide o to isté - o ľudí, ktorí už zaplavili a stále vchádzajú na pracovný trh, a ktorých život bol ovplyvnený používaním internetu a mobilnej komunikácie od malička, zrušením akýchkoľvek globálnych bariér a videohrami.
 

Je priam nemožné vysvetliť generácii o stupeň staršej v minulom storočí, ako je život Miléniových detí iný od toho predchádzajúceho. Nie je to o využívaní technológií, ani o tom, že tá nová generácia to s internetom "vie". Je to o novom naprogramovaní života - v ktorom neexistuje svet bez efektívnej rady internetu na dosah ruky, v ktorom sa cení diverzita názorov a kultúr, a v ktorom títo Milénijčania tvrdo odmietajú prácu, ktorá "nemá význam" alebo neprináša hodnotu, alebo kde sa nemôžu rozvíjať.

 

ČO ICH OVPLYVNILO...

 

Je fakt, že väčšina z tejto generácie si už nepamätá život bez mikrovlnky, elektronického bankovníctva, internetu alebo diaľkového prepínača na TV. Technológia prestala byť niečo, čo zefektívňuje život - ale stala sa takou prirodzenou súčasťou života akou je používanie kuchynského riadu pri varení.

 

Internet dal od ranného veku miléniovej generácii prístup k ľuďom na iných kontinentoch. Je pre nich prirodzené komunikovať v angličtine, a nakontaktovať človeka, s ktorým sa nikdy v živote nestretli. Je pre nich prirodzené si za niekoľko minút vyhľadať správy o mieste alebo jedle, ktoré ešte nikdy nenavštívili alebo neochutnali, a opýtať sa tých, ktorí s tým skúsenosť majú, ako na to.

 

Miléniové deti sú závislé na radách - svojich rovesníkov na portáloch, informáciách na webkách, a telefonickej komunikácii s ľuďmi vo svojom živote. Miléniovci sa cítia v úzkych, ak náhodou nemajú prístup na internet a majú vyriešiť hocijakú, aj malichernú úlohu (ako napr. v akej reštaurácii sa stretnúť s priateľmi, alebo napísať slohovú prácu). Táto generácia si aj preformulovala svoj vlastný vzťah s rodičmi. Vďaka telekomunikačným technológiám sa naučili byť miléniovci v každodennom kontakte so svojimi rodičmi, a tí potvrdzujú to, že ich vzťah ku svojim deťom je veľmi iný, než bol ten ich, medzi nimi a ich rodičmi. "Neviem si predstaviť, že by moja mama v minulosti mala taký dobrý prehľad o tom, čo robím. Moja dcéra mi napíše smsku, ak stretla niekoho, s kým má neskôr rande, a taktiež mi zavolá vždy, ak ju niekto rozčúli a potrebuje sa vyrozprávať. Ja som takýto vzťah so svojimi rodičmi nemala" spomína žena generácie X.

 

HELIKOPTÉROVÍ RODIČIA

 

Avšak trend sa vyhrotil a máme tu nový výraz - helikoptéroví rodičia. Ide o rodičov miléniových detí, ktorí to s prehľadom o ich živote preháňajú - momentálne je to v USA horúca téma - stále viac a viac HR manažérov sa sťažuje na to, že po pohovore dostanú telefonát od rodiča, ktorý vysvetľuje, že robia veľkú chybu, ak ich syna na dané pracovné miesto nezoberú. Manažéri si vymieňajú historky o tom, ako v prvý deň do práce nastúpi nová zamestnankyňa - aj so svojím otcom. Ževraj si prišiel prezrieť kde a s kým bude jeho dcéra pracovať. Na univerzitách sa učitelia stretávajú s tým, že rodič príde do kancelárie žiadať, aby jeho syn dostal ďalší opravný termín. Jednoducho - helikoptérový dohľad nad životom milénijca, ktorému to ani nepripadá zvláštne - pomoc má byť predsa vždy na dosah ruky!

 

V minulosti vedci verili, že vývoj mozgu človeka sa kompletne ukončil najneskôr do 13.roka života. Avšak v posledných dvoch rokoch sa prišlo na to, že hlavne časť mozgu zodpovedná za plánovanie a rozhodovanie, pokračuje svoj vývin až do neskorého tínedžerského veku, alebo dvadsiatky-a-niečo. Čo to v realite znamená? Miléniové deti (a každý, komu je internet a mobil daný v rannom veku) nerozvíjajú svoj mozog dostatočne v čase, keď sa ešte stále vyvíja - a dôsledok je, že ide o ľudí, ktorým robí ťažkosti práve bežné rozhodovanie.

 

ČO PONÚKAJÚ

 

Dobré správy. Miléniové deti majú veľa čo ponúknuť novodobým firmám. Sú:

 

 • Technologicky vyspelí. Vedia pohltiť množstvo informácií a taktiež ich vyhľadať v niekoľkých sekundách. Sú skvelí na výskumy, pretože objavia informácie, o ktorých generácia X nemá ani šajnu, že existujú. (negatívum je, že v knižnici sú stratení - ide len o informácie na internete, v ktorých sú doma).
   
 • Kontakty a vzťahy. Milénijčania sú dobrí v budovaní vzťahov globálne. Majú silnú sociálno-spoločenskú sieť, nijako nelimitovanú geografiou.
   
 • Tímovo orientovaní. Rozhodnutia robia v skupine, tíme. Nerozhodujú sa sami, radi komunikujú a zisťujú názory ostatných.
   
 • Multitasking. Robenie viac vecí naraz je pre nich také prirodzené ako jedenie. Rýchlo sa unudia, ak by do ich mozgu mal prichádzať len jeden stimul. Podľa agentúry Spherion, 90 percent 18 až 24-ročných zamestnancov má pocit, že možnosť počúvať IPod počas práce zvyšuje ich spokojnosť a produktivitu.
   
 • Orientácia na výsledky. Toto je váš človek, ak chcete vidieť výsledky, nie proces. Milénijčania od vás očakávajú zadanie úlohy, a od seba jej vyriešenie, dosiahnutie stanoveného cieľa. S tým súvisí aj nový princíp profesionality, ktorý táto generácia prináša do pracovných tímov.
   
 • Morálny kódex. Ich videnie sveta je silne ovplyvnené prirodzenosťou ľudských práv, antidiskriminačnými zákonmi, a rešpektom k diverzite. Potrebujú pracovné okolie, v ktorom sú tieto hodnoty zakomponované.

 

ČO IM CHÝBA

Druhá strana mince. Čo nemajú:

 

 • Pochopenie konceptu diskrétnosti. Svoje súkromie zverejňujú na blogoch - všetko od svojich hudobných preferencií až po sexuálne zážitky, otvorene sa vyjadrujú v diskusných fórach, a jednoducho majú paralelnú identitu na nete. Ľudia s týmto postojom k súkromí, nebudú rozumieť tým druhým, ktorí si svoje súkromie chránia, a ani iným vnútorným predpisom, chrániacim súkromie ostatných. Futuristi si myslia, že komunikácia na pracovisku tým bude silne ovplyvnená - to, čo je teraz považované za súkromnú tajnú diskusiu medzi šéfom a zamestnancom, bude v budúcnosti bežná diskusia na otvorenom priestranstve.
   
 • Nezávislosť. Jednoducho, potrebujú usmerňovanie a rady. Nie sú naučení sami prísť na to, čo ďalej - pomôže rodič, kamarát alebo internet. Túto úlohu bude musieť na seba prevziať manažér.
   
 • Mäkké zručnosti a základy. Sú zvyknutí na e-mailovú komunikáciu alebo telefonovanie, a tak stretnutia tvárou v tvár nie sú ich silnou parketou. Taktiež základné schopnosti a zručnosti, ako gramatika. Tým, že všetci používajú automatické softvéry na opravu gramatických chýb, a taktiež to, že slovník sa zjednodušuje rozličnými skratkami alebo amerikanizmami (btw, xoxo, MTR), ovplyvňuje úroveň ich gramatických zručností. Nebuďte teda prekvapení, ak váš nový analytik nevie bez "spell-checkera" napísať obyčajný list.

 

AKO NA NICH - PRE HR ODDELENIA A MANAŽÉROV

 

 • Zabezpečte im základný tréning osobnostných zručností ako je Komunikácia s klientom, alebo im dajte naučiť sa využívať podnikovú knižnicu (aby našli aj iné zdroje informácií, ako na internete).
   
 • Vysvetlite im, čo sa skrýva za procesom. Ak si ich chcete získať na svoju stranu, nestačí povedať, čo od nich chcete. Treba im vysvetliť, čo tým docielite. Príklad: ak mu poviete, aby dával pozor na otváranie krabíc, ktoré prišli v dodávke, pravdepodobne na to zabudne. Ak mu však poviete, že ak ju neotvorí opatrne, a poškodí krabicu, ktorá sa na ďalšiu dodávku použiť už nedá, a firma tým stráca Skk 10 tisíc, čo znižuje zisk na jednu dodávku - vtedy získate milénijčana nadšeného pre vec. Oni sa jednoducho chcú neustále učiť a vidieť veci v kontexte.
   
 • Klaďte dôraz na výsledky a dávajte konštruktívnu spätnú väzbu. Ako pri videohrách, títo ľudia chcú vedieť, aké skóre dosiahli, a ako im to išlo. Hneď, nie na konci roka. Potrebujú dostať spätnú väzbu vtedy, keď niečo pozitívne alebo negatívne vykonali, inak je to nepoužiteľné a neudržíte si ich. Projektová práca im pôjde najlepšie, pretože má jasný začiatok, jasný cieľ a jasný koniec - tak ako videohry.
   
 • Doprajte im rovnováhu medzi prácou a osobným životom. Hoci sa možno budete brániť, že to zachádza priďaleko - jednoducho svet sa mení - a preto ak chcete robiť s milénijčanmi, musíte napríklad akceptovať to, že osobné telefonáty na pracovisku im zakázať nemôžte, lebo to je súčasť ich života asi tak ako dýchanie. Sú ochotní pracovať nadčasy, ale ste aj vy na oplátku ochotní dať im možnosť z času na čas pracovať z domu?
   
 • Udržujte ich záujem - nemôžete od milénijčana očakávať, že bude verný a lojálny firme, ak ste mu nedali žiaden zaujímavý projekt alebo úlohu. Niečo, do čoho sa môže s vervou pustiť a čo ho bude istým spôsobom rozvíjať.
   
 • Adekvátne ich ohodnoťte. Milénijčana si neudržíte sľubmi, že o dva roky mu bude zvýšený plat. Buď veríte v to, že priniesol výsledky, a za tie mu bude zaplatené, alebo nie a vtedy odchádza. Samozrejme zveličené, ale vyjadruje to princíp, na ktorom fungujú

 

       AKO NA NICH - PRE KOLEGOV

 • Nepoučujte ich! Nesnažte sa vyvrátiť im ich názor - to sa v dnešnom svete už nerobí! Oceňujú rôznorodosť a akceptáciu inakosti. Ak vidíte, že robia niečo nie na 100 percent, alebo nie úplne efektívne, vecne a neemocionálne im vysvetlite, ako sa na to dá ísť lepšie. Vysvetlite im, prečo je to lepšie a čo tým získavajú, a ste tam, kde ste chceli byť!
 • Nestráňte sa požiadať o pomoc! Vyriešte sami v sebe váš mentálny blok z toho, že by vám mal prísť na pomoc ten mladý...vy viete to, čo oni nevedia, avšak aj oni vedia mnoho, čo neviete zasa vy. Zapojte ich do nejakého produktívneho procesu, alebo požiadajte o konkrétnu pomoc na vašom projekte, a uvidíte ich pravú tvár - získate tým tony novej energie a nápadov, na ktoré by ste ani nepomysleli...
 • Aj chváľte, nie len kritizujte. Tak či tak, ocenia úprimnú spätnú väzbu, a v správnom čase. Na nich neplatí starý zaužívaný systém, keď svoju nespokojnosť s niečím prehltnete, a o pol roka na to v obyčajnej situácii vybuchnete, pretože ste im to celý ten čas zazlievali! Títo potrebujú aktuálnu spätnú väzbu a jasné vysvetlenia.
 • Zabávajte sa s nimi - nemyslíme tým ukončiť každý deň pri pive, ale zaujímať sa o to, čo hýbe svetom, aké novinky sa dejú tu a tam, a čo si o tom myslia oni. Získate si tak ich rešpekt a zároveň budete "in" aj v diskusiách so svojimi vlastnými deťmi!

ČO TO ZNAMENÁ PRE SLOVENSKÝCH HR-ISTOV
 

Hoci sa tá naša slovenská generácia miléniových detí ešte tak silno a jasne neprejavuje na pracoviskách, je to trend, ktorý nás čaká. Rozdiely sú citeľné - hoci slabšie než v USA, kde je technológia ešte ďalej a preto ešte silnejšie zakomponovaná v životoch ľudí. HRisti v slovenských firmách by si v rámci prípravy na Milénijčanov mali zodpovedať nasledujúce otázky:

 

 • Máte pripravené technológie na to, aby ste mohli do svojich procesov zapojiť aj milénijčanov?
 • Vnútorné predpisy - potrebujú sa nejak zmeniť, aby kopírovali zmeny na trhu a tieto demografické zmeny?
 • Oblasť tréningov, hodnotenia a odmeňovania - ako ich nastaviť tak, aby vyhovovali aj existujúcim zamestnancom, ale aj tým, ktorí skôr či neskôr prídu po nich?
 • Ak potrebujete získať nových zamestnancov z tejto generácie - snažíte sa ich podchytiť na správnych miestach a správnym spôsobom?
 • Ako by ste mali prispôsobiť vnútorné prerozdelenie úloh a projektov, aby ste mohli do práce zapojiť túto generáciu?

 

Držíme palce v procese hľadania odpovedí!

Príležitosti pre mňa


Kariéra Bez Hraníc, spol. Yeminee s. r.o.
E-mail: stanka.svecova@gmail.com, Skype: karierazahranicami
2007 © Yeminee, s.r.o.

webdesign © bart.sk

EPICORFinalne_logo_accenture.jpgLogo.gifLogo_Proactive_HR.jpgNEWlogo.jpglogo2.jpglogo_big.jpgeducation_text_-_zmena_loga.jpgtarget.jpgAIESEC_logo_modrenabielom.jpg