Kariéra bez hraníc 

 English version

 

logo.jpg

 

mojbiznis.gif

7 krokov na zaistenie mojej kariéry v kríze

1. Oprášte si životopis

Bez ohľadu na to, či je kríza alebo nie, či meníte zamestnanie alebo ostávate tam kde ste, raz ročne by ste si mali posedieť nad kľúčovým dokumentom vašej kariéry a doplniť a aktualizovať ho o úspechy z uplynulého roka. Takto sa uistíte, že všetky dôležité momenty vašej profesionálnej dráhy budete mať zaznamenané. A keď príde moment, keď životopis budete naozaj potrebovať, budete mať k dispozícii jeho najaktuálnejšiu verziu, ktorú len prispôsobíte novej pozícii, o ktorú sa uchádzate. A ste tak doteraz nerobili, čo tak vyhradiť si dve hodinky počas nasledujúceho víkendu? Investovaný čas sa naozaj oplatí, navyše pre mnoho ľudí je zrekapitulovanie si úspechov či dosiahnutých výkonov zdrojom sebavedomia a pozitívnej energie, ktorú v turbulentných časoch potrebuje každý. Ak sa v tejto oblasti necítite istý, vyhľadajte odborné služby, ktoré vám v tom pomôžu alebo sa obráťte na známeho, o ktorom si myslíte, že má v oblasti písania životopisu a seba-prezentácie dobré skúsenosti. Investovaný čas a peniaze sa vrátia niekoľkokrát.


 2. Zveľaďujte kontakty

Na Slovensku ešte stále akosi nadávame na to, ako sú kontakty potrebné pri hľadaní zamestnania. Nuž pre tých ľudí bude možno prekvapením, že ani vo vyspelom svete to v biznise podstate nie je inak. Nehovoríme, že bez známostí job nedostanete, pretože to nie je pravda. No je dosť bežné, že povedzme riaditeľ marketingu, ktorého zlanárila konkurenčná firma, si so sebou zoberie jedného či dvoch zamestnancov na ktorých vie, že je spoľahnutie a chce s nimi vybudovať nový tím alebo im túto možnosť aspoň ponúkne.

Kontakty je dôležité udržiavať aj s ľuďmi, s ktorými ste pracovali, študovali či v minulosti hrali futbal. Títo ľudia vám v prípade potreby môžu dať tip alebo sprostredkovať tretí kontakt, ktorý vám v tom pomôže. Teraz, keď ich ešte existenčne nepotrebujete, je vhodný čas vaše kontakty zveľaďovať. Vaši bývalí kolegovia, mentori, či nadriadení, podobne ako vy, nebudú radi, ak ste s nimi v spojení len keď ich potrebujete a keď je vzťah príliš jednosmerný - orientovaný len na prospech jednej strany.


 3. Rozhľaďte sa

Ešte pred tým, než je to naozaj nutné, predstavte si situáciu, že si musíte nový job naozaj hľadať. Skúste sa poobzerať ako navonok tak i do svojho vnútra, čo by to znamenalo a ako by ste postupovali. Urobte si mini prieskum voľných pozícií vo vašom odbore, prípadne príbuzných disciplínách. Zistite, ktoré kvalifikácie alebo dodatočné školenia by vám dali navrch. Analyzujte, aké zmeny nastali od vášho posledného hľadania si práce. Nezanedbajte ani nahliadnutie do svojho vnútra. Strata práce býva často impulzom na hlbšie prehodnotenie doterajšej profesionálnej dráhy. Toto môže byť vhodná chvíľa na prehodenie výhybky, či totálnu kariérnu zmenu. Porozmýšľajte o vašich dlhodobých ambíciách, čo vás napĺňa a čo by bolo ideálnou kombináciou toho, čo vás baví a čím si viete na seba zarobiť. Smeruje vaša doterajšia kariéra správnym smerom? Čo treba zmeniť a čo nechať po starom? Zvážili ste niekedy napríklad myšlienku založiť si vlastný biznis? Pri takýchto nových zmenách je vhodné predebatovať novú cestu buď s niekým, koho profesionálny pohľad rešpektujete a vážite si, alebo s kariérnym koučom. Rodina a blízki ľudia nie sú často v tejto oblasti najlepšími radcami, keďže akosi majú tendenciu preferovať status quo, keďže nová situácia by pravdepodobne zasiahla aj ich. Preto citlivo zvážte či, ako a kedy ich do tohto procesu zahrniete. Mohli by ste spôsobiť zbytočný rozruch a protitlak ešte len v počiatočnej fáze, kedy sa s myšlienkou len začínate pohrávať a potrebuje šancu dozrieť, nie byť hneď na začiatku potlačená.


 4. Podávajte dobrý výkon

Niektoré pozície sú spravidla viacej ohrozené než iné (viac článok Je váš job ohrozený?), no dobrým výkonom teraz viete ovplyvniť nie len svoje šance na lepšie odmeňovanie či povýšenie v budúcnosti, ale sa aj do istej miery ochrániť v prípadne, kedy firma bude musieť zvažovať ktorých zamestnancov sa bude musieť vzdať. Či už v životopise alebo v oddelenom dokumente si veďte záznamy o vašich úspechoch, splnených cieľoch, mimoriadnych pochvalách a podobne. Tie vám pomôžu nie len v ťažkých časoch, ale aj pri hodnotiacich stretnutiach so šéfom.

Samozrejme podávanie dobrého výkonu vás nemusí ochrániť v prípade, keď sa firma rozhodne celú prevádzku na Slovensku zavrieť a presunúť ju povedzme do Bulharska. No hlavne vo väčších a zahraničných firmách prichádza znižovanie nákladov ako odozva na vonkajšie udalosti (napríklad hospodársky útlm alebo kríza v materskej spoločnosti) a často postupne, kedy sa firma zbavuje najprv najmenej potrebných pozícií a najmenej výkonných zamestnancov. Dobrý výkaz o skvelých výkonoch za niekoľko posledných kvartálov vtedy príde vhod.


5. Rozšírte si kvalifikáciu alebo vzdelanie 

Či už je to jednodňové školenie, doplnenie vysokoškolského vzdelania, získanie certifikátu alebo naučenie sa práci s novým softvérom, vítajte každú príležitosť, priam ju vyhľadávajte, naučiť sa niečo nové a obohatiť tak svoje znalosti. Mnohé zo vzdelávacích príležitostí sponzorujú priamo zamestnávatelia, no ak to aj ide z vášho vrecka, uistite sa, že dané školene či vzdelávací program je v súladne s vašimi kariérnymi cieľmi a rozvojovým plánom a investícia sa vráti mnohonásobne.

V zahraničí, najmä v anglosaských krajinách, sú rozšírené a v patričných odvetviach uznávané rôzne profesné kvalifikácie a certifikácie (PMI, CPA, CMC, CITP, IMC, CILT, ACMA a mnoho iných). Tie zaručujú teoretickú odbornosť absolventa ako aj určité minimum skúseností. Mnohé pozície ich od kandidátov priam vyžadujú. Ak sa nachádzate v krajine, kde sú tieto kvalifikácie potrebné a uznávané (niektoré už aj na Slovensku) a plánujete vašu kariéru dlhodobo orientovať v danom odbore, preskúmajte možnosti jej získania.


 6. Rozumejte pravidlám hry

Oboznámte sa so zákonmi upravujúcimi zamestnanecký vzťah v krajine, ktorej žijete (na Slovensku Zákonník práce). Podobne, oboznámte sa s pravidlami v rámci firmy, komunikačnou stratégiu v čase krízy, pravidlami pri prepúšťaní a podporou ponúkanou v takých časoch.

Bude výška odstupného (ktorý firma poskytuje alebo zákon stanovuje ) stačiť na to, aby ste mohli nájsť adekvátnu náhradu miesta bez kompromisov? Je firma ochotná uplatniť alternatívne formy zamestnania napr. polovičný úväzok, na miesto prepustenia? Ako firma podporuje hromadne alebo individuálne prepustených zamestnancov? Existuje mobilita a možnosť presunu na iný post v rámci firmy? Poskytuje firma asistenciu pri hľadaní náhradnej práce, školenia na písanie životopisu a hľadanie práce, prepláca kariérnych koučov, ktorý prepusteným asistujú?


 7. Buďte flexibilný a otvorený

Ak ťažké časy naozaj nastanú a zasiahnu povedzme aj váš podnik, tak jednou z kľúčových vlastností, ktorá vám pomôže prežiť, je prispôsobivosť a pozitívny postoj k zmene. Je dosť možné, že povedzme polovica vášho oddelenia bude prepustená, no množstvo práce sa zníži len minimálne. Firma bude očakávať, že všetci, čo ostali, jednoducho zatnú zuby a potiahnú voz ďalej. Buďte na takýto a mnoho podobných scenárov buď pripravení alebo ochotní sa im prispôsobiť.

Ak je vaša pozícia v ohrození, prediskutuje s vedením možnosť preradenia na inú pozíciu či do inej divízie, ktorej stavy nie sú ohrozené. Buďte otvorený rôznym možnostiam, aj napríklad pracovať na polovičný úväzok, či už pre súčasnú firmu alebo pre iného zamestnávateľa. Podobne, zamestnávatelia pri ekonomickom spomalení preferujú iné formy zamestnávania ako napríklad prácu na dobu určitú, prácu na živnostenský list, či zamestnávanie externistov (cez agentúry a konzultačné spoločnosti).


Žiadna z hore spomínaných možností nie je ideálna, pretože môže predstavovať zostup na kariérnom rebríčku, znížené ohodnotenie, presťahovanie sa, nutnosť naučiť sa nové postupy, či zvýšené pracovné nasadenia a stres. Avšak sú omnoho príjemnejšie než celková strata zamestnania a príjmu. Navyše v takomto prechodnom stave môžete získať čas a v konečnom dôsledku sa rozhodnúť, či si viete nájsť lepšie uplatnenie mimo momentálneho zamestnávateľa, či chcete v danom obore ostať a podobne.

Príležitosti pre mňa


Kariéra Bez Hraníc, spol. Yeminee s. r.o.
E-mail: stanka.svecova@gmail.com, Skype: karierazahranicami
2007 © Yeminee, s.r.o.

webdesign © bart.sk

EPICORFinalne_logo_accenture.jpgLogo.gifLogo_Proactive_HR.jpgNEWlogo.jpglogo2.jpglogo_big.jpgeducation_text_-_zmena_loga.jpgtarget.jpgAIESEC_logo_modrenabielom.jpg