Kariéra bez hraníc 

 English version

 

logo.jpg

 

mojbiznis.gif

Ako veľmi som ohrozený/á?

5 kľúčov na odhalenie rizika

Máte dve deti, značnú hypotéku a dennodenne počúvate správy o ekonomických problémoch v Amerike, krachujúcich bankách v Európe a špekuláciách o svetovom hospodárskom útlme spôsobenom rastom cien ropy. Majú sa vám triasť kolená?

Zváženie nasledovných piatich faktorov vám pomôže realisticky ohodnotiť, ako na tom ste - či by ste sa mali radšej sústrediť na vašu prácu než sa strachovať, alebo naopak - či je najvyšší čas myslieť na zadné dvierka.

Krajina a trh, na ktorom pôsobíte

Svetové ceny ropy ovplyvňujú takmer každú krajinu, no nie každú rovnako. Ako je na tom ekonomicky krajina v ktorej pôsobíte? Ak sú vaše aktivity sústredené napríklad na Slovensku, nemáte pravdepodobne dôvod na obavy, avšak aj tu existujú výnimky. Ak ste napríklad pracovníkom v slovenskej pobočke firmy, ktorej ťažisko ekonomických aktivít je v krajine ako napríklad USA (kde slovo recesia či spomalenie biznisu dnes už skloňuje takmer každý) alebo dodávate služby klientom, ktorí zažívajú pokles tržieb a nutnosť kresať náklady, situácia môže vyzerať ináč. Zvážte aj časové oneskorenie niektorých dopadov. Kým úverová kríza položila a stále drví mnohé stavebné spoločnosti v USA, Slovensko, zdá sa, naďalej prežíva stavebný boom. Avšak niektorí analytici prognózujú, že toto spomalenie sa časom prejaví aj na Slovensku. Ak by aj títo analytici mali pravdu, takéto opozdenie vám dáva šancu konať a byť pripraveným.

Aké sú ekonomické indikátory v krajine v ktorej pracujete a na trhoch, pre ktoré vaša firma dodáva služby či tovary? Je zamestnanosť na vzostupe? Najímajú firmy nových zamestnancov? Všimli ste si častú inzerciu na nové pozície? Sú vy, vaši známi či kolegovia oslovovaní headhuntermi alebo sa povráva o prepúšťaní? To všetko sú prvé lastovičky, ktoré vám napovedia o budúcom vývoji.

Odvetvie

Závisiac od typu, rozsahu a dĺžky trvania recesie, jednotlivé odvetvia sú dotknuté rôznymi spôsobmi. Typickými obeťami v časoch útlmu bývajú odvetvia s luxusným tovarom, automobilový priemysel, stavebníctvo, cestovný ruch a často aj poradenský sektor, isté segmenty finančného sektora a IT. Na druhej strane, potravinársky priemysel, segmenty maloobchodu zamerané na základné potreby a farmaceutický priemysel sú príkladmi odvetví, ktorým sa aj v relatívne ťažkých ekonomických časoch darí. Podobne existujú odvetvia, ktoré i keď recesiou zasiahnuté, sa z nej dostanú v zásade rýchlejšie než iné, ide napríklad o odvetvia spotrebného tovaru dlhodobej povahy, drevársky priemysel a podobne.

Samozrejme nie je útlm ako útlm. Napríklad odvetvia zamerané na voľný čas, napríklad reštauračné zariadenia (hlavne nižšie cenové skupiny), alebo zábavný priemysel spravidla prosperujú aj v recesii (ľudia si radi doprajú lacný oddych v ťažkých časoch). Ďalej významný faktor ako napríklad (aj súčasný) prudký nárast cien základných potravín a komodít (pšenica, ryža kukurica sója, ropa a pod) môžu spôsobiť, že aj reštaurácie a s tým spojené pracovné pozície v tomto biznise, to budú mať neľahké.

Preto sa pýtajte: v akom odvetví pôsobí môj zamestnávateľ, a čo jeho odberatelia (a dodávatelia)? Ak som v rizikovej pozícii - v ktorých sektoroch som pôsobil/a predtým, a vedel/a by som sa tam vrátiť? Aké trendy očakávajú toto odvetvie v najbližších 12 mesiacoch? Čo sa povráva medzi manažmentom firmy, prípadne vo finančnom alebo predajnom oddelení?

Váš zamestnávateľ

Po novembri 1989 sa naša predstava o istote zamestnania prvý krát radikálne zmenila. Druhá radikálna zmena nastala na globálnom pracovnom trhu príchodom nového tisícročia: už neexistuje istota zamestnania, existuje len dlhodobá zamestnateľnosť. Ani veľké alebo dokonca globálne firmy, alebo štátny sektor - nikde neexistuje ochrana proti zákonom trhu, ktoré hovoria jasne: potrebujeme len tých najlepších a dovtedy, pokiaľ budú potrební. Už neplatí to, čo niekedy v minulosti: každý je zamestnateľný a firmy majú morálnu povinnosť udržiavať hoci aj umelú zamestnanosť za každú cenu. 

Z hľadiska relatívne najväčšej istoty práce sú najstabilnejšie podniky so širokým záberom činnosti a silnou zákazníckou základňou, no ani menšie podniky zamerané na špecifický segment či trh odolný voči výkyvom nemusia byť zlou alternatívou.

Veľa vám však o firme a jej postoji v zlých časoch napovedia aj ich interné firemné praktiky. Aké má váš zamestnávateľ postupy pri prepúšťaní? Dostanete odstupné, ktoré vám dá dostatočný čas na nájdenie ďalšieho zamestnania? Podporuje váš zamestnávateľ prepustených pracovníkov v podobe povedzme kurzov na písanie životopisu, asistenciou pri hľadaní práce (menej pravdepodobné pri kvalifikovaných a vyšších pozíciách) alebo zaplatením služieb kariérneho kouča?

Profesia a funkcia

Vaša zamestnateľnosť sa mení aj v závislosti od typu práce, ktorý vykonávate. Je všeobecne známe že špecialisti napríklad v IT, telekomunikáciách, zdravotníctve/farmaceutike, strojárstve a stavebníctve sa v zásade nemajú čoho obávať, avšak i toto závisí od krajiny, kde sa nachádzate. IT špecialisti sú žiadaní všade, ale musia neustále držať krok s dobou a s novými technológiami na trhu. Čím "drahší" však sú, tým väčšie riziko nahradenia pracovníkmi z Ázie alebo východnej Európy nesú.

Čo sa týka dočasných ekonomických výkyvov, všeobecne platí, že sú to podporné funkcie, ktoré sú ohrozené najviac - financie, účtovníctvo, ľudské zdroje, IT, z časti marketing. Je však rozdiel, či ste účtovníkom pre výrobný podnik alebo účtovnícku firmu. Ak sú vyššie spomenuté funkcie jadrom činností, ktoré váš zamestnávateľ vykonáva, sú ohrozené menej. Na druhej strane bezpečnejšie pozície a funkcie sú spravidla tie, ktoré do podniku peniaze prinášajú alebo ich vo významnej miere šetria - predaj, výroba, logistika a čiastočne marketing.

Je to, čo robíte vy, kľúčové pre chod firmy? Prinášate firme peniaze alebo ju peniaze stojíte?

Keby ste vy boli riaditeľom firmy, ktorá musí prepúšťať, ktoré pozície by ste zrušili? Je vaša pozícia úzko špecializovaná alebo široko-spektrálna?

Vy

Posledným, no pravdepodobne najvýznamnejším faktorom ovplyvňujúcim istotu zamestnania ste vy. Zamestnávatelia si v útlme (či už sa týka celej ekonomiky alebo len konkrétnej firmy) môžu vyberať, koho si nechajú a koho prepustia a ak najímajú, vedia si dovoliť byť prieberčivejší v selekcii kandidátov. Je niekoľko faktorov, ktoré v boji o vašu zamestnateľnosť hrajú dôležitú rolu: sú to vaše vzdelanie a kvalifikácie, referencie o predchádzajúcich výkonoch, široká sieť biznis kontaktov a v neposlednom rade schopnosť predať sa.

Máte nepriestrelný životopis? Máte skúsenosti, vzdelanie, zručnosti a kontakty, ktoré vás robia nenahraditeľným? Ste v pozícii, kde vy rozhodujete o smerovaní firmy? Je vaše oddelenie alebo práca, ktorú vykonávate, odolná voči fluktuáciám v ekonomike? Považuje vás firma za talentového a nadaného? Máte vlastnosti, ktoré vás robia odolným v turbulentnom období - prispôsobivosť, pracovitosť, húževnatosť? Podávate výkon, pre ktorý by si vás šéf nechal aj v ťažkých časoch? Máte širokú sieť kontaktov?

Ako je istotne jasné, hore-uvedené kategórie nie je možné vnímať oddelene. Ak sa aj nachádzate v ekonomike, ktorá stagnuje a váš podnik nie je veľkým konglomerátom, no šéfujete predajnému oddeleniu firmy vyrábajúcej základný spotrebný tovar, nemali by ste podliehať panike. Ak tri alebo viac faktorov hrá proti vám, začnite sa témou zaoberať viac, no triezvo! Plánovanie a pozitívny postoj pomôžu viac než panika a videnie iba negatív a prekážok. Veríme, že súvisiaci článok 7 krokov na zaistenie mojej kariéry v kríze vám v tom pomôže.

Príležitosti pre mňa


Kariéra Bez Hraníc, spol. Yeminee s. r.o.
E-mail: stanka.svecova@gmail.com, Skype: karierazahranicami
2007 © Yeminee, s.r.o.

webdesign © bart.sk

EPICORFinalne_logo_accenture.jpgLogo.gifLogo_Proactive_HR.jpgNEWlogo.jpglogo2.jpglogo_big.jpgeducation_text_-_zmena_loga.jpgtarget.jpgAIESEC_logo_modrenabielom.jpg